جیره بهترین راه برای مقابله با کمبود کلسیم است

مدیریت تغذیه ای قبل از زایش تنها راه برای بهبود زیاد کمبود کلسیم تحت حاد است

تام اورتون و الیسون کروین می‌گویند که جیره گاوهای خشک بهترین راه برای مقابله با کمبود کلسیم تحت حاد در گاوهای شیری هستند. مدیریت تغذیه ای قبل از زایش تنها راه برای بهبود زیاد کمبود کلسیم تحت حاد است.

بسیاری از گله مشکل تب شیر حاد را درمان کرده اند، بطوریکه اغلب آنها 1 تا 2 درصد را برای تب شیر گزارش کرده اند. ولیکن، بعضا 40 تا 80 درصد گاوها حدود یک هفته بعد از زایش به صورت تحت حاد تحت تاثیر واقع می شوند.

اورتون می‌گوید که کاهش سطح کلسیم شاید بدترین مورد دنیا نباشد اما اگر گاوها بهبود نیابند می‌تواند به یک مشکل تبدیل شود.

این گاوهای تحت حاد در معرض خطر بسیاری از بیماری های دیگر هستند، شامل جفت ماندگی، متریت، جابه جایی شیردان، کتوز تحت حاد، ورم پستان، کاهش تولید شیر و تولیدمثل ضعیف.

* درمان با کلسیم در زایش و استفاده روزانه از بلوس یا درنچ کلسیم عموما به خوبی برای جلوگیری از کمبود کلسیم تحت حاد عمل نمی‌کنند.

تزریق وریدی کلسیم می تواند حتی مضر باشد اگر گاوها فقط تحت حاد باشند، زیرا آنها می‌توانند باعث افزایش زیاد سطح کلسیم برای 20 تا 40 ساعت بعد از درمان شوند. تزریق زیرجلدی کلسیم نیز موثر نیست.

تام اورتون می‌گوید که استفاده از بلوس‌­های کلسیم به صورت عمومی سوال برانگیز است. آنها نه فقط هزینه بر هستند بلکه فقط در گروهی از گاوها با ریسک خیلی بالا سودمند هستند.

بلوس‌­ها می‌توانند موثر باشند در گاوهای مسن با نمره بدنی بالای 3/5، گاوهایی که دچار لنگش هستند و آنهایی که در شکم سوم یا بالاتر هستند.

*تلیسه های شکم اول با نمره بدنی بالای 3/5 نیز ممکن است سود ببرند.

بهترین راه برای کنترل کمبود کلسیم جیره گاوهای خشک است. بعضی از دامدارها این کار را با تغذیه جیره های با پتاسیم و سدیم پایین انجام می‌دهند.

اما بهترین روش احتمالا استفاده از ترکیب جیره های با پتاسیم پایین و مکمل DCAD است. یک روش، استفاده از علوفه با پتاسیم پایین و مکمل آنیونی در جیره انتظار زایش یا گاوهای خشک است.

در این حالت، نیاز است که از مکمل منیزیم استفاده کنید. اورتون توصیه می‌کند که از مکمل کلسیم نیز استفاده کنید (0/9 تا 1 درصد اگر فقط از علوفه با پتاسیم پایین مصرف می کنید؛ 1/4 تا 1/5 درصد اگر از جیره با نمک های آنیونیک تغذیه می‌کنید).

گاوهای پیرتر واقعا به جیره ها باDCAD  منفی خوب جواب می‌دهند. در یک مطالعه، گاوها باDCAD  متوسط تقریبا 1/7 کیلوگرم شیر بیشتر نسبت به گاوهای شاهد تولید کردند. گاوها باDCAD  پایین حدود 3/5 کیلو شیر بیشتر تولید کردند.

اما اورتون می‌گوید که مخلوط کردن خوراک باید یکنواخت باشد و اندازه قطعات باید طوری باشد که گاوها نتوانند جداسازی کنند.

* همچنین از آنیون های تجاری رایج که خوش خوراک هستند استفاده کنید.

روش دوم استفاده از جاذب های کلسیم در جیره گاوهای خشک است. این جاذب‌ها در اروپا دردسترس هستند، و به تازگی وارد آمریکا شده‌اند.

در یک طرح 60 روزه از زئولیت در جیره استفاده شد. استفاده از این محصول باعث کاهش زیاد تعداد گاوهای مبتلا به کمبود کلسیم در زایش گردید.

در مقایسه با 80 تا 90 درصد گاوها در گروه شاهد، فقط 30 درصد گاوهای مصرف کننده محصول دچار کمبود کلسیم شدند. ولیکن، این تفاوت باعث افزایش ماده خشک مصرفی، نمره بدنی یا حتی تولید شیر نشد.

چربی شیر بالاتر بود، که باعث تولید شیر تصحیح شده بیشتر گردید. بعضی از اثرات مثبت نیز در تولیدمثل دیده شد. نیمی از گاوهای گروه تیمار تا 70 روز شیردهی آبستن شدند. اما در گروه شاهد این موضوع 19 روز بیشتر طول کشید. اما تفاوت‌ها معنی دار نشد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 364

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود