پیش بینی دمای مقعد و نرخ تنفس در گاوهای شیری در تنش حرارتی

اثرات تولید شیر و زمان به عنوان عوامل مرتبط با تنش حرارتی در نظر گرفته شده اند اما تاکنون در یک مدل تخمینی بطور همزمان

اثرات تولید شیر و زمان به عنوان عوامل مرتبط با تنش حرارتی در نظر گرفته شده‌اند اما تاکنون در یک مدل تخمینی بطور همزمان قرار نگرفته اند.

این مطالعه تلاش می‌کند تا مدل جدیدی برای تخمین تنش حرارتی (دمای مقعد و نرخ تنفس) گاوهای شیری با استفاده از متغیرهایی مانند دمای محیط، رطوبت نسبی، سرعت باد، تولید شیر، و زمان ایجاد کند.

در بخش اول مطالعه، اطلاعات از 45 گاو هلشتاین پرتولید در دامنه دمایی بین 9/5 تا 30/8 درجه به دست آمد. همبستگی قوی بین متوسط نرخ تنفس(MRR)  و متوسط دمای مقعد (MRT) وجود داشت، بطوریکه MRT = 0.021 × MRR + 37.6 (R2 = 0.925) بود، و به ازائ هر 4/8 افزایش در نرخ تنفس در دقیقه، متوسط دمای مقعد حدود 0/1 درجه افزایش یافت.

دمای مقعد 38/6 درجه تعیین شد زمانی­که تنش حرارتی شروع می‌­شود، که با نرخ تنفس 48 تنفس در دقیقه برابر است.

در بخش دوم، اطلاعات از سه بهاربند با دامنه دمایی 6/9 تا 33/3 درجه در سه بازه زمانی به دست آمد، همه آنها 90 دقیقه قبل از شیردوشی بودند (0630-8000، 1230-1400، و 1830-2000). واکنش غیرخطی از متوسط نرخ تنفس به دمای محیط به دست آمد.

نرخ تنفس در ساعت 0630- 8000 بیشترین بود، بعد از آن 1230-1400، و نهایتا 1830-2000.

ما مدلی با ترکیب سه مقطع زمانی ایجاد کردیم (R2 = 0.836)، متوسط نرخ تنفس در زمان 0630-8000 با فرمول زیر تعیین شد:

 56.28 + (−3.40 + 0.11 × Ta + 0.02 × RH) × Ta − 0.21 × RH − 2.82 × WS + 0.62 × MY

متوسط نرخ تنفس در ساعت‌­های 1230-1400 و 1830-2000 به ترتیب 4/6 و 10/3 تنفس در دقیقه کمتر از ساعت 0630-8000 بود. در مقایسه با شاخص دما،رطوبت ، مدل پیشنهادی تخمین بهتری ایجاد می‌کند و حساسیت و دقت بیشتری دارد در تشخیص اینکه تنش حرارتی کی شروع می­‌شود.

در مجموع، نتایج پیشنهاد می‌کند که اطلاعات تولید شیر و زمان در تخمین نرخ تنفس گله‌های شیری تحت تنش حرارتی مهم است.

تحت شرایط محیطی مشابه، گله های با تولید شیر بالاتر نرخ تنفس بالاتری نسبت به گله هایی با نرخ تنفس پایین تر دارند.

علاوه بر این، واکنش نرخ تنفس بین زمان‌های مختلف متفاوت است. همچنین، این مدل پیش بینی با استفاده از اثرات زمان، تولید شیر و دمای محیط عملکرد بهتری نسبت به معادلات THI دارد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 90

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود