اهمیت جیره با DCAD منفی و میزان متفاوت کلسیم تغذیه شده قبل از زایش بر کیفیت اغوز مادرها و وضعیت سلامتی و عملکرد رشد گوساله ها

ما جیره هایی با سطوح پایین و بالای کلسیم یا یک جیره با DCAD منفی به گاوهای شیری قبل از زایش تغذیه کردیم و کیفیت اغوز ...

 ما جیره هایی با سطوح پایین و بالای کلسیم یا یک جیره با DCAD منفی به گاوهای شیری قبل از زایش تغذیه کردیم و کیفیت اغوز و وضعیت سلامت و رشد گوساله های انها را بررسی کردیم. تفاوتی در وزن تولد و میزان اغوز و ترکیب ان بین تیمارها نبود. ولیکن، گوساله هایی که متولد شدند از گاوهایی که جیره با DCAD منفی خورده بودند وزن بدن کمتر و شیوع اسهال بیشتری قبل از شیرگیری داشتند. سطح کلسیم جیره مادرها قبل از زایش تاثیری بر وزن بدن، مصرف خوراک، و سلامت گوساله ها نداشت.

این مطالعه تاثیر جیره با DCAD منفی یا سطح کلسیم پایین تغذیه شده به گاوها برای سه هفته را بر تولید اغوز و ترکیب ان، سلامتی و رشد گوساله های انها بررسی کرد. 36 گاو هلشتاین ابستن خشک بطور تصادفی به یکی از سه جیره هم انرژی اختصاص داده شدند: 1- جیره با کلسیم پایین: 24/0 درصد، DCAD = mEq/kg 86+ ، 2- جیره با کلسیم بالا: 23/1% ، DCAD = mEq/kg 95+، و 3- جیره با DCAD پایین: 28/1 درصد کلسیم، DCAD = mEq/kg 115-. درحالیکه کیفیت اغوز تفاوتی نداشت، جیره کم کلسیم قبل از زایش تمایل به افزایش تولید اغوز در مقایسه با جیره با کلسیم بالا داشت (81/8 در مقابل 39/5 کیلوگرم). ولیکن، گوساله های حاصل از گاوهایی با DCAD پایین، غلظت سرم پتاسیم بالاتری داشتند، و قبل از شیرگیری وزن بدن، مصرف استارتر و افزایش وزن روزانه کمتری داشتند در مقایسه با گوساله های با کلسیم پایین و بالا (12/53 در مقابل 68/57 و 32/57 کیلوگرم) اما وزن بدن بعد از شیرگیری (روز 70) مشابه بود. علاوه بر این، گوساله های متولد شده از مادرها با DCAD پایین احتمال بیشتری از اسهال داشتند و تعداد روزهای بالاتری با نمره مدفوع غیرطبیعی داشتند. در نتیجه، گوساله های حاصل از مادرهای با DCAD پایین درمان بیشتری شدند.

تغذیه DCAD پایین یا سطح کلسیم پایین در دوره انتظار زایش تاثیری بر کیفیت و ترکیب اغوز نداشت، ولیکن گاوهای مصرف کننده سطح پایین کلسیم تمایل به افزایش تولید کلسیم در مقایسه با گاوهای مصرف کننده سطح بالاتر کلسیم داشتند. تغذیه DCAD پایین قبل از زایش احتمال اسهال و غلظت پتاسیم سرم گوساله ها را قبل از شیرگیری افزایش داد. گوساله های متولد شده از مادرهایی که DCAD پایین قبل از زایش مصرف کردند همچنین وزن بدن کمتر و افزایش وزن روزانه کمتری داشتند در دو هفته اول تولد و قبل از شیرگیری تمایل به وزن بدن کمتر داشتند در مقایسه با گوساله هایی که مادرشان جیره با کلسیم بالا یا پایین خورده بود. تاخیر در رشد مشاهده شده در این گوساله ها بعد از شیرگیری جبران شد (روز 55 تا 70).

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 44

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود