کمی سازی بسیج پروتئین ها در گاوهای شیری در دوره انتقال

اندازه گیری بسیج پروتئین و روش‌هایی برای اندازه گیری بسیج پروتئین در دوره انتقال بررسی شدند

هدف:

به منظور به دست آوردن اطلاعاتی در مورد زمان و میزان بسیج بافت‌­ها در گاوهای شیری، مطالعات منتشر شده در مورد اندازه گیری بسیج پروتئین و روش­هایی برای اندازه گیری بسیج پروتئین در دوره انتقال بررسی شدند.

منابع:

منبع اصلی اطلاعات در این مقاله، مقالات متاآنالیز و بررسی کلی چاپ شده در این مورد است.

تولید:

در اواخر آبستنی، گاوهای شیری برای متابولیسم پروتئین تغییرات همورتیک انجام می‌دهند با بسیج ماهیچه ها برای تامین اسیدهای آمینه و احتملا نیازهای گلوکز جنین و رحم به علاوه تامین اسیدهای آمینه برای نگهداری بدن و تولید آغوز.

شروع شیردهی باعث افزایش نیاز به اسیدهای آمینه می‌­شود برای حمایت از تولید شیر قبل از اینکه مصرف جیره ای پروتئین قادر باشد که نیازهای دام را تامین کند.

برای تامین نیازهای اسیدهای آمینه در اواخر آبستنی و اوایل زایش، گاوهای شیری پرتولید ماهیچه‌ها را تجزیه می‌کنند. بعضی از مطالعات پیشنهاد کردند که میزان بسیج ماهیچه های یک گاو به بیشتر از 13 درصد پروتئین بدن در گاوهای دوره انتقال خوب تغذیه شده و به 25 درصد در گاوهایی با جیره دچار کمبود پروتئین می‌رسد؛ ولیکن، به نظر می‌رسد که تنوع زیادی وجود دارد در میزان پروتئینی که از بدن تجزیه می‌­شود. 

نتایج و کاربردها:

روش­‌های مختلفی مانند تصویربرداری اولتراسونیک و اندازه‌گیری متابولیت‌های حاصل از تجزیه پروتئین وجود دارد برای به دست آوردن اطلاعات در مورد میزان بسیج پروتئین که اجازه می­‌دهد تا بررسی کنیم که چه مقدار پروتئین و چه زمانی از بافت ماهیچه‌ای تجزیه می‌­شود.

هر کدام از این تکنیک‌ها روش‌­های خود را دارند اما نهایتا اطلاعاتی در مورد بسیج پروتئین ها فراهم می‌کند. تحقیقات بیشتر نیاز است برای بررسی اینکه این تکنیک ها می‌تواند ترکیب و ساده تر شوند و نتایج دقیق تری از میزان ماهیچه تجزیه شده و بنابراین برآورد میزان بسیج پروتئین در طول زمان حاصل شود.

گاوها شروع می‌کنند به بسیج پروتئین ها در اواخر آبستنی به علت نیاز به اسیدهای آمینه برای رشد جنین، رشد و توسعه پستان، و تولید آغوز، و نیز کاهش مصرف اسیدهای آمینه در روزهای قبل از زایش.

بعد از زایش، بسیج پروتئین برای تولید پروتئین شیر و تولید منبع انرژی مانند گلوکز و اجسام کتونی ادامه می‌یابد. اگرچه بسیج ماهیچه ها نسبت به بسیج بافت چربی کمتر شناخته شده است، تصویربرداری اولتراسوند و اندازه گیری محصولات حاصل از تجزیه پروتئین (مانند کراتین و 3-MH) شاخصی از میزان و زمان تجزیه پروتئین را در اختیار می‌گذارد.

شواهد اندکی وجود دارد که رابطه ای بین میزان پروتئین در دسترس و وسعت بسیج پروتئین ها وجود دارد.

نکته مهم :

* در مورد فرموله کردن جیره ها برای گاوهای شیری در نظر گرفتن افزایش پروتئین و نیز تجزیه پروتئین بدن است.

* هر میزان پروتئینی که در دوره انتقال تجزیه شده است احتمالا در بخشی از دوره شیردهی و یا اوایل دوره خشکی جایگزین می‌­شود.

اگرچه برای تجزیه ماهیچه ها تامین انرژی در نظر نگرفته شده است، ممکن است به جای تکیه بر بسیج بافت چربی به عنوان منبع انرژی، بسیج عضلات برای برطرف کردن نیازهای اسید آمینه و گلوکز در اوایل شیردهی نیز وجود داشته باشد.

تحقیقات بیشتر برای درک مکانیسم های تنظیم کننده بسیج بافت و همچنین درک راهکارهای تغذیه ای که بر بسیج عضلات تأثیر می‌گذارد، لازم است تا به سلامت و عملکرد دام‌­ها کمک کند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 102

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود