بسیج چربی قبل از زایش در گاوهای شیری با نمره بدنی برابر و تأثیر آن بر سلامتی، رفتار، تولید شیر و باروری در دوران شیردهی

تجزیه بیش از حد چربی و افزایش متعاقب غلظت اسیدهای چرب غیراستری شده ممکن است سلامت دام، رفاه و بهره وری بعد از ...

تجزیه بیش از حد چربی و افزایش متعاقب غلظت اسیدهای چرب غیراستری شده ممکن است سلامت دام، رفاه و بهره وری بعد از زایش را مختل کند. در این مطالعه، اثر بسیج چربی در گاوهای شیری را با نمره بدنی توصیه شده در ابتدای دوره انتظار زایش بر شاخص های سلامتی خون، بروز بیماری ها، رفتار، تولید شیر و باروری در دوره پس از زایش ارزیابی کردیم. افزایش بسیج چربی در گاوهای شیری با نمره بدنی برابر، پاسخ های تنش التهابی و اکسیداتیو را در اوایل زایش اصلاح کرد بدون اینکه وضعیت سلامتی و باروری مختل شود. علاوه بر این، رفتار و تولید شیر شاخص های حساسی بودند که تأثیر منفی بسیج چربی بیش از حد قبل از زایش را در طول دوره شیردهی منعکس می کنند.

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر دو سطح بسیج چربی در دوره انتظار زایش در گاوهای شیری با نمره بدنی برابر(BCS = 3.0)  بر غلظت در گردش فاکتورهای تنش متابولیکی، التهابی و اکسیداتیو، شیوع بیماری ها، رفتار، تولید شیر و باروری در دوره بعد از زایش بود. گاوهای هلشتاین چند شکم در اواخر ابستنی (59 عدد) با نمره بدنی 3 (مقیاس 5 درجه ای) در ابتدای دوره انتظار زایش استفاده شدند و سپس در تمام دوره شیردهی بررسی شدند. گاوها به دو گروه تقسیم شدند: دام هایی که غلظت اسیدهای چرب غیراستری قبل از زایش بیش از 0.3 میلی مول در لیتر داشتند، به عنوان دام هایی با بسیج چربی زیاد شناخته شدند (26 عدد)(HFM) ، و زیر این آستانه به عنوان دام هایی با بسیج کم چربی(LFM)  دسته بندی شدند (33 عدد). به منظور تجزیه و تحلیل BHBA، هاپتوگلوبین، فیبرینوژن، پروتئین کل و مالون دی آلدئید نمونه های خون 21 روز قبل از زایش و یک بار در هفته برای 3 هفته پس از زایش جمع آوری شد. سلامت دام به صورت روزانه برای 21 روز پس از زایش بررسی شد. داده های رفتاری با شتاب سنج جمع آوری و تولید شیر و باروری از سوابق مزرعه به دست آمد. افزایش بسیج چربی در گاوهای شیری با BCS برابر، پاسخ های استرس التهابی و اکسیداتیو را در اوایل زایش اصلاح کرد بدون اینکه وضعیت سلامتی و باروری مختل شود. علاوه بر این، تولید شیر و رفتار به طور قابل توجهی توسط بسیج بیش از حد چربی قبل از زایش در طول شیردهی تحت تأثیر قرار گرفت.

این مطالعه نشان داد که افزایش بسیج چربی در گاوهای شیری با BCS برابر، پاسخ استرس التهابی و اکسیداتیو را در اوایل زایش تغییر داد بدون اینکه وضعیت سلامتی و باروری آنها مختل شود. علاوه بر این، افزایش سطح بسیج چربی قبل از زایش به طور قابل توجهی بر رفتار و تولید شیر تأثیر می گذارد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 31

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود