تغییرات وضعیت سرولوژیکی ویروس لوسمی گاوی و تعداد لنفوسیت ها بین زمان خشک شدن و اوایل شیردهی در گاوهای شیری میشیگان

این مطالعه به چگونگی نوسانات وضعیت سرولوژیکی ویروس لوسمی گاو(BLV) ​و تعداد لنفوسیت ها از زمان خشک شدن تا اوایل ...

این مطالعه به چگونگی نوسانات وضعیت سرولوژیکی ویروس لوسمی گاو(BLV)  و تعداد لنفوسیت ها از زمان خشک شدن تا اوایل شیردهی در گاوهای شیری می پردازد. مطالعات بسیار کمی چگونگی تغییر وضعیت آنتی بادی BLV و تعداد لنفوسیت گاوها در طول چرخه شیردهی را بررسی کرده اند. نمونه های خون از گاوهای شیری (149 عدد) در 5 گله شیری میشیگان در زمان خشک کردن، انتظار زایش و 7 تا 10 روز پس از زایش جمع آوری شد. پلاسما برای آنتی بادی های ضد BLV با استفاده از BLV-ELISA و خون برای تعداد لنفوسیت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متوجه شدیم که شیوع BLV از زمان خشک کردن (38.9%) به انتظار زایش (43.6%) افزایش یافت و از انتظار زایش تا 7-10 روز پس از زایش کمی کاهش یافت (43.0%). با این حال، تغییر در شیوع فقط از زمان خشک کردن به انتظار زایش معنی دار بود. گاوها در شکم سوم یا بالاتر، بیشتر از گاوها در شکم پایین تر، دچار لوسمی می شوند و بالاترین شیوع ELISA منفی BLV را دارند. تعداد لنفوسیت ها در حیوانات با تست مثبت ELISA به طور قابل توجهی بالاتر بود، اما فقط بین گاوهای شکم دوم و سوم یا بالاتر. این نتایج نشان می دهد که استفاده از تعداد لنفوسیت ها به عنوان ابزار بررسی شدت بیماری BLV باید بر اساس شکم زایش متفاوت باشد. مطالعات آینده باید بررسی کند که آیا تغییرات سرمی به دلیل عفونت های جدید یا تغییرات طبیعی در غلظت آنتی بادی در هنگام آماده سازی گاو برای تولید آغوز است. دستورالعمل های دقیق تر لنفوسیت ها برای نظارت بر BLV باید ایجاد شود که شکم زایش و مرحله شیردهی را در نظر بگیرد.

شیوع BLV، همانطور که توسط ELISA تعیین شده است، به طور قابل توجهی از زمان خشک کردن به انتظار زایش افزایش یافت. ما دریافتیم که گاوهای شکم بالا بالاترین شیوع BLV را دارند و به احتمال زیاد در دوره زمانی بین خشک کردن و انتظار زایش تست سرمی انها مثبت می شود. در میان حیواناتELISA  منفی، حیوانات با شکم سوم یا بیشتر تعداد لنفوسیت کمتری در مقایسه با دامهای شکم اول و دوم داشتند. در بین حیوانات ELISA  مثبت، تفاوت معنی داری در تعداد لنفوسیت ها در بین شکم های مختلف مشاهده نشد. مطالعات آینده می تواند رهنمودهایی برای تعداد لنفوسیت بر اساس شکم زایش یا سن به عنوان ابزاری برای نظارت بر پیشرفت بیماری BLV ایجاد کند. علاوه بر این، مطالعات آینده می تواند ارزیابی کند که چگونه وضعیت BLV و توانایی ما در تشخیص صحیح آن در طول چرخه شیردهی در گاوها با سایر عفونت ها یا بیماری تغییر می کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 19

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود