ارتباط بین تولید مثل تلیسه ها با بقا تا اولین زایش، تولید شیر و احتمال حذف در اولین شیردهی

موضوع این مطالعه تعیین ارتباط عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها با میزان بقا تا اولین زایش، میزان تولید شیر، و ...

موضوع این مطالعه تعیین ارتباط عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها با میزان بقا تا اولین زایش، میزان تولید شیر، و احتمال حذف تا 50 روز اول شیردهی است. اطلاعات از 33 گله بزرگ تجاری هلشتاین در مجارستان جمع اوری شد. اطالعات تلیسه هایی که اولین تلقیح انها بین اول ژانویه 2011 تا 31 دسامبر 2014 بود انالیز شد. تلیسه ها (35128 عدد) با سن کمتر در زمان ابستنی با احتمال بیشتری در گله تا زمان زایش باقی ماندند، و هر ماه ا سن ابستنی بیشتر احتمال حذف را 1/5 درصد افزایش داد. فصل تولد با تولید شیر اولین شیردهی (19931 عدد) مرتبط بود، بطوریکه انهایی که در پاییز متولد شدند تولید شیر بالاتر داشتند. بیشترین تولید شیر برای تلیسه هایی بود که بین 22 تا 99/25 ماهگی زایش کردند. تلیسه هایی که در پاییز زایش کردند بیشترین تولید شیر را داشتند، در حالیکه انهایی که در تابستان زایش کردند کمترین تولید شیر را داشتند. احتمال حذف در 50 روز اول شیردهی (21225 عدد) همراه با سن اولین زایش افزایش یافت، به این معنی که تلیسه هایی که در سن بعد از 30 ماهگی زایش کردند 52/5 مرتبه احتمال بیشتری داشت که حذف بشوند در مقایسه با تلیسه هایی که قبل از 22 ماهگی زایش کردند. سخت زایی با احتمال حذف بالا در اوایل زایش مرتبط بود. تلیسه هایی که سزارین نیاز داشتند 01/24 مرتبه احتمال بیشتری داشت که در 50 روز اول گله از حذف شوند در مقایسه با تلیسه هایی که نیاز به کمک در زایش نداشتند. عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها با طول عمر و تولید شیر گله ها رابطه نزدیکی دارد.

این مقاله ارتباط بین عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها با بقای انها تا زایش، تولید شیر، و احتمال حذف انها در 50 روز اول شیردهی را بر مبنای اطلاعات 35128 تلیسه از 33 گله شیری هلشتاین بررسی کرد. تلیسه های جوانتر در زمان تلقیح احتمال بقای بیشتری داشتند، تولید شیر بالاتری داشتند، و احتمال حذف کمتری در 50 روز اول شیردهی داشتند. سزارین باعث افزایش 24 برابری احتمال حذف شد. چونکه تولیدمثل تلیسه ها ارتباط نزدکی با عملکرد بعدی گله ها دارد، مدیران گله ها باید از روش های مدیریتی استفاده کنند که سن اولین زایش را کاهش بدهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 
  • تعداد بازدید: 43

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود