ارزش اقتصادی روزهای باز در گاوهای هلشتاین در ژاپن بر اساس تغییرات شبیه سازی شده در نرخ آبستنی

افزایش طول عمر گله ها و شکم حذف با افزایش نرخ ابستنی برای افزایش سود اقتصادی از تولید گله های شیری ضروری است.

افزایش طول عمر گله ها و شکم حذف با افزایش نرخ ابستنی برای افزایش سود اقتصادی از تولید گله های شیری ضروری است. ارزش اقتصادی روزهای باز از طریق محاسبه تغییرات در شاخص های تولیدمثلی، طول عمر گله ها، و تولید شیر تعیین شد زمانیکه نرخ ابستنی شبیه سازی شده با افزایش 1 درصدی از 5-% تا 5% از سطح پایه تغییر می کند، که برای گله های منطقه هوکایدو ژاپن محاسبه شد. زمانیکه نرخ ابستنی افزایش می یابد، تعداد تلقیح های مصنوعی، روزهای باز، و طول دوره شیردهی کاهش می یابد. علاوه بر این، شکم حذف، و تولید شیر سالانه افزایش می یابد. طول عمر گله نیز افزایش می یابد. ارزش اقتصادی نرخ ابستنی 8/1623 تا 8/946 ین و روزهای باز 4/857 تا 399 ین بود.

مهم است که نرخ ابستنی و روزهای باز بطور خطی با ارزش اقتصادی ارتباط دارند، زیرا ارزش اقتصادی برای انتخاب می تواند به راحتی به صورت ضریب رگرسیون بین نرخ ابستنی و روزهای باز محاسبه شود. در این مطالعه، ما یافتیم که نرخ ابستنی و روزهای باز بطور خطی با ارزش های اقتصادی در واکنش به تغییرات شبیه سازی شده در نرخ ابستنی مرتبط هستند. روش استفاده شده برای براورد ارزش اقتصادی شاخص های تولیدمثلی توضیح داده شده در این مقاله می تواند برای یک شاخص کلی برای انتخاب مفید باشد. شاخص های اقتصادی مانند قیمت گوساله، شیر، و خوراک، بر اساس شرایط جامعه تحت بررسی تغییر می کند. بنابراین، ارتباط بین ارزش اقتصادی و شاخص های تولیدمثلی می تواند تحت شرایط متفاوت تغییر کند. بنابراین، ارزش اقتصادی شاخص های تولیدمثلی باید مرتبا تجدید نظر شود. ارتباط خطی می تواند بین ارزش اقتصادی و نرخ ابستنی وجود نداشته باشد، بنابراین مقادیر فرضی نرخ ابستنی نیاز است که برای برآورد ارزش اقتصادی صفات تولید مثلی شبیه سازی شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 56

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود