تعداد زیاد سلول های سوماتیک هزینه های مخفی دارد

​ورم پستان یکی از مهمترین دلایل کاهش تولید شیر و حذف گاوها درکل دنیا است.

ورم پستان یکی از مهمترین دلایل کاهش تولید شیر و حذف گاوها درکل دنیا است. همانطور که اسم آن نشان می دهد یک التهاب پستان است که توسط میکروارگانیسم هایی که از طریق کارتیه ها وارد غدد پستانی می شوند ایجاد می شود. این عوامل بیماری زا زمانیکه وارد غده پستان می شوند محیط مناسبی را می یابند که افزایش یابند، و به بافت پوششی مجاری، مخزن و الوئول ها اسیب بزنند.

به عنوان یک نتیجه، واکنش ایمنی گاو شروع می شود و گلبول های سفید به پستان می روند تا با عفونت مبارزه کنند، که به عنوان سلول های سوماتیک شیر اندازه گیری می شوند (SCC). این عفونت نه تنها منجر به کاهش تولید می شود، بلکه هزینه ها را نیز افزایش می دهد، و برگشت سرمایه را کاهش می دهد و همچنین باعث درد و در نتیجه کاهش اسایش دام می شود.

ورم پستان حاد می تواند به سادگی توسط دامدارها تشخیص داده شود، زیرا کوارتر دچار عفونت عموما متورم، گرم و حساس می شود. پیش دوشی هر کارتیه همچنین نشان دهند شیر غیرنرمال است که می تواند به صورت شیر ابکی، خونی، بی رنگ، و دارای لخته یا پوسته باشد.

تشخیص ورم پستان تحت حاد مشکلی بزرگ است. عفونت عمدتا نامحسوس و طولانی مدت است، که بر کیفیت و تولید شیر تاثیر می گذارد، و به علت طولانی مدت بودن هزینه بیشتری از نوع حاد دارد. جدول 1 اثرات سوماتیک بالا را بر تولید شیر نشان می دهد.

تحت روش جدید قیمت گذاری دامدارها بر اساس ترکیبات شیر پول دریافت می کنند (پروتئین، چربی، سایر مواد جامد). از دیدگاه اقتصادی، کاهش SCC منجر به موارد زیر می شود:

  • 1-افزایش تولید شیر
  • 2-کاهش هزینه های جایگزینی
  • 3-کاهش شیر دورریز
  • 4-کاهش هزینه های دارو و دامپزشکی
  • 5-کاهش نیروی کار

اخیرا یک آزمایش (Potter و همکاران 2018) رابطه تعداد سلول های سوماتیک با تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده برای انرژی (ECM؛ کیلوگرم در روز)، مصرف ماده خشک (کیلوگرم در روز)، بازده خوراک برای شیر (FEMY؛ کیلوگرم شیر/کیلوگرم DMI) و بازده خوراکECM  (FEECM؛ کیلوگرم/ECM کیلوگرم DMI) در گاوهای شیری را ارزیابی کرد.

 

کارایی خوراک در گاوها با SCC بالا کاهش یافت

گاوها با SCC برابر با 250000 سلول در میلی لیتر در مقایسه با گاوهایی که 50000 سلول در میلی لیتر داشتند، بطور متوسط 6/1 کیلوگرم شیر کمتر در روز تولید کردند و 3/0 کیلوگرم ماده خشک کمتر مصرف کردند و 04/0 کیلوگرم شیر کمتر به ازاء هر کیلو خوراک مصرفی تولید کردند و 03/0 شیر تصحیح شده کمتر به ازا هر کیلو ماده خشک مصرفی تولید کردند. این نتایج به وضوح نشان می دهد که کارایی خوراک در گاوهایی باSCC  بالا کاهش می یابد که بیانگر کاهش کلی سود مرتبط با ورم پستان است.

SCC با تولید شیر، شیر تصحیح شده، ماده خشک مصرفی، و کارایی خوراک رابطه منفی دارد. این مطالعه گزارش کرد که گاوها باSCC  پایین و با تولید 35 کیلو شیر، کارایی 55/1 کیلوگرم شیر برای هر کیلو خوراک داشتند، که در مقایسه با گاوهایی با SCC بالا و تولید شیر مشابه 6/0 کیلوگرم خوراک کمتر در روز مصرف کردند.

بدیهی است که این امر منجر به سود اقتصادی به دلیل بهبود کارایی خوراک می شود. از منظر زیست محیطی، بهبود کارایی خوراک همچنین به معنای کاهش تولید متان در گاوهایی با SCC پایین تر است، زیرا همبستگی های مثبتی بین DMI و انتشار متان ثبت شده است.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که اختلاف مورد انتظار در ماده خشک مصرفی بین یک گاو با 250،000 سلول در میلی لیتر و دیگری با 50000 سلول در میلی لیتر منجر به 12 گرم متان در روز یا 4.4 کیلوگرم متان اضافی در سال می شود. این یافته ها باید هنگام ارزیابی اقتصادی درمان گاوهای مبتلا به ورم پستان در نظر گرفته شود، زیرا SCC بالاتر منجر به کاهش بازده خوراک می شود که نه تنها بر اقتصاد بلکه بر محیط زیست نیز تأثیر می گذارد.

عوامل مختلفی مانند روزهای شیردهی، عفونت های قبلی، شکم زایش و میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت باعث کاهش شیر در نتیجه ورم پستان می شود. این تلفات عملکرد از حداقل در روز به تقریبا 9 کیلوگرم شیر گزارش شده است. در نتیجه، هزینه های درمان نیز متغیر است اما می تواند در حدود 200 دلار یا بیشتر در هر دوره درمان باشد، نیازی به ذکر نیست که حتی لازم است گاو را حذف کنید.

هنگامی که کاهش تولید در هزینه های غیرمستقیم قرار گرفت، میانگین هزینه ورم پستان بالینی می تواند تقریباً 450 دلار برای هر گاو باشد (تقریباً 29٪ مستقیم و 71٪ غیر مستقیم). با این حال، قبل از اقدام به هرگونه درمان، تصمیم گیری برای حذف، یا تغییر در روش شیردوشی تعیین عوامل بیماری زا مهم است.

اولا تعیین کنید که آیا میکروارگانیسم ها محیطی هستند و یا از گاو به گاو منتقل می شوند و مسری هستند. برخی ارگانیسم های دیگر که در هیچ یک از دو گروه اول قرار نمی گیرند معمولاً فرصت طلب نامیده می شوند. دوما، تعیین کنید که گاو چه زمانی آلوده شده است. آیا در دوره خشکی بود یا عفونت جدیدی است؟

 

مزایای کشت شیر از مخزن شیر

کشت شیر از مخزن شیر تخمینی از میزان آلودگی موجود در گله را فراهم می کند. اگرچه یک نقطه شروع خوب و نسبتاً ارزان است، اما اطلاعاتی راجع به گاوها یا تعداد کارتیه های آلوده فراهم نمی کند. با این وجود، باید از آن به عنوان یک ابزار کنترل مناسب باکتری های مسری و ورم پستان محیطی استفاده شود.

تعداد زیاد باکتری های محیطی در مخزن شیر با بهداشت محیط گاو ارتباط دارد. صرف نظر از اینکه کدام گروه باکتری وجود دارد، افزایش تعداد نمونه از مخزن شیر مفید بودن آن را افزایش می دهد.

برخی از ارگانیسم ها مانند مایکوپلاسما متناوبا در شیر وجود دارند. افزایش تعداد نمونه برداری به چهار روز مداوم ممکن است بر این مشکل غلبه کند. قبل از نمونه گیری اطمینان حاصل کنید که شیر موجود در مخزن به مدت 5-10 دقیقه هم زده شده است و همیشه از بالای مخزن نمونه بگیرید. از یک وسیله نمونه گیری تمیز و ضد عفونی شده استفاده کنید و اولین نمونه را مجدداً داخل مخزن بریزید تا ضد عفونی کننده وسیله نمونه گیری را بشویید. دو سوم ویال را پر کنید (در غیر این صورت، در زمان منجمد شدن درب آن باز می شود). سه نمونه متوالی از مخزن بگیرید و بگذارید یخ بزند و به آزمایشگاه ارسال شوند. در محفظه های عایق و سرد نمونه ها را ارسال کنید. نمونه ها باید یخ زده به ازمایشگاه برسند. آزمایش نمونه های گرم و آب شده بی فایده است.

هدف اصلی تانک شیر، ذخیره شیر در یک محیط تمیز و در دمای مناسب است تا زمانی که به کارخانه فرآوری منتقل شود. شیر باید ظرف چهار ساعت از شروع اولین شیردوشی به 10 درجه سانتیگراد یا کمتر و در عرض دو ساعت پس از اتمام دوشش به 7 درجه سانتیگراد خنک شود.

اگر می خواهید به تعداد کم باکتری دست پیدا کنید، شیر مخلوط شده از همه شیفت ها نباید در دمای بیش از 10 درجه سانتیگراد در مخزن باشد. قبل از هر بار استفاده، کلیه ظروف، تجهیزات و وسایل باید با یک ضد عفونی کننده مایع تمیز شوند.

حتی تعداد بسیار کمی از باکتری ها نیز ممکن است در تجهیزات کثیف بسیار سریع رشد کنند. ظروف، وسایل و تجهیزات چند منظوره باید با غوطه وری کامل در اب 77 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 5 دقیقه یا در معرض جریان آب در همان دما (از دماسنج استفاده کنید) و مدت زمان مشابه تمیز شود.

 

کیفیت شیر باید اولویت هر مزرعه باشد

به منظور دستیابی به تعداد کم SCC و باکتری ها، دو مسئله اساسی وجود دارد: تمیزی (شروع با گاو و محیط آن و پایان با شیر) و خنک سازی سریع و کافی شیر بلافاصله بعد از دوشش.

عدم رسیدگی به هرکدام از آنها منجر به ضرر و کاهش سودآوری ناشی از کاهش درآمد ناخالص و همچنین افزایش هزینه های تولید می شود. حذف گاو به دلیل ورم پستان هنوز نگران کننده ترین مشکل صنعت شیر ایالات متحده است.

گاوهایی که در اوایل زندگی تولیدی خود حذف می شوند، فشار اقتصادی برای مزرعه محسوب می شوند زیرا آنها هنوز هزینه های خود را پرداخت نکرده اند و باید جای آنها را با یک تلیسه اغلب گران قیمت عوض کنید.

کیفیت شیر باید نه تنها از منظر اقتصادی بلکه برای اطمینان از اینکه مردم محصولی سالم و با کیفیت بالا دریافت می کنند، برای هر مزرعه اولویت شماره یک باشد.

 

 

جدول 1- کاهش تولید شیر مرتبط باSCC  بالا.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 52

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود