نسبت تابستان به زمستان –ابزاری برای ارزیابی تاثیر روش های کاهش تنش حرارتی

​استفاده از وسایل خنک کننده در تنش گرمایی برای خنک کردن گاوها، آنها را تبدیل به وسیله ای کارامد برای تولید شیر کرده است

 استفاده از وسایل خنک کننده در تنش گرمایی تابستان برای خنک کردن گاوها، آنها را تبدیل به وسیله ای کارامد برای تولید شیر کرده است. توسط محققین روشی جدید به نام نسبت تابستان به زمستان ابزاری برای ارزیابی تاثیر روش های کاهش تنش حرارتی تولید شده است. این شاخص به عنوان نشانگری برای بررسی تاثیر تلاش های دامدارها برای کاهش اثرات منفی تابستان بر عملکرد دام استفاده می شود. در این مقاله، استفاده از این شاخص توضیح داده شده است.

افزایش تولید شیر و باروری در تابستان و کاهش تغییرات فصلی در تولید شیر اهداف اصلی دامدارها در مناطق گرم است. در سه دهه گذشته، سیستم های متمرکز خنک کردن و روش های مدیریتی در تابستان گسترش یافته است و به شدت در این کشورها در حال استفاده است.

نسبت تابستان به زمستان براساس رکوردگیری ماهانه، یک شاخص تولیدی قابل مشاهده برای تابستان و زمستان برای کل گاوهای هر گله است. این نسبت یک اکسل است که متوسط تولید تابستان را با زمستان و همچنین تولید شیر، چربی شیر، پروتئین شیر میزانSCC  و نیز نرخ آبستنی را مقایسه می کند. این نسبت گزارش می دهد:

  • آنالیز نتایج هر گله سالی یک بار
  • مقایسه هر گله با گله های مجاور در منطقه
  • مقایسه هر گله با اطلاعات 4 سال گذشته خودش

نسبت تابستان به زمستان به هر دامدار اجازه می دهد تا موثر بودن تلاش های خودش را در مبارزه با تنش حرارتی در گله بررسی کند، اما همچنین به دامدارها و حتی دولت ها اجازه می دهد تا تصمیم های درست بگیرند. نسبت تابستان به زمستان نزدیک یا بالاتر از یک، به معنی مقابله مناسب گله با گرمای تابستان است. نسبت کمتر بیانگر این است که تلاش بیشتری در خنک کردن دام ها باید انجام شود. در مطالعه ای تاثیر خنک کردن بر تولید شیر گاوها در تابستان بررسی شد. مطالعه شامل 5 گله بزرگ بود که از سیستم های خنک کننده در تابستان استفاده کردند (5/7 ساعت خنک کردن و تهویه مکانیکی در روز قبل و بین زمان های دوشش)، و 5 گله که از سیستم های خنک کننده به میزان کمتر استفاده می کردند (خیس کردن و تهویه مکانیکی فقط قبل از شیردوشی). نتایج در جدول یک گزارش شده است:

جدول یک متوسط تولید شیر تابستان و زمستان در گله ها با خنک کردن شدید یا کم گاوها در تابستان

 

با آنالیز اطلاعات این مطالعه، متوجه شدیم که نسبت تولیدی بین فصل ها می تواند شاخص مناسب از تاثیر سیستم های خنک کننده بر گاوها باشد.

در مطالعه دیگری که بعد از آن انجام شد، نسبت تابستان به زمستان برای 180 گله بزرگ تجاری، و 432 گله کوچک فامیلی با متوسط تولید شیر سالانه بالاتر از 11500 کیلوگرم به ازائ هر گاو انجام شد. توزیع گله ها با نسبت تابستان به زمستان در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2 توزیع (درصد) گله ها با نسبت تابستان به زمستان بالا و پایین تولید شیر

 

با بررسی اطلاعات جدول 2 متوجه می شویم که فقط یک چهارم از گله ها به نتایج مناسب رسیده اند که بیانگر موفقیت آنها در مبارزه با تاثیر منفی تنش حرارتی بر گاوها است و حتی هنوز نیاز به کار بیشتر برای رسیدن به نتایج مناسب تر دارند. آیا این کار امکان پذیر است؟ جواب در جدول بعدی است، که توضیح می دهد بررسی نسبت تابستان به زمستان در گله های بزرگ تجاری را که تکنولوژی های جدید را در خنک کردن پذیرفته اند و گاوها را با شدت بیشتری در تابستان خنک کرده اند.

 

 

 

جدول 3- نسبت تابستان به زمستان در گله های بزرگ تجاری در سال های 1994، 2004 و 2008 و تفاوت ها در نسبت تابستان به زمستان بین این سال ها

 

با استفاده از اطلاعات جدول 3 ما متوجه می شویم که نسبت تابستان به زمستان در تولید شیر شاخصی مناسب برای تشریح بهبود عملکرد تابستان گاوها است، که از طریق سازگاری موفقیت آمیز با روش های خنک کننده توصیه شده است.

شاخص نسبت تابستان به زمستان همچنین با فرض اینکه نسبت بیشتر به معنای مدیریت بهتر در تابستان باشد، به ما كمك كرد تا میزان افزایش مورد انتظار در تولید سالانه شیر به دلیل سیستم خنک کننده و مدیریت بهتر گاوها در تابستان را تعیین كنیم. تولید شیر سالانه، شیر تصحیح شده اقتصادی[1] (ECM)، درصد چربی و پروتئین شیر، بین 25 گله برتر در اسرائیل مقایسه شد، و توسط نسبت تابستان به زمستان شیر تصحیح شده مرتب شد. نتایج در جدول 4 گزارش شده است.

جدول 4 تولید شیر 305 روز، شیر تصحیح شده اقتصادی(ECM) ، تولید چربی و پروتئین در گله های با نسبت تابستان به زمستان بالا و پایین.

 

از نتایج جدول 4 یاد گرفتیم که مدیریت بهتر گاوها در تابستان و بخصوص خنک کردن مناسب و زیاد در ماه های گرم می تواند تولید سالانه گله را 6 تا 7 درصد افزایش دهد. حدس میزنیم که در گله های پرتولید، در مناطقی با تابستان های گرم و طولانی سود حاصل از خنک کردن مناسب می تواند بیشتر باشد.

References:

1. Flamenbaum and Ezra, 2003, “A large-scale survey evaluating the effect of cooling Holstein cows on productive and reproductive performances under sub-tropical conditions”. J. Dairy Sci. 86: (Suppl. 1) 19.

2. Flamenbaum & Ezra 2009, “Distribution of Israeli dairy farms sorted by S:W milk production ratio” Jerusalem Annual Dairy Conference (published in Hebrew).

3. Flamenbaum.I and E. Ezra (2007). "The Summer to Winter performance ratio" as a tool for evaluating heat stress relief efficiency of dairy herds", J. Dairy Sci. Vol. 90, Suppl: abstract 753.

4. Flamenbaum (2009). “How much milk adds intensive cooling the cows in the summer”. Hoard’s Dairyman, August 10, 2009. Keyw

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] economical corrected milk

  • تعداد بازدید: 139

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود