ارزش مالی آبستنی

​آبستن کردن گاوها سود اقتصادی زیادی دارد، شامل دوره شیردهی دیگر و تولید تلیسه های بیشتر. این سودها حتی شامل ...

 آبستن کردن گاوها سود اقتصادی زیادی دارد، شامل دوره شیردهی دیگر و تولید تلیسه های بیشتر. این سودها حتی شامل کاهش نرخ تلقیح، هزینه خوراک گاوهای خشک و سایر هزینه های اضافی مرتبط با عملکرد تولیدمثلی پایین نیز می شود.

بر طبق نظر دکتر John Fetrow از دانشگاه مینه سوتا، بهبود نرخ ابستنی در گله های شیری منجر به سود اقتصادی بیشتر می شود. این سود اضافی از موارد زیر حاصل می شود:

  • کاهش روزهای شیردهی در گله های شیری که منجر به تولید شیر بیشتر می شود
  • کاهش نرخ حذف گاوهای خوب فقط به علت مشکلات تولیدمثلی
  • تولید گوساله بیشتر برای جایگزینی و فروش انها
  • بهبود پیشرفت ژنتیکی
  • مدیریت مناسب تر و کاهش تنوع در طول دوره خشکی و شیردهی
  • زایش تلیسه ها در سن و شرایط مناسب

هر دام یک جایگاه را پر می کند.

Dr. Fetrow نظریه جایگاه را بحث می کند، جاییکه گاوها در کل زندگی خود بر اساس نقش خاص انها در گله سود تولید می کنند. جایگاه ها برای دوره های مختلف زمانی پر می شود و به تدریج توسط گاوهای جوانتر اشغال می شود، تلیسه های سودمند تر در گله. چه مدت یک گاو در یک جایگاه باقی می ماند بستگی به عوامل مختلفی دارد:

  • سطح تولید و قیمت شیر. گاوها با سطح تولید بالاتر نسبت به گاوها با تولید کم عموما در جایگاه خود در گله بیشتر می مانند. در بیشتر موارد، اگر یک تلیسه جایگزین بتواند عمکرد طولانی مدت بهتری از یک گاو مسن داشته باشد، گاو مسن از جایگاه خود حذف می شود. در زمان قیمت شیر بالا، تلیسه ها نمی توانند کارایی بهتری نسبت به گاوهای فعلی داشته باشند تا این جایگزینی را از لحاظ اقتصادی سودمند کنند.
  • هزینه های خوراک. حاشیه سود کاهش می یابد زمانیکه قیمت خوراک بالا می رود، که حذف را افزایش می دهد. تلیسه های جایگزین باید از گاو فعلی بهتر باشند تا بتوانند جایگاه او را بگیرند.
  • هزینه جایگزینی. قیمت بالاتر تلیسه های جایگزین به این معنی است که گاوهای مسن تر جایگاه خود را برای مدت طولانی تری حفظ می کنند. قیمت معقول تلیسه ها به این معنی است که گاوهای جوانتر باید خیلی از گاوهای مسن تر بهتر باشند تا بتوانند جای انها را بگیرند.

درک نظریه جایگاه مهم است همانطور که شما شروع به تصمیم گیری برای عملکرد تولیدمثلی گله خود می کنید. گاوها با عملکرد تولیدمثلی ضعیف ممکن است که مجبور شوند تا جایگاه خود را زودتر نسبت به زمان واقعی ترک کنند. با بهبود تولیدمثل، شما می تواند به جای حذف گاوها فقط به علت وضعیت تولیدمثلی تصمیم هایی در گله براساس سودمندی گاوها بگیرید.

 

محاسبه ارزش آبستنی

هر ابستنی بسته به قیمت شیر و هزینه تلیسه های جایگزین بین 200 تا 600 دلار می ارزد. گاوهای ابستن با تولید یا توانایی ژنتیکی بالا با ارزش تر نیز هستند زیرا سود اضافی حاصل از گوساله انها می تواند به گله شما برگردد.

یک درصد بهبود در نرخ ابستنی به میزان 15 تا 35 دلار برای هر گاو در سال ارزش دارد. اگرچه این یک عدد خام است، اما اهمیت تاثیر بهبود تولیدمثل را نشان می دهد. برای مثال، اگر یک گله 800 راسی نرخ ابستنی 17 درصد داشته باشد و با تغذیه و مدیریت مناسب ان را به 20 درصد برساند، گله شاهد بهبود 45 تا 105 دلاری به ازاء هر گاو در سال یا سود بیشتر بین 36000 تا 84000 دلار در سال می شود.

بخشی از ارزش بهبود نرخ ابستنی از کاهش روزهای باز حاصل می شود. هر روز باز هزینه ای بین 2 تا 6 دلار دارد، که شامل در نظر گرفتن تاثیر روزهای باز بر تولید شیر، روزهای خشکی و تعداد گوساله های متولد شده است. هزینه روزهای باز در گله هایی با عملکرد تولیدمثلی پایین بیشتر است زیرا انها اثرات منفی افزایش روزهای باز را به علت برنامه های ضعیف مدیریتی تجربه می کنند.

تغییرات اقتصادی ایجاد کنید

از اعداد استفاده کنید تا در مورد تغییرات برنامه های تولیدمثلی تصمیم بگیرید و انتخاب اینکه کدام گاوها باید حذف شوند. یک روش سفارش شده استفاده از اکسل است برای تعیین اینکه جایگاه برنامه های تولیدمثلی شما کجاست و به کجا خواهید رسید. در این برنامه ها شما باید روزهای باز و تعداد گاوهای حذف شده در گله را حساب کنید. این باعث می شود تا شما یک سطح پایه برای عملکرد فعلی و اینده خود مشخص کنید.

در همان برنامه اکسل، شما در صفحه ای مجزا این اعداد را حساب کنید که در اینده به کجا می خواهید برسید. این می تواند شامل بهبود روزهای باز، درصد حذف گله یا نرخ ابستنی بالاتر باشد. اگر شما می خواهید که برای برنامه جدید خود هزینه ای در نظر بگیرید با این اعداد می توانید واقع بین باشید، که نسبت به هدف نهایی اگر نرخ ابستنی بالاتر برود یا نرخ حذف کاهش یابد، ممکن است که روی کاغذ مناسب تر به نظر برسد اما شاید در واقعیت برای شما گرانتر باشد. با وضعیت فعلی و اهداف جدید که ایجاد شده است، یک بودجه بر اساس سود فعلی و نیز تغییرات در هزینه و سود از برنامه اینده در نظر بگیرید.

در هر زمان در گله، فقط حدود 20 درصد گاوها می توانند تحت تاثیر برنامه های تولیدمثلی قرار بگیرند (بقیه یا ابستن هستند، یا در اوایل شیردهی هستند و مناسب تلقیح نیستند یا هرگز تلقیح نمی شوند). این 20 درصد گاوهایی هستند که باید بر انها تمرکز کرد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 
  • تعداد بازدید: 423

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود