نیتروژن اوره ای خون می‌تواند به عنوان شاخص نشانگر جفت ماندگی در گاوهای شیری استفاده شود

جفت ماندگی باعث ضررهای اقتصادی سنگینی به گله‌های شیری می‌شود

جفت ماندگی باعث ضررهای اقتصادی سنگینی به گله‌های شیری می­‌شود. در آزمایش اول، برای بررسی شاخص‌­های بیوشیمیایی جفت ماندگی، 21 گاو با جفت ماندگی و 21 گاو بدون جفت ماندگی انتخاب شدند به عنوان گروه کنترل، و نمونه­‌های خون در روز 7 قبل از زایش، و ساعت صفر و 12 بعد از زایش جمع شد.شاخص‌­های بیوشیمیایی سرم مشخص گردید.

نتایج نشان داد که غلظت فسفر و BUN در گاوهای مبتلا به جفت ماندگی از گاوهای بدون جفت ماندگی در 7 روز قبل از زایش بیشتر بود.

درآزمایش دوم، برای بررسی شاخص­‌های پیش بینی کننده جفت ماندگی، 34 گاو با جفت ماندگی و 34 گاو بدون جفت ماندگی انتخاب شدند، و نمونه‌های خون در روزهای 15-، 10-، 7-، 4-، و 1- گرفته شدند.

غلظت فسفر، BUN و پروتئین کل سرم مشخص شد. ارتباط بین مقادیر این سه شاخص و وقوع جفت ماندگی از طریق binary logistic regression آنالیز شد.

نتایج نشان داد که فقط بین مقادیر BUN و جفت ماندگی رابطه منفی وجود دارد.

درآزمایش سوم، برای تست این فرضیه که غلظت بالاتر BUN بر عملکرد ایمنی در بافت‌های جفت تاثیر می‌گذارد، 4 گاو انتخاب شدند، جفت در ساعت‌­های صفر و 12 بعد از زایش جمع آوری شد، و رنگ آمیزیhematoxylin-eosin (HE)  انجام شد.

نتایج نشان دادند که در ساعت­‌های 12 و صفر تعداد سلول­‌های التهابی بیشتر و تکثیر عروقی کمتر بود.

در مجموع، BUN در هفت روز قبل از زایش می‌تواند به عنوان شاخص نشانگر جفت ماندگی در گاوهای شیری باشد.

پیش بینی زودهنگام شیوع بیماری‌ها عاملی مهم در حفظ سلامتی، تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری است.

نتایج این مطالعه نشان داد که غلظتBUN  سرم 7 روز قبل از زایش می‌تواند به عنوان شاخص نشانگر جفت ماندگی در گاوهای شیری استفاده شود.

سطح تشخیصی BUN برابر با 10/25 میلی گرم در دسی لیتر است. زمانیکه غلظت BUN در 7 روز قبل از زایش بیشتر از این مقدار باشد، بنابراین، تعداد سلول­‌های التهابی در جفت بیشتر می­شود و افت فشار خون و گرفتگی رگ‌­های خونی کوچک را افزایش می‌دهد، بنابراین احتمال شیوع جفت ماندگی را در گاوهای شیری افزایش می‌­دهد.

علاوه بر این، مطالعات مولکولی اگر انجام شود می‌تواند باعث درک بیشتر از این شود که BUN چگونه بر عملکرد ایمنی سلولی و دینامیک متابولیک گاوهای شیری تاثیر می‌گذارد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 69

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود