در زایشگاه از طبیعت تقلید کنید

زمانیکه انسان ها اولین بار دام ها را اهلی کردند، شروع به جایگزین کردن رفتار طبیعی و محیط زندگی طبیعی دام ها با سیستم ...

 زمانیکه انسان ها اولین بار دام ها را اهلی کردند، شروع به جایگزین کردن رفتار طبیعی و محیط زندگی طبیعی دام ها با سیستم مدیریتی و کنترل شده کردند. اگرچه امروز نژادهای گاو شباهت کمی به نژادهای وحشی نشان می دهند، دانشمندان و دامدارها متوجه شدند که گاوها هنوز به سیستم مدیریتی و شرایطی که از طبیعت تقلید کند پاسخ مناسب می دهند.

در وبینار جدید در دانشگاه اوهایو، Katy Proudfoot محقق گاوهای شیری نشان داد که چگونه گاوهای شیری ممکن است سود ببرند از اینکه گاوهای انتظار زایش بعضی از رفتارهای طبیعی خود را در زایشگاه دنبال کنند. Proudfoot که این موضوع را برای تز دکترای خود انجام داد بیان می کند که مدیریت گاوها تلاش می کند تا از سه جهت رفاه گاوها را تامین کنید:

  • وضعیت بیولوژیکی،
  • وضعیت عاطفی، به معنی پاسخ انها به عوامل فیزیولوژیکی مانند درد، ترس یا اضطراب
  • وضعیت طبیعی، مانند ترجیحات دام برای شرایط محیطی و جیره خاص

اکثر تحقیقات در علم دامپروری بر وضعیت بیولوژیکی تمرکز کرده است تا تمرکز کمتر بر دو موضوع دیگر. بنابراین چون ما نمی توانیم مستقیما گاوهای جدید را با اجداد انها مقایسه کنیم، محققان مطالعاتی انجام دادند برای تعیین ترجیحات طبیعی انها و تعیین اینکه اگر این رفتارهای گاوها را تشویق کنیم می توانیم در اسایش و عملکرد دام سود ببریم.Proudfoot  تحقیقات سوئدی ها را بررسی کرد که به گروهی از گاوهای گوشتی و شیری اجازه داده شد تا در مرتع بزرگ و باز زایش کنند. در این ازمایش، 64 درصد گاوهای ابستن خودشان را از بقیه برای زایش جدا کرند. بقیه دام ها انتخاب کردند تا در مکانی پوشیده زایش کنند. تلیسه ها تمایل داشتند تا دورتر از گله باشند، بخصوص اگر انها توسط دیگر گاوها رانده شدند. گاوها عموما مناطقی را برای زایشگاه انتخاب کردند که بالاتر بود و با علوفه بلند یا درخت پوشیده شده بود. گاوها نزدیک زمان زایش همچنین تمایل داشتند که خود را از سایر گاوهای ابستن بیشتر جدا کنند، که منجر شد تا محققین این فرض را از گاوها داشته باشند که دوست دارند تا با گوساله خود ارتباط داشته باشند.

عموما گاودارهای شیری از یکی از دو سیستم زیر برای زایش استفاده می کنند. یکی جدا کردن گاوها به یک زایشگاه انفرادی در شروع زایش است. روش دوم حرکت دادن گاوها به یک زایشگاه گروهی است. هر روش مزایا و معایبی دارد.

جایگاه های انفرادی جداسازی بیشتری از سایر گاوها دارد، مشاهده راحت تر و تمیز کردن راحت تر بین زایش ها دارد. ولیکن، این جایگاه ها اغلب در مناطق پرترافیک قرار گرفته که همراه با مزاحمت انسان ها است، و زمان بندی این کار می تواند خطر زایش در فری استال و یا جاهای دیگر را داشته باشد.

جایگاه های گروهی مزاحمت کمتر انسان ها را دارند و چون گاوها زودتر منتقل می شوند احتمال کمتری دارد که بیرون از زایشگاه زایمان کند. گاوها در بهاربندهای گروهی ولیکن شانس کمتری دارند تا خود را جدا کنند، به همین دلیل احتمال بیشتری از ناسازگاری وجود دارد و تمیز کردن جایگاه نیز سخت تر است زیرا گاوها به طور مداوم در حال رفت و امد به جایگاه هستند.Proudfoot  چندین ازمایش انجام داد تا ترجیح گاوها را برای محیط های مختلف زایش بررسی کند. در یک مطالعه، تیم ایشان اجازه دادند به گاوها تا انتخاب کنند که در یک جایگاه باز یا بسته با دیوار انفرادی زایش کنند. بین گاوهایی که در روز زایش کردند، 80 درصد فضای بسته را انتخاب کردند. گاوهایی که در شب زایش کردند انتخاب تقریبا بین دو جایگاه برابر بود. تیم او همچنین سیستم مشابه را با گاوهای جفتی در هر جایگاه مقایسه کردند، و یافتند که گاوهایی که اول زایش کردند احتمال بیشتر داشت نسبت به هم جایگاهی خود که در فضای باز زایش کنند.

Proudfoot متوجه شد که فضای بسته و مسقف در زایشگاه انفرادی برای اغلب دامداری ها عملی نیست، و تیم ایشان در حال حاضر گزینه های مختلفی را در جایگاه های گروهی بررسی می کند، مانند تهیه فضای بیشتر برای هر گاو، تهیه دیوار برای جداسازی و محدود کردن رقابت برای ان دیوارها.

استانداردهای سفارش شده برای 102 متر به ازاء هر گاو در زایشگاه احتمالا کمتر از حد ایده ال است، و Proudfoot  پیشنهاد می کند که 150 متر موقعیت بهتری را ایجاد می کند برای گاوها تا خودشان را از دیگران جدا کنند.

زمانیکه 6 دیوار موقت در جایگاهی با 12 گاو ایجاد شد، تفاوت کمی در ترجیح دام ها مشاهده شد. زمانیکه رقابت را با تهیه 6 دیوار موقت در زایشگاه با 6 گاو کاهش دادند، انها افزایش استفاده از دیوارها برای زایش را مشاهده کردند.

برای استفاده عملی در مزرعه، علاوه بر تهیه فضای بیشتر در جایگاه گروهی، استفاده از بعضی از جداکننده ها را در جایگاه های انفردای و گروهی برای جدا کردن از سایر فعالیت ها در جایگاه پیشنهاد می کند. بعضی از این جدا کننده ها داخل جایگاه های گروهی به گاوها این انتخاب را می دهد تا خود را در زایش بیشتر جدا کنند اگر خواستند. گروه در حال حاضر سدهای پلاستیک پر شده با آب را برای ایجاد جایگاه مجزا شده داخل جایگاه بررسی می کند. او همچنین پیشنهاد می کند که از دوربین ها برای مشاهده گاوها در زایشگاه برای حداقل کردن دخالت انسان در زمان زایش استفاده کنید.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 325

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود