تاثیر تنش حرارتی مزمن و خفیف بر تغییرات متابولیکی تغذیه و سازگاری در پرزهای شکمبه گاوهای شیری

گرم شدن جهانی مصرف خوراک گاوهای شیری را کاهش میدهد و جریان خون را از مرکز بدن به سمت اندامهای پیرامونی هدایت می کند.

گرم شدن جهانی و دمای بالا مصرف خوراک گاوهای شیری را کاهش می دهد و جریان خون را از مرکز بدن به سمت اندام های پیرامونی هدایت می کند. در نتیجه، ممکن است در دستگاه گوارش کمبود اکسیژن اتفاق بیافتد که با تخریب سد روده ای، التهاب و تولید سم موضعی، و تغییر جذب مواد مغذی همراه می شود. ولیکن، اگرچه که سد شکمبه ای، مانند سد روده ای، تحت تاثیر دمای بالا قرار می گیرد اما به خوبی بررسی نشده است. گاوهای هلشتاین شیرده در دمای 28 درجه (شاخص تنش 76، 5 عدد) با دسترسی ازاد به خوراک تحت تنش قرار گرفتند یا شرایط خنثی با دمای 15 درجه (شاخص تنش 60، 5 عدد) و تغذیه برابر با دام های تحت تنش برای 4 روز. گازهای تنفسی و رفتار خوراک خوردن در اتاقک دمایی اندازه گرفته شد، و اپیتلیوم شکمبه بعد از کشتن دام ها به دست امد. تنش حرارتی اندازه وعده خوراک و اکسیداسیون چربی کل بدن را کاهش داد اما تعداد وعده ها و اکسیداسیون کربوهیدرات ها را افزایش داد. بیانmRNA  گیرنده های TLR4 و پروتئین های فسفریلاسیونTLR4  توسط تنش حرارتی در اپیتلیوم شکمبه تحت تاثیر واقع نشد. بیان پروتئین های اپیتلیوم شکمبه افزایش یافت که با AMPK و روش های سیگنالی انسولین در گاوهای تحت تنش حرارتی مرتبط بودند. همچنین، پروتئین های موجود در سیستم پروتئین های تاشو افزایش یافتند، در حالیکه انهایی که در دفاع انتی اکسیدانی نقش داشتند کاهش یافتند. علاوه بر این، ما شواهدی یافتیم برای افزایش فسفریلاسیون کربوهیدرات همراه با افزایش جریان کربوهیدرات از طریق روش تولید هگزوز امین در تنش حرارتی. بطور کلی، تنش حرارتی ملایم باعث کاهش عملکرد سد شکمبه ای یا ایجاد واکنش های التهابی در اپیتلیوم شکمبه گاوهای شیری نمی شود، احتمالا به علت سازگاری در رفتار مصرف خوراک و مکانیسم های دفاعی در سطح بافت.

سازگاری های رفتاری و سطح بافتی بطور موفقیت امیزی در گاوهای شیری برای کاهش تنش حرارتی انجام می شود. تغییر مرتبط با تنش حرارتی در یکنواختی اپیتلیوم شکمبه ایجاد نمی شود همانطور که از طریق بیان پروتئین هایtight junction  و فعال سازیTLR4  در گاوهای تحت تنش و گاوهای با تغذیه مشابه نشان داده شده است. همچنین، و در مخالفت با فرض ما، انتقال اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بطور خاص تحت تاثیر تنش حرارتی قرار نگرفت. افزایش دمای هوا در مقایسه با دام های مصرف کننده خوراک یک اندازه افزایش می دهد بیان پروتئین های شوک حرارتی را همراه با فعال سازی protein glycosylation machinery، AMPK، insulin signaling pathways و افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات به جبران کاهش اکسیداسیون چربی. این مکانیسم ها در کاهش فشار تنش شرکت می کنند و از بافت شکمبه در مقابل صدمه و التهاب حمایت می کنند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط:

توجه به مدیریت تغذیه ای در گرمای تابستان

گوساله ها را در هوای گرم خنک نگه دارید

چگونه تنش حرارتی بر رفتار گاوها در آبخوری تاثیر می گذارد

نکاتی برای مقابله با تنش حرارتی در گاوهای شیری

  • تعداد بازدید: 40

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود