تفکر بر بعضی از عوامل که می تواند بر موثر بودن کاهش تنش حرارتی در گله های شیری تاثیر بگذارد

​در نظرسنجی اخیر، ما یافتیم که تفاوت زیادی در مورد تعداد ساعت هایی که گاوها در رزو تحت تنش حرارتی هستند وجود دارد ...

در نظرسنجی که اخیرا انجام شده است، ما یافتیم که تفاوت زیادی بین گله ها وجود دارد در مورد تعداد ساعت هایی که گاوها در رزو تحت تنش حرارتی هستند (دمای بدن بالاتر از حد نرمال). این تفاوت با تولید شیر گاوها و عملکرد تولیدمثلی در ماه های تابستان مرتبط است. هرچه مدت زمانی از روز که گاوها دچار تنش حرارتی هستند بیشتر باشد، کاهش تولید شیر و نرخ آبستنی در تابستان در مقایسه با زمستان بیشتر است. در این مقاله، قصد داریم که بعضی از عوامل که بطور موثری بر موثر بودن تاثیر تیمارهای خنک کننده بر کاهش تاثیرات منفی تابستان بر سوددهی گاوها و مزرعه ها شرکت می کند را توضیح دهیم. موضوعی که در این مطالعه بررسی می شود اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم آفتاب بر گاوها است، در دسترس بودن و کیفیت آب آشامیدنی و نیز کیفیت و شدت خیس کردن و تهویه مکانیکی بر موثر بودن فرایندهای خنک کردن گاوها تاثیر می گذارد.

 

1- جلوگیری از مواجهه با اشعه آفتاب

تولید حرارت در گاوهای شیری به دلیل متابولیسم بالا خیلی زیاد است. یک گاو پرتولید حدود 2000 وات حرارت تولید می کند (20 مرتبه بیشتر از آدم)، و نیاز دارد که این حرارت را منتشر کند. این گاوها قادر نیستند که این حرارت را در تابستان منتشر کنند، و حتی تهویه مکانیکی نمی تواند آن را به تنهایی انجام دهد. خنک کردن شدیدتر مورد نیاز است و می تواند از طریق تبخیر آب از سطح بدن گاوها (خنک کردن مستقیم) یا هوای جایگاه (خنک کردن غیرمستقیم) انجام شود. خنک کردن شدید به گاوها اجازه می دهد تا گرمای بدن را منتشر کنند در شرایطی که این گاوها با تابش مستقیم یا غیرمستقیم آفتاب مواجه نباشند.

مواجهه گاوها با اشعه مستقیم آفتاب میزان حرارتی که گاوها باید به محیط منتشر کنند را تا 1600 وات بیشتر افزایش می دهد (تقریبا تولید حرارت متابولیکی را دو برابر می کند)، و دفع حرارت بدن توسط گاوها را غیرممکن می سازد. کجا در جایگاه و مسیرهای رفت و آمد گاوها از مواجهه با تابش آفتاب رنج می برند؟ این به نوع جایگاه بستگی دارد. در سیستم های کاملا محصور، گاوها ممکن است زمانیکه به شیردوشی می روند با آفتاب مواجه شوند (مخصوصا در گله های بزرگ)، که گاوها باید تقریبا دو تا سه بار در روز صدها متر را به شیردوشی بروند و برگردند (تصویر 1 و 2). اشعه آفتاب می تواند به صورت غیرمستقیم بسته به نوع ساختمان در ساعت های مخصوصی در روز به داخل جایگاه دام ها نفوذ کند، که در ادامه عکس ها دیده می شود. سایه دار کردن ساده و ارزان، مانند پلاستیک و پرده، می تواند بالای مسیرهای رفت و آمد و در طول جوانب انتظار شیردوش (تصویر 3 و 4)، آخور (تصویر 5) و محل استراحت نصب شود. اگر پرده ها در جوانب سالن انتظار نصب شوند، می توانند به جلوگیری از بادهایی که از اطراف وارد می شوند و می توانند تاثیر تهویه مکانیکی فن هایی را که در این محل نصب شده اند از بین ببرند، کمک کنند.

 

2- آب آشامیدنی

آب آشامیدنی به عنوان مهمترین ماده مغذی در جیره گاوها است. گاوها به ازاء هر کیلو شیر 5/4 لیتر آب مصرف می کنند. در تابستان در مقایسه با مصرف زمستان به علت استفاده از آب در خنک کردن بدن گاوها، مصرف آب تا 50 درصد یا بیشتر افزایش می یابد. به منظور اجازه دادن برای مصرف بهینه خوراک در تابستان، دمای آب باید بین 15 تا 20 درجه باشد. آب بالاتر از این دما مصرف خوراک را کاهش می دهد و دمای بدن گاو را افزایش می دهد. به منظور اجازه دادن برای حداکثر کردن مصرف آب در تابستان، توصیه شده است که حداقل دو آب خوری به ازاء هر گروه از گاوها نصب کنید (این موضوع از ممانعت گاوهای بالغ از آب خوردن گاوهای ضعیف تر جلوگیری می کند). در مناطق گرم، توصیه شده است که حداقل 15 سانتیمتر طول آب خوری برای هر دام در نظر بگیرید، بطوریکه در هر زمان، آب خوری برای حداقل 20 درصد گاوهای گروه دردسترس باشد.

آبخوری باید در سایه باشد، و فاصله آن نباید بیشتر از 20 متر از گاوها باشد. عمق آبخوری باید اجازه دهد که بتوان آن را سریعا تمیز کرد و سریع هم آب در آن جریان یابد، بطوریکه آب را تمیز و خنک نگه دارد. خیلی از موارد دیده شده است که لوله هایی که آب را به آبخوری می برد در معرض آفتاب است، و اگر این لوله ها خیلی طولانی باشند، گاوها آب گرم در آبخوری دریافت می کنند و بنابراین خوردن و عملکرد دام ها کاهش می یابد. مطمئن شوید که لوله هایی که آب را برای آبخوری می برند به خوبی در زیر زمین خاک شده اند، یا خوب عایق بندی شده اند.

3- احتیاجات خیس کردن و تهویه

برای خیس کردن مناسب، آب پاش ها با منافذ خروج آب بزرگ باید استفاده شوند، که به همراه فشار مناسب آب و مدت زمان مناسب خیس کردن، اجازه می دهد که آب به خز دام نفوذ کند و در تماس با پوست بدن دام قرار بگیرد. زمانیکه این موضوع اتفاق بیافتد و آب روی پوست تبخیر شود، گاوها به خوبی خنک می شوند. در عکس زیر، شما می توانید گاوی را ببینید که به خوبی خیس شده است و در عکس 7، قطرات ریز آب بر روی موهای دام باقی مانده اند (خیس شدن ضعیف)، بنابراین تماس مستقیم با پوست گاو اتفاق نمی افتد. چونکه کیفیت خیس کردن تحت تاثیر شرایط مختلف قرار می گیرد که از مزرعه به مزرعه متفاوت است، نمی توان یک دستورالعمل کلی برای خیس کردن دام ها داد، و باید برای هر مزرعه و هر گروه از گاوها دستور مخصوص صادر شود. توصیه ما این است که برای یک دوره خیس کردن مناسب، دامدار باید گاوها را در زمان خیس کردن بررسی کند و مدت زمان خیس کردن را از زمان شروع خیس کردن تا زمان جریان آب از بدن تشخیص دهد.

 

 

در گله های شیری با کنترل کامپیوتری سیستم خنک کننده (عمدتا در سالن انتظار و بهاربندها)، توصیه شده است که اولین سیکل خیس کردن را طولانی کنید (حدود 2 دقیقه)، بطوریکه اجازه دهد تا گاوها بطور کامل خیس شوند، درحالیکه بقیه سیکل های پاشی می تواند کوتاه شود.

در مورد تهویه، سرعت باد بر پشت گاو 3 متر بر ثانیه توصیه می شود، زمانیکه تهویه به عنوان بخشی از فرایند خنک شدن است، که با خیس شدن ترکیب شده است. سرعت جریان هوا دو متر بر ثانیه توصیه می شود زمانیکه تهویه در منطقه استراحت دامها بدون خیس کردن انجام می شود. برای اندازه گیری فاصله فن ها، از یک بادسنج استفاده کنید، سرعت باد را در سطح پشت گاو اندازه بگیرید، و اثر بادهای متقابل احتمالی را که ممکن است بر سرعت واقعی باد تولید شده توسط فن ها بر روی گاوها موثر باشد را در نظر بگیرید.

با توجه به کل مدت زمان خنک کردن در طول روز و تعداد دفعات خنک کردن، نتایج یک آزمایش را بیان می کنیم (Honig et al, 2012). این مطالعه خنک کردن گاوها را با ترکیب خیس کردن و تهویه مکانیکی در دو دوره زمانی و تعداد در روز مقایسه کرد. یک گروه از گاوها برای 5 مرتبه و هر دفعه 45 دقیقه خنک شدند، و کلا 5/3 ساعت خنک کردن در روز اتفاق افتاد. گروه دیگر از گاوها 8 بار در روز و در مجموع 6 ساعت در کل روز خنک شدند. گاوهایی که برای مدت طولانی تر و تعداد دفعات بیشتر در روز خنک شدند، خوراک بیشتر مصرف کردند و شیر بیشتری تولید کردند. این گاوها دمای بدن کمتری داشتند و زمان بیشتری استراحت کردند و نشخوار بیشتری داشتند. براساس این یافته ها می توان خنک کردن گاوها با ترکیب آب  در دوره های کوتاه با تهویه مکانیکی، برای 45 تا 60 دقیقه در هر فرایند خنک کردن و تهیه 4 ساعت در روز را توصیه کرد. این تیمار به گاوهای پرتولید کمک می کند تا دمای نرمال بدن را در تابستان حفظ کنند، بطور معنی داری عملکرد تابستان را بهبود می بخشند و سود گله را افزایش می دهند.

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 135

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود