اندازه گله تاثیر زیادی بر هزینه ها دارد

تقریبا دو برابر اختلاف در کل هزینه اقتصادی تولید شیر بین کوچکترین و بزرگترین گله های شیری وجود دارد.

اگرچه خیلی تعجب آور نیست، یک مطالعه جدید نشان داد تقریبا دو برابر اختلاف در کل هزینه اقتصادی تولید شیر بین کوچکترین و بزرگترین گله های شیری وجود دارد. در امریکا، گله های با کمتر از 50 گاو هزینه اقتصادی کل برابر با 54/33 دلار به ازائ هر 100 پوند شیر داشتند در حالیکه گله هایی با 2500 گاو هزینه ای برابر با 54/17 دلار داشتند.

این مطالعه از اطلاعات سال 2016 استخراج شد. فقط گله هایی بطور متوسط با 1000 گاو به بالا، بیشتر از هزینه های خود در سال 2016 درامد داشتند. در نظر داشته باشید که در سال 2016 شیر پایین ترین قیمت را از سال 2009 داشت.

همچنین توجه داشته باشید که این مطالعه تمام هزینه های اقتصادی را شامل می شد. مانند هزینه کارگری، خوراک هایی که در خود مزرعه رشد می کنند. این مطالعه همچنین هزینه سرمایه های فیزیکی و دامی گله را نیز محاسبه کرد. در برگشت سرمایه و سود، درامد شیر، گاوهای حذفی، و کود حساب شد. با این تفاسیر، گله های کوچکتر بازگشت پول بیشتری داشتند. برای مثال، گله هایی با 50 تا 99 گاو بازگشت خام سرمایه ای بطور متوسط 53/18 دلار در مقایسه با 44/17 دلار برای دامداری هایی با 2500 گاو یا بیشتر داشتند.

فاصله زیادی بین هزینه های عملیاتی بین گله های کوچک و بزرگ وجود نداشت و کل هزینه خوراک تفاوت زیادی نداشت: 95/9 دلار به ازاء هر 100 پوند در گله های 50 تا 99 گاو در مقایسه با 20/9 دلار برای گله های بالاتر از 2500 راس.

بزرگترین تفاوت در هزینه کلی کارگری بود. گله های کوچک هزینه کارگری 14/8 دلار به ازائ هر 100 پوند شیر داشتند، که 53/7 دلار ان برای کارگر بدون حقوق[1] بود. گله های بزرگ هزینه کارگری 85/1 دلار داشتند که فقط 10 سنت ان برای کارگر بدون حقوق بود. بنابراین هزینه واقعی کارگر بدون حقوق برای اپراتور مزرعه هزینه فرصت است - آنچه دامداران و خانواده های آنها می توانستند با کار در جای دیگر به جای گاوداری درآمد کسب کنند.

اقتصاددانان همچنین خاطرنشان می کنند که برخی از مزارع در تمام اندازه ها دارای سودآوری هستند. آنها گفت: "اگرچه اندازه گله عامل تعیین کننده قدرتمند در هزینه ها و برگشت پول است، اما دامنه گسترده ای از هزینه ها و بازده در گاوداری ها وجود دارد ..." آب و هوا، موقعیت مکانی، زیرساخت های فیزیکی و مدیریت هر کدام می توانند بر عملکرد مالی مزرعه دامپروری تأثیر بگذارند.

با این وجود، گله هایی با بیش از 2000 گاو می توانند حتی در زمان پایین آمدن قیمت شیر، بسیار رقابتی و در نتیجه سودآور باشند. کمترین هزینه تولیدکنندگان با 2000 گاو یا بیشتر، به طور متوسط هزینه کل 02/15 دلار در هر 100 پوند شیر است.

همه اینها نشان می دهد که ادغام گله ها ادامه خواهد یافت. متوسط کاهش تعداد دامداران در 40 سال گذشته حدود 4 درصد بوده است. اگر این روند ادامه داشته باشد، انتظار داشته باشید که تا پایان سال 2021، تعداد مزرعه کاهش یابد و به 31.500 برسد، که این رقم در پایان سال 2019 بیش از 34000 است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] unpaid labor

  • تعداد بازدید: 310

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود