کاهش تولید متان در شکمبه

​چندین روش تغذیه ای می تواند برای کاهش تولید متان در شکمبه استفاده شود.

چندین روش تغذیه ای می تواند برای کاهش تولید متان در شکمبه استفاده شود. در این مقاله، به استفاده از چربی در جیره دام ها تمرکز می کنیم.

متان، محصول تخمیر شکمبه است که از طریق آروغ زدن دفع می شود، از عملکرد طبیعی آنزیم های شکمبه ای جلوگیری می کند و تخمیر شکمبه ای را کاهش می دهد. آن همچنین می تواند باعث کاهش انرژی جیره ای شود که می توانست توسط دام ها برای اهداف تولیدی استفاده شود. کاهش 20 درصدی تولید متان می تواند اجازه دهد به دام های در حال رشد تا به میزان 75 گرم بیشتر در روز رشد کنند. در گاوهای شیری، کاهش 20 درصدی تولید متان باعث ایجاد میزان انرژی مشابه می شود که می تواند برای تولید 600 گرم شیر در روز استفاده شود. درآمد حاصل از افزایش نرخ رشد و تولید شیر تا حدی می تواند هزینه کاهش متان را جبران کند.

 

در گاوهای شیری، کاهش 20 درصدی تولید متان باعث افزایش 600 گرمی تولید شیر می شود.

روش عمل چربی

افزودن چربی ها و روغن ها به جیره تولید و انتشار متان را کاهش می دهد. کاهش بیشتر از 40 درصد نیز قابل دسترسی است، اما کاهش اغلب به میزان 10 تا 25 درصد است. استفاده از چربی در جیره به عنوان منبع انرژی باعث کاهش میزان کربوهیدرات می شود، که پایه اصلی تولید متان است. چربی ها همچنین تعداد پروتوزواها را در شکمبه کاهش می دهند، که بسیاری از آنها به صورت فیزیکی متصل به متانوژن ها هستند. ولیکن، تاثیرات چربی بر تولید متان به تعداد پروتوزواها محدود نمی شود. نشان داده شده است که چربی ها حتی در حضور پروتوزواها همچنین رشد متانوژن ها را کاهش می دهند. این شاید به علت سمیت اسیدهای چرب بلند زنجیر برای باکتری های متانوژن باشد، و این حقیقت که آنها عموما باعث کاهش قابلیت هضم کربوهیدراتهای دیواره سلولی می شوند، که منجر به کاهش تولید استات و افزایش نسبت پروپیونات به استات و بوتیرات می شود، که منجر به کاهش تولید هیدروژن و متان می شود.

 

تاثیر استفاده از منابع مختلف چربی

در مطالعاتی که تاثیر چربی بر انتشار متان را بررسی می کند، روغن نارگیل به صورت متعدد استفاده شده است، زیرا غلظت اسیدهای چرب آن از سایر روغن های گیاهی متفاوت است (شامل میزان زیادی از اسیدهای چرب متوسط زنجیر است، که در کاهش تولید متان موثر هستند). روغن نارگیل می تواند تولید متان را تا 70 درصد کاهش دهد بودن تاثیر بر ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم، و تولید و کیفیت شیر زمانیکه به جیره ها تا سطح 250 گرم در روز اضافه می شود.

نشان داده شده است که استفاده از اسیدهای چرب غیراشباع، بخصوص از کتان، باعث کاهش تولید متان در شکمبه می شود که می تواند روش کاهش عملی تولید متان در نشخوارکنندگان باشد. استفاده از محصولاتی که پایه آنها تخم کتان باشد به علت افزایش همزمان ارزش تغذیه ای شیر و گوشت نشخوارکنندگان جذاب است، با توجه به اینکه تخم کتان تخمیر کلی کاهش نمی دهد و از این رو عملکرد دام را کاهش نمی دهد. سایر مطالعات استفاده از روغن های سویا، کلزا، کانولا و آفتاب گردان را برای کاهش تولید متان نشان دادند. گزارش شده است که روغن هایی مانند کانولا و افتاب گردان، که سرشار از اسیدهای چرب بلند زنجیر هستند، تولید متان را در گاوهایی که عمدتا علوفه مصرف می کنند کاهش می دهند، و کارایی انرژی خام را تا حدود 22 درصد افزایش می دهند.

 

مشاهده شده است که با اضافه کردن روغن کانولا تولید متان تا حدود 3/7 درصد کاهش یافت در گاوهایی که سیلوی ذرت یا سیلوی گراس مصرف می کردند. مصرف خوراک، قابلیت هضم ماده آلی و تخمیر شکمبه ای تحت تاثیر واقع نشد و اثر متقابلی بین چربی و کیفیت علوفه وجود نداشت. در مطالعه دیگری که با حالت های فیزیکی مختلف کانولا انجام شده بود (روغن، کنجاله، کیک و دانه)، مشاهده شد که کانولا می تواند بدون تاثیر بر قابلیت هضم فیبر و تولید شیر تولید متان را کاهش دهد و شکل فیزیکی آن نیز بر تولید متان تاثیر ندارد. روغن سویا برای باکتری های هضم کننده فیبر سمی است بدون تاثیر بر تخمیر فیبر در شکمبه بره های در حال رشد. در مطالعه ای که بر بزها انجام شد، نشان داده شد که با افزودن 5 درصد روغن سویا تولید متان کاهش می یابد و تولید شیر بهبود می یابد. بهبود بیشتری با افزودن سویا، نارگیل، و روغن پالم به جیره ها حاصل شد.

نتیجه گیری

  • 1-افزودن چربی به کاهش تولید متان کمک می کند با کاهش تعداد پروتوزواها در شکمبه و کاهش میزان کربوهیدرات جیره، که به عنوان اصلی ترین سوبسترا برای تولید متان است. در نتیجه، عملکرد دام به علت بهبود تخمیر شکمبه بهبود می یابد، و انرژی جیره برای رشد و تولید شیر بهتر استفاده می شود.
  • 2-چربی مکمل می تواند تنها از یک منبع چربی یا ترکیبی از منابع مختلف باشد. در هر حالت، افزودن باید در سطح سفارش شده انجام شود و در غیر این صورت عملکرد دام کاهش می یابد.
  • 3-حتما که روش های دیگری برای کاهش تولید متان وجود دارد، که شامل تهیه میزان کافی پروتئین جیره، استفاده از سایر افزودنی ها (مانند آنزیم ها، پروبیوتیک ها و ..)، و حفظ سطح مناسب علوفه به کنسانتره. این روش ها با تغذیه چربی در تلاش برای کاهش مشکلات تولید متان باید ترکیب شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط:

تعداد دفعات توزیع خوراک به گاوهای شیری، تاثیر بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای، تولید متان، استفاده از نیتروژن و تولید شیر

تولید متان، عملکرد شیردهی قابلیت هضم و متابولیسم نیتروژن و انرژی گاوهای هلشتاین و جرزی تغذیه شده با دو سطح فیبر علوفه ای

  • تعداد بازدید: 1419

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود