تشخیص فحلی در گاوهای پرتولید

پرسنلی که خوب اموزش دیده باشند می توانند با دقت گاوهای فحل را با ابزارهایی مانند چسب های رنگی دم تشخیص بدهند.

 پرسنلی که خوب آموزش دیده باشند می توانند با دقت گاوهای فحل را با ابزارهایی مانند چسب های رنگی دم تشخیص بدهند. این سیستم به علت علائم اولیه فحلی کار می کند زمانیکه یک گاو می ایستد و اجازه می دهد تا گاوهای دیگر روی ان بپرند. در نتیجه زمانیکه یک گاو می ایستد و روی ان می پرند، گاوی که پریده است باعث پاره شدن بسته رنگی بر بدن دام می شود. متاسفانه، عوامل زیادی بر فعالیت ایستادن و پریدن گاوها تاثیر می گذارند شامل تولید شیر، لنگش، امکانات (بستر، مرتع، فری استال) و تنش حرارتی. تمرکز این مطالعه بر تولید شیر است.

محققین در دانشگاه ویسکانسین از HeatWatch برای بررسی خصوصیات رفتاری فحلی در گاوهای پرتولید استفاده کردند. سیستم تشخیص فحلی HeatWatch شامل ترانزیستور (یک صفحه که به انتهای بدن دام چسبیده بود)، یک دریافت کننده و یک نرم افزار بود. زمانیکه برای حداقل دو ثانیه فعال می شد، ترانزیستور یک موج رادیویی منتشر می کرد که شامل شماره دام، زمان، تاریخ و مدت فعالیت بود. این سیستم 24 ساعته و برای 7 روز هفته کار می کرد.

تقریبا 300 گاو هلشتاین به دو گروه پر و کم تولید تقسیم شدند (متوسط تولید برای هر گاو 5/33 و 46 کیلوگرم بود). تولید شیر بر متوسط طول فحلی تاثیر گذاشت بطوریکه گاوهای پرتولید دوره فحلی کوتاه تری نسبت به گاوهای کم تولید (2/6 در مقابل 9/10 ساعت) داشتند. متوسط تعداد فعالیت ایستادن در گاوهای پرتولید نسبت به کم تولید (3/6 در مقابل 8/8) کمتر بود. علاوه بر این، تقریبا 54 درصد دوره های فحلی برای گاوهای پرتولید در مقایسه با 32 درصد در گاوهای کم تولید به عنوان مدت کوتاه و شدت کم طبقه بندی شدند.

مکانسیمی که گاوهای پرتولید بیان فحلی را تغییر می دهند کاملا درک نشده است. سایر محققین ویسکانسین گزارش کرده اند که برنامه تغذیه ای برای گاوهای پرتولید ضروری است تا گردش خون کبد و تصفیه متابولیکی هورمون های استروئیدی را افزایش بدهد. استرادیول، استروئید تولید شده توسط فولیکول های قبل از بلوغ، نقش مهمی را در تولیدمثل بازی می کنند، بطوریکه تاثیر ان بر مغز باعث ایجاد رفتار فحلی می شود. غلظت پایین تر استرادیول در گاوهای پرتولید گزارش شده است. ظاهرا، افزایش نرخ تصفیه متابولیک استرادیول می تواند در تغییر بیان فحلی در گاوهای پرتولید شرکت کند، که منجر به افزایش تشخیص فحلی در گاوهای شیری می شود.

قطعا چون گاوهای پرتولید وعده های ایستادن کمتری را همراه با کاهش طول و شدت دوره فحلی دارند منطقی است که بسیاری از گاوهای پرتولید اصطکاک کمتری با بسته های رنگی انتهای دم ایجاد می کنند که باعث کاهش تشخیص می شود. در این زمان ها استفاده از روش های دیگر تشخیص مانند افزایش فعالیت، ترشحات واژنی شفاف، فرج متورم و قرمز رنگ، علاوه بر رکوردبرداری دقیق روزها از اخرین تلقیح یا فحلی، می تواند به تشخیص گاوهای فحل کمک کند. حقیقت این است که گاوهای پرتولید فحل می شوند اما علامت های فحلی در انها نسبت به گاوهای کم تولید کمتر است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 759

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود