وزن بدن تلیسه‌های شیری با تولیدمثل و ماندگاری رابطه مثبت دارد

رابطه بین وزن بدن و ماندگاری، و وزن بدن و الگوی زایش، 189936 تلیسه شیری در نیوزلند

این مطالعه رابطه بین وزن بدن و ماندگاری، و وزن بدن و الگوی زایش، 189936 تلیسه شیری در نیوزلند را بررسی کرد.

تلیسه­‌ها در 5 نژاد طبقه بندی شدند:

هلشتاین(F)،دورگ‌هلشتاین(FX)،جرزی(J)،دورگ‌جرزی(JX)،دورگ هلشتاین و جرزی(FJ).

وزن بدن توسطLegendre polynomialsدر6، 12و 15ماهگی تخمین زده شد.

رابطه آنها با ماندگاری، نرخ زایش، و نرخ زایش مجدد در سه زایش بعدی بررسی شد:

تقریبا 92درصد تلیسه‌­ها برای اولین بار در سن 2 سالگی زایمان کردند.

76درصد برای بار دوم در 3 سالگی.

61درصد برای سومین بار در سن 4 سالگی زایمان کردند.

تلیسه­‌هایی که سنگین­‌تر بودند در مقایسه با تلیسه های سبک‌­تر، احتمال بیشتری داشت که برای اولین، دومین و سومین زایش در گله باقی بمانند. علاوه بر این، رابطه مثبتcurvilinearبین وزن بدن قبل از تلقیح با عملکرد تولیدمثلی تلیسه های شیری مشاهده شد.

بدون توجه به نژاد، تلیسه­‌هایی که در سن 6، 12 و 15ماهگی سنگین‌­تر بودند در مقایسه با تلیسه­‌های سبک‌­تر، احتمال بیشتری داشت که زایش اول آنها زودتر انجام شود. همچنین، دامنه وسیعی از وزن بدن را پیدا کردیم که احتمال زایش اول یا زایش مجدد زودتر در آن بالا بود. برای مثال، تلیسه­‌های دورگ هلشتای و جرزی که بین 255 و 396 کیلوگرم بودند در سن 15ماهگی نرخ زایش و زایش مجدد 21روزه بالای 75 و 70%داشتند.

ولیکن وزن بدن قبل از تلقیح بر نرخ‌­های زایش و زایش مجدد 21روزه برای دومین و سومین شیردهی تاثیر خیلی کمی داشت. در این آزمایش تلیسه­‌هایی که سنگین­‌ترین وزن بدن را داشتند در مقایسه با تلیسه­‌هایی که وزن متوسط داشتند، کاهش اندکی در ماندگاری و عملکرد تولیدمثلی مشاهده شد.

در نتیجه، برای تلیسه­‌هایی که بالای وزن متوسط بودند، سودمندی افزایش وزن بدن قبل از اولین تلقیح کم است و حتی می­‌تواند باعث کاهش اندک ماندگاری و عملکرد تولیدمثل شود. برای تلیسه­‌هایی با وزن کمتر از متوسط، افزایش وزن در دروه پرورشی قبل از تلقیح تاثیر مفید قابل توجهی بر ماندگاری و عملکرد تولیدمثلی دارد.

رابطه مثبت منحنی بین وزن بدن قبل از آمیزش و ماندگاری، نرخ زایمان 21رزوه و نرخ زایمان 21روزه مجدد در تلیسه­‌های شیری وجود داشت. بدون توجه به نژاد، تلیسه­‌هایی که در 6، 12 و 15ماهگی سنگین‌­تر بودند در مقایسه با تلیسه­‌های سبک‌­تر، احتمال ماندگاری بیشتری در اولین، دومین، و سومین زایش داشتند و اولین زایش آنها زودتر انجام شد.

برای تلیسه­‌هایی با سنگین‌­ترین وزن بدن در مقایسه با تلیسه­‌های با وزن متوسط، کاهش اندک در ماندگاری و عملکرد تولیدمثلی مشاهده شد.درنتیجه، برای تلیسه­‌هایی که سنگین‌­تر از وزن متوسط بودند، افزایش وزن قبل از اولین آمیزش سود کمی دارد و حتی می­‌تواند باعث کاهش اندک ماندگاری شود.

برای تلیسه­‌هایی که کمتر از وزن متوسط بودند، با بهبود شرایط پرورش و در نتیجه وزن بدن سنگین­‌تر در دوره پرورش قبل از آمیزش سود قابل توجهی برای ماندگاری و عملکرد تولیدمثلی به دست می‌آید.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 79

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود