آیا گاوهای شما 12 تا 14 ساعت در روز می خوابند؟

رفتار استراحت و تولید شیر به شدت به هم وابسته هستند. 12 تا 14 ساعت در روز استاندارد زمان استراحت در دامپروری جدید است.

 بعضی از فری استال‌های با بیشتر از 500 گاو در شمال نیویورک نیاز به تعمیر داشتند. چه اینکه اتصالات در حال افتادن بودند یا اینکه نیاز به تعمیر داشتند، استالها غیرقابل استفاده شده بودند. این مشکل بزرگ و بزرگتر می‌گردد به خصوص زمانیکه گاوها تراکم بالایی دارند. نهایتا، 14 استال در بهاربند گاوهای پرتولید تعمیر شد و مجددا قابل استفاده شد. تغییراتی نیز در طراحی استال در بهاربندهای پرتولید و کم تولید انجام شد. این موضوعات باعث افزایش آسایش کلی دامها شد. کسی مدت زمان خوابیدن گاوها را با دیتالاگر اندازه نگرفت اما مشاهده شد که گاوها نسبت به قبل بیشتر می‌خوابیدند. در دو ماه بعد از بهبود آسایش، تولید شیر به میزان 3 کیلو برای هر گاو افزایش یافت. بعد از این موضوع، گله‌های بیشتری شروع به افزایش رفاه گاوهای خود کردند.

رفتار استراحت و تولید شیر به شدت به هم وابسته هستند. 12 تا 14 ساعت در روز استاندارد زمان استراحت در دامپروری جدید است. اگر گاوها این 12 تا 14 ساعت را نتوانند استراحت کنند، تولید شیر کاهش می‌یابد.

 

ما اکنون می توانیم آن را اندازه بگیریم

این کاملا مشخص است که گاوها نمی‌توانند بطور همزمان بخوابند، بخورند، بنوشند یا دوشیده شوند؟ موضوع جدید چیست؟ و چه کسی وقت دارد تا واقعاً میزان زمان خوابیدن را اندازه بگیرد؟

تا همین اواخر، کسی نمی‌توانست هدف 12 تا 14 ساعت خوابیدن در روز را ارزیابی کند. و هیچ کس واقعاً معنی آن را از نظر کاهش مصرف ماده خشک یا تولید شیر در صورت عدم تحقق این هدف، تعیین نکرده بود. اکنون، ما این اهداف را داریم. همانطور که ابزار اندازه گیری آن را نیز داریم.

 

رفتار خوابیدن و خوردن به هم وابسته است

گاوها بطور طبیعی زمانی که خوراک می‌خورند تهاجمی می­شوند. محققین دو عامل را یافتند که می تواند رفتار خوردن را تحریک کند: 1- توزیع خوراک تازه 2- هل دادن[1] خوراک. افزایش تعداد دفعات تغذیه، مصرف ماده خشک را بهبود می بخشد فقط اگر بر زمان خوابیدن تاثیر منفی نگذارد. گاوها در تلاش برای به دست آوردن زمان استراحت، زمان خوردن خود را قربانی می‌کنند.

در اواسط دهه 1980، محققین هلندی آزمایشی را طراحی کردند که در آن دسترسی برای استالهای استراحت و اخور خوراک محدود شد. چیزی که آنها یافتند این بود که گاوها تلاش کردند تا مدت زمان خوابیدن خود را ثابت نگه دارند، و آسایش آنها از بین رفت زمانیکه زمان خوابیدن آنها برای چندین ساعت در روز محدود شد. سایر مطالعات نتایج مشابه گرفتند. یک بررسی از چندین مطالعه چاپ شده نشان داد که زمانیکه گاوها برای 2 یا 4 ساعت در روز از زمان استراحت محروم شدند، آنها زمان استراحت را جبران و زمان خوردن را کاهش دادند زمانیکه محدودیت ها برطرف شد. با خلاصه کردن نتایج حدود 5 مقاله نتیجه گرفته شد که گاوها به ازاء هر 5/3 دقیقه کاهش زمان استراحت، تقریبا یک دقیقه زمان خوردن را کاهش می‌دهند، و هر یک ساعت افزایش زمان استراحت با 9/0 تا 5/1 کیلوگرم شیر بیشتر در روز برای هر گاو مرتبط است.

 

مدیریت زمان

براساس بررسی رفتار گاوها، بودجه زمانی زیر برای گاوها در جایگاه‌های دارای استال طراحی شد:

  • خوردن- 3 تا 5 ساعت در روز
  • خوابیدن یا استراحت کردن 12 تا 14 ساعت در روز
  • ایستادن و راه رفتن در جایگاه 2 تا 3 ساعت در روز
  • آب خوردن 30 دقیقه در روز

بطور عملی هیچ کس نمی‌تواند این پارامترها را به صورت مشاهده‌ای اندازه گیری کند، اگرچه اندازه گیری رفتار دام‌ها با سیستم های جدید امکان پذیر است.

گاوها می توانند زمان روزانه خود را در آن بازه زمانی ذکر شده تنظیم کنند، انگار ساعت داخلی دارند. گرانت پیشنهاد می‌کند به سادگی مشاهده کنید که چه تعداد گاو هر روز در خارج از بهاربند هستند زمانیکه به داخل یا خارج سالن شیردوشی، ریل درمان یا سایر مکان‌های مشترک همه گاوها در مزرعه می‌روند. اگر گاوها روزانه 5/3 ساعت و یا کمتر در خارج از جایگاه باشند، در وضعیت مطلوبی هستند. گرانت می‌گوید، در این حالت فرض می‌شود وقتی گاوها به جایگاه بر می‌گردند، به استال دسترسی راحت دارند و تراکم ندارند. اگر تراکم وجود داشت، باید بررسی دقیق تر انجام شود.

 

اندازه گیری آسان

دیتا لاگرها این را ممکن می‌سازند تا رفتارهای گاو بطور واقعی اندازه گرفته شود. این وسایل می‌توانند بر پاهای عقب گاو نصب شوند تا رکوردبرداری کنند که گاو در یک دوره مشخص ایستاده یا خوابیده است.

خبر خوب این است که این ابزار در حال پیشرفت است و می‌تواند آسایش گاوها را در مزارع اندازه گیری کند. نتایج تحقیقات نشان داد که این وسایل می‌توانند برآوردهای قابل اعتمادی از متوسط رفتار گاوها ارائه دهند. گاوهای شیری تمایل زیادی برای استراحت دارند. رفتار طبیعی گاوها این است که استراحت کنند. مطالعات نشان دادند که گاوها واکنش‌های استرس‌زا نشان می‌دهند زمانیکه نتوانند استراحت کنند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 [1] push-up

  • تعداد بازدید: 480

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود