استفاده از سیستم ارزیابی فعالیت دام برای بررسی گاوهای خشک و دوره انتقال

سیستم های ارزیابی فعالیت برای خیلی سال است که به عنوان وسیله ای برای مدیریت امیزش در گاوهای شیری استفاده می شود ...

 سیستم های ارزیابی فعالیت برای خیلی سال است که به عنوان وسیله ای برای مدیریت امیزش در گاوهای شیری استفاده می شود، اولین استفاده از یک سیستم الکتریکی برای رکوردبرداری رفتار برای این هدف در سال 1954 انجام شد. در سال های اخیر، افزایش زیادی در تعداد سیستم ارزیابی رفتار ایجاد شده است. نه تنها انتخاب های زیادی در دسترس است، بلکه همچنین از انها بیشتر از یک وسیله ساده برای تشخیص فحلی استفاده می شوند. این سیستم های جدید فعالیت توانایی بررسی نشخوار، دمای بدن، جایگاه داخل بهاربند، وضعیت (خوابیده یا ایستاده)، زمان خوردن، و غیره را دارند. با افزایش عملکرد انها، این سیستم ها برای بررسی سلامت کلی دام نیز استفاده می شوند.

دوره انتقال، از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، دوره ای است که نگرانی های زیادی در مورد سلامت، تولید و سوددهی گاوهای شیری در ان وجود دارد. مشکلات متابولیک و مرتبط با سلامتی در دوره انتقال، شامل متریت، جابه جایی شیردان، کتوز، تب شیر، سخت زایی، و جفت ماندگی دلایل رایج در این دوره برای حذف دام ها هستند. داده های امریکا نشان می دهد که تقریبا 20 درصد گاوهای شیری در 50 روز اول بعد از زایش گله را ترک می کنند.

یک مطالعه در جنوب پنسیلوانیا برای براورد اهمیت سیستم بررسی فعالیت در تشخیص تغییرات فعالیت های روزانه و الگوی نشخوار در دوره انتقال گاوهای شیری انجام شد. ازمایشات از اپریل 2017 تا فوریه 2018 انجام شد و متوسط فعالیت روزانه و نشخوار با استفاد از سیستم SCR جمع اوری شد. گله دارای 650 گاو هلشتاین بود با متوسط تولید شیر 6/39 کیلو در روز، 6/3 درصد چربی و 3 درصد پروتئین. گاوها و تلیسه های تلقیح شده با یک گردنبند 45 تا 60 روز قبل از زایش مجهز شدند. اطلاعات فعالیت و نشخوار تا 60 روز بعد از زایش یا تا زمانیکه دام حذف شود جمع اوری گردید. در خود گله نیز زمان زایش، تاریخ و نوع بیماری (کتوز، جفت ماندگی، جابه جایی شیردان و ..) و تاریخ حذف دام مشخص شد.

بر اساس داده های مزرعه، گاوها بر اساس میزان سلامتی انها بعد از زایش به سه گروه تقسیم شدند. گروه ها عبارت بودند از:

  • 1-بدون اتفاق: گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند و حداقل برای 60 روز اول شیردهی در گله بودند.
  • 2-بهبود یافته: گاوهایی که یک یا تعداد بیشتری بیماری داشتند اما بهبود یافتند و در گله باقی ماندند.
  • 3-حذف شده: گاوهایی که یک یا تعداد بیشتری بیماری داشتند و در 30 روز اول شیردهی حذف شدند.

بیماری های مورد نظر در این طرح عبارت بودند از متریت، جابه جایی شیردان، جفت ماندگی، کتوز، و تب شیر.

نتایج مطالعه

الگوی متوسط زمان نشخوار و فعالیت (شکل 1) برای تمام گاوها از 21 رزو قبل تا 28 روز بعد از زایش نشان داده شده است. قبل از زایش، متوسط نشخوار روزانه گله 490 دقیقه در روز بود. متوسط الگوی نشخوار و فعالیت برای هر سه گروه مشابه بود، ولیکن تفاوت های ظاهری در فعالیت و نشخوار بین گروه ها در قبل و بعد از زایش بود. نشخوار در گاوهای بهبود یافته در مقایسه با گاوهای سالم قبل و بعد از زایش کمتر بود (شکل 2). علاوه بر این، سطح فعالیت قبل و بعد از زایش برای گاوهای حذف شده در مقایسه با گاوهای بهبود یافته کمتر بود (شکل 3).

نتایج نشان داد که فعالیت و نشخوار در دوره قبل از زایش می تواند بطور بالقوه به عنوان یک ابزار برای کمک به دامدارها استفاده شود در تشخیص گاوهایی که ممکن است احتمال بیشتری داشته باشد که بیمار شوند یا گله را در 30 روز اول شیردهی ترک کنند. این هشدار اولیه می تواند این شانس را به دامدارها بدهد که روش های مدیریتی بهتری را برای این دام ها استفاده کنند، که به انها کمک کند تا با چالش های دوره انتقال بهتر مبارزه کنند و بنابراین احتمال کمتری داشته باشد که بیمار شوند یا گله را ترک کنند.

 

 

 

 

 

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 47

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود