تاثیر دمای مقعد بر کارایی تلقیح مصنوعی و انتقال جنین در گله های شیری در فصل گرما

این مطالعه تلاش می کند تا اثرات دمای مقعد و نیز روش تلقیح را بر نرخ ابستنی گاوهای هلشتاین یا تکنیک انتقال جنین در ...

این مطالعه تلاش می کند تا اثرات دمای مقعد و نیز روش تلقیح را بر نرخ ابستنی گاوهای هلشتاین یا تکنیک انتقال جنین در تلیسه های هلشتاین در تابستان بررسی کند. ازمایش در 5 گله تجاری شیری در مجارستان انجام شد و 1631 داده بررسی شد. دمای مقعد بلافاصله قبل از استفاده از تلقیح یا انتقال جنین با استفاده از دماسنج دیجیتال اندازه گیری شد. اثرات دام و ماه بر دمای مقعد انالیز شد. افزایش دمای مقعد تا سپتامبر در تلیسه ها دیده شد، اما بیشترین دمای مقعد در گاوها در جولای دیده شد. همراه با افزایش دمای مقعد نرخ ابستنی در تمام گروه ها کاهش یافت، و پایینترین (گاو) و بالاترین (تلیسه) نرخ در جولای دیده شد. ضرایب متوسط تا بالای منفی بین دمای مقعد و نرخ ابستنی برای گروه های خاص مشخص شد. بیشتر از 92 درصد انتقال جنین، 48 و 16 درصد تلیسه ها و گاوهای تلقیح شده تا دمای 1/39 درجه مقعد ابستن شدند. در دام های تلقیح شده با دمای مقعد بیشتر از 1/39 درجه افزایش معنی دار در تعداد تلقیح به ازاء ابستنی مشاهده شد در مقابل تلیسه های انتقال جنین. انتقال جنین می تواند روش موثرتری برای بهبود موفقیت ابستنی در تلیسه ها درمقایسه با تلقیح مصنوعی در تابستان باشد.

یافته های اخیر نشان داد که با افزایش دمای مقعد نرخ ابستنی در تمام گروه ها کاهش می یابد. به نظر می رسد که انتقال جنین ظرفیت افزایش ابستنی را در تلیسه ها در مقایسه با تلقیح مصنوعی در تابستان دارد. معیارهای انتخاب بر اساس درجه حرارت مقعدی کمتر از 39.1 درجه سانتی گراد می تواند منجر به نرخ باروری بالاتر و تلقیح پایین تر در هر ابستنی در تلیسه ها و گاوهای شیرده شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 42

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود