DCAD منفی و میزان کلسیم جیره های قبل از زایش- تاثیر بر تولید شیر، کلسیم خون و سلامتی

جیره های اسیدی قبل از زایش با DCAD منفی ایجاد کننده اسیدوز متابولیکی، بسیج کلسیم را قبل از زایش تحریک می‌کند

جیره‌های اسیدی قبل از زایش با DCAD منفی ایجاد کننده اسیدوز متابولیکی، بسیج کلسیم را قبل از زایش تحریک می‌کند و شیوع کمبود کلسیم حاد و تحت حاد را بعد از زایش کاهش می‌دهد.

این روش اغلب با محدود کردن سطح کلسیم جیره ترکیب می­شود، که عموما برای بسیج کلسیم قبل از زایش به منظور آماده کردن گاوها برای شیردهی استفاده می­‌شود.

استفاده از مکمل کلسیم در ترکیب باDCAD  منفی که ایجاد اسیدوز متابولیک را از بین نبرد ممکن است سودمند باشد. موضوع این مطالعه تعیین تاثیر روش‌­های جیره‌ای قبل از زایش بر ماده خشک مصرفی، تولید شیر، وضعیت کلسیم اطراف زایش، و سلامتی در دوره انتقال در گاوهای چند شکم هلشتاین بود (81 گاو).

تیمارها در 28 روز آخر قبل از زایش عبارت بودند از:

1- جیره با DCAD مثبت، mEq/100 g of DM6+،pH  ادرار هدف بالاتر از 7/5، سطح کلسیم پایین (0/4% ماده خشک، گروه کنترل)

2- جیره باDCAD  منفی، mEq/100 g of DM 24-، pHادرار هدف 5/5 تا 6، سطح کلسیم پایین (0/40% ماده خشک، ND)

3- جیره باDCAD  منفی، mEq/100 g of DM 24-، pH  ادرار هدف 5/5 تا 6، سطح کلسیم بالا (2% ماده خشک، NDCA).

 

اثرات متقابل طراحی شده عبارت بودند از:

1- جیره کنترل در مقابل تیمار دو و سه

2- تیمار دو در مقابل تیمار سه.

مصرف خوراک به صورت روزانه اندازه گیری شد. گاوها سه بار در روز دوشیده شدند، و مصرف خوراک و تولید شیر به صورت هفتگی خلاصه شد.

نمونه‌های خون در زمان زایش و 24 ساعت و 4 روز بعد از زایش برای غلظت کلسیم یونیزه شده آنالیز شد، و نمونه‌های سرم برای کل کلسیم خون آنالیز شد.

pH ادرار قبل از زایش برای گاوهای مصرف کننده جیرهND  یا NDCA بطور متوسط 5/7 بود، درحالیکه برای گاوهای مصرف کننده جیره کنترل بالای 7/5 بود.

در طول 3 هفته قبل از زایش، گاوهای مصرف کننده جیره کنترل نسبت به گاوهای مصرف کنندهND  یا NDCA بطور متوسط ماده خشک مصرفی بالاتری داشتند، و ماده خشک مصرفی جیرهNDCA  بیشتر از ND بود.

ماده خشک مصرفی بعد از زایش (درصد وزن بدن) در گاوهای مصرف کننده جیره شاهد نسبت به گاوهای مصرف کننده جیره‌هایND  یاNDCA  تمایل به کاهش داشت. سطح موثر برای کمبود کلسیم تب حاد، سطح کلسیم یونیزه کمتر از 1 میلی مولار در 24 ساعت بعد از زایش، و غلظت کلسیم کل کمتر از 2/125 میلی مولار در 48 ساعت بعد از زایش بود.

بطور متوسط، سطح کلسیم برای گاوهای مصرف کننده جیره شاهد نشانگر کمبود کلسیم تحت حاد بود، در حالیکه سطح کلسیم هم برای کلسیم یونیزه شده و هم برای کلسیم کل برای گاوهای مصرف کننده جیره‌هایND  یاNDCA  بیشتر از سطح کمبود کلسیم تحت حاد بود.

 تفاوتی در تولید شیر بین تیمارها مشاهده نشد. گاوهای گروه کنترل در مقایسه باND  یا NDCA مشکلات سلامتی بیشتری داشتند و تمایل به افزایش تعداد سلول­‌های بدنی شیر در دوره تازه زا داشتند. بطور کلی، جیره اسیدوژنیک قبل از زایش با یا بدون سطح بالای کلسیم وضعیت کلسیم بعد از زایش و سلامت دام را بهبود می‌بخشد.

افزودن کلسیم اضافی به جیره‌های اسیدوژنیک تاثیر اندکی دارد.

تغذیه جیره اسیدوژنیک، باpH  ادرار هدف 5/5 تا 6 در دوره قبل از زایش، سطح کلسیم یونیزه خون را در 24 ساعت و کلسیم کل را در 48 ساعت بعد از زایش در مقایسه با تغذیه جیره با DCAD مثبت و سطح پایین کلسیم بهبود می‌بخشد.

اگرچه تفاوت معنی داری در تولید شیر مشخص نشد، بهبود سلامتی از طریق کاهش سلول‌های بدنی شیر و مشکلات سلامتی بعد از زایش در گاوهای مصرف کننده جیره اسیدوژنیک مشهود بود.

نتایح ما تایید می‌کند یافته های گذشته را در مورد اینکه تغذیه جیره‌های اسیدوژنیک قبل از زایش وضعیت کلسیم بعد از زایش و سلامتی را بهبود می‌بخشد.

افزودن کلسیم به جیره به نظر می‌رسد که تاثیر منفی جیره‌های اسیدوژنیک بر مصرف خوراک در دوره انتظار زایش را کاهش می‌­دهد، اما این شرایط باید با تحقیقات بیشتر تایید شود. افرودن کلسیم به جیره های اسیدوژنیک تاثیری بر تولید شیر و آغوز ندارد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 106

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود