فن آوری های دقیق برای گوساله های شیری و برنامه های کاربردی مدیریت

علاقه رو به افزایشی در استفاده از تکنولوژی های دقیق برای بررسی رفتار و فیزیولوژی واقعی دام در سیستم های ...

علاقه رو به افزایشی در استفاده از تکنولوژی های دقیق برای بررسی رفتار و فیزیولوژی واقعی دام در سیستم های پرورش نشخوارکنندگان در سراسر دنیا وجود دارد. اگرچه این تکنولوژی ها در گاوهای شیری بطور گسترده ای بررسی شده است، استفاده از این تکنولوژی ها برای مدیریت گوساله های شیرخوار بررسی نشده است. ما مقالات مختلفی در استفاده از این سیستم ها در گوساله ها را بررسی کردیم. Accelerometers توانایی این را دارند که برای بررسی رفتار خوابیدن، فعالیت حرکت کردن، و نشخوار استفاده شوند که می تواند در تشخیص تغییرات رفتار گوساله مفید باشد که احتمالا بیانگر بیماری، واکنش به یک تجربه درداور، یا رفتار ناشی از اسایش مانند بازی باشد. سیستم های اتوماتیک تغذیه گوساله می تواند توزیع برنامه های تغذیه ای را با تغذیه انفرادی و شیرگیری گوساله ها و تغییر رفتارهای تغذیه ای (مانند مصرف شیر، سرعت نوشیدن، و بازدیدهای بدون پاداش) کنترل کند همچنین می تواند برای تعیین شروع اولیه بیماری استفاده شود. تکنولوژی های مدرن همچنین صفات فیزیولوژیکی و جسمی را در گوساله های شیری اندازه می گیرند. برای مثال، وسایل اندازه گیری دما مانند دمانگار مادون قرمز، بولوس شکمبه و ریز تراشه های کاشته شده در گوساله ها ارزیابی شده اند، اما سیستم های تجاری براساس مدیریت گله هنوز در دسترس نیستند. تکنولوژی های زیادی در حال گسترش هستند با توانایی اینکه در مدیریت گوساله های شیری استفاده شوند، مانند بررسی مبتنی بر تصویر و صوت، real-time location و استفاده از موارد دیگر برای نظارت بر حالات احساسی مثبت گوساله ها. ما نتیجه گرفتیم که تکنولوژی های جدید توانایی زیادی برای استفاده در مدیریت گوساله های شیری دارند، بررسی دقیق رفتار و فیزیولوژی دام، برنامه های تغذیه هدفمند، و تشخیص گوساله هایی با سلامتی ضعیف یا اختلالات رفتاری را ممکن می سازد. ما قویا گسترش بیشتر و معتبر سازی تکنولوژی های در دسترس را به صورت تجاری برای کاربرد در مزرعه برای بررسی اسایش و عملکرد و سلامت گوساله های شیری توصیه می کنیم.

چندین تکنولوژی قادر هستند که شاخص های فیزیولوژیکی و رفتاری گوساله های شیری را بررسی کنند، که کاربرد خیلی مهمی هستند.Accelerometers  برای فعالیت حرکت کردن، وعده های خوابیدن، زمان خوابیدن، زمان خوردن، نشخوار، و خوابیدن در گوساله ها معتبر هستند. سیستم های تغذیه اتوماتیک گوساله ها می توانند رفتارهای متنوع تغذیه ای را شامل مصرف استارتر و شیر، نرخ خوردن، زمان خوردن علاوه بر توزیع میزان خاصی از شیر و استارتر به گوساله ها رکورد برداری کنند.Accelerometers  و دستگاه های اتوماتیک مصرف خوراک می توانند استفاده شوند برای تعیین رفتارهایی که با بیماری مرتبط هستند، و دستگاه اتوماتیک مصرف خوراک سود دیگری نیز برای تغذیه و برنامه های شیرگیری انفرادی و بررسی سلامت گوساله ها دارند. سایر تکنولوژی ها قادر هستند که دمای بدن، ضربان قلب، و شرایط بدنی گوساله ها را اندازه بگیرند، اما گسترش بیشتر نرم افزار ها برای تنظیم کردن این تکنولوژی ها به رکوردبرداری اتوماتیک در گله های تجاری لازم است. بطور کلی، تکنولوژی های دقیق این توانایی را دارند که به عنوان یک ابزار در مدیریت گوساله های شیری با مدیریت تغذیه، شناسایی بیماری و نظارت بر وضعیت های رفاهی مثبت و منفی فعالیت کنند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 46

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود