دیدگاه های حاضر در مورد تولید سیلوی سورگوم کامل و استفاده از ان توسط گاوهای شیری

هدف این مطالعه بررسی تحقیقات حاضر و درک تولید سیلوی سورگوم و تاثیر تغذیه ان بر عملکرد گاوهای شیری است.

هدف این مطالعه بررسی تحقیقات حاضر و درک تولید سیلوی سورگوم و تاثیر تغذیه ان بر عملکرد گاوهای شیری است. تحمل سورگوم به خشکسالی، کارایی مصرف اب بالا، و هزینه تولید پایین ان را یک محصول مناسب می سازد برای استفاده در مناطقی که تولید محصول سیلوی ذرت محدود است. در حال حاضر، مناطقی که با محدودیت منابع اب و فراهم بودن انها مواجه هستند دچار افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی برای بهبود کارایی تولید محصولات کشاورزی هستند. همانطور که این چالش ها بیشتر می شود، اتکا بیشتر به تولید سورگوم انجام می شود به علت توانایی ان در تولید ماده خشک بالا و حفظ همزمان ارزش غذایی حتی تحت شرایط نامناسب رشد. علاوه بر این، سیلوی سورگوم از طریق بخش های فیبر و دانه هم فیبر فیزیکی موثر و هم انرژی را تامین می کند. پیشرفت ها در ژنتیک سورگوم و همچنین فرایندهای مکانیکی این توانایی را دارد تا چالش های حاضر مرتبط با مصرف سیلوی سورگوم، مانند افزایش NDF وکاهش قابلیت هضم NDF، غلظت نشاسته، و قابلیت هضم نشاسته را کاهش دهد. این چالش های تغذیه ای باید در مورد سیلوی سورگوم رفع شود تا بتواند جایگزین مناسبی برای سیلوی ذرت باشد.

جایگزینی کامل سیلوی سورگوم به جای سیلوی ذرت به علت افزایش غلظت NDF، و نیز کاهش قابلیت هضم NDF، غلظت نشاسته و قابلیت هضم نشاسته توصیه نمی شود. مطالعات اخیر پیشنهاد می کند که بهبود ژنتیکی از طریق صفات سویهBMR  اجازه می دهد تا سیلوی سورگومBMR  به تولید شیری برابر با سیلوی ذرت برسد. بلوغ محصول در زمان برداشت می تواند برای افزایش غلظت نشاسته استفاده شود، و چالش های قابلیت هضم نشاسته می تواند از طریق فرایندهای مکانیکی بخش دانه ای سیلوی سورگوم در زمان برداشت علوفه برطرف شود. تحقیقات بیشتر برای تعیین کردن تاثیر فراوری در زمان برداشت علوفه بر خرد شدن دانه، قابلیت هضم نشاسته، و عملکرد شیردهی گاوهای شیری مورد نیاز است. علاوه بر این، شاخص فراوری می تواند برای ارزیابی کیفیت فراوری دانه استفاده شود. واریته های مختلف سورگوم گزینه های زیادی را فراهم می کند که تولید بالا داشته باشند و همچنین مواد مغذی زیادی نیز داشته باشند. انتخاب دقیق هیبرید، مدیریت مناسب سیلو، و پیشرفت مداوم در روش های کشت و برداشت برای افزایش ارزش غذایی سیلوی سورگوم به عنوان یک منبع علوفه برای گاوهای شیری باید ادامه بیابد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 82

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود