رسیدن به نرخ بالای آبستنی برای سود بیشتر

​عملکرد تولیدمثلی بالای گله ها یکی از مهمترین عوامل برای حداکثر کردن سود گله ها است.

 عملکرد تولیدمثلی بالای گله ها یکی از مهمترین عوامل برای حداکثر کردن سود گله ها است. سود خالص هر گاو با افزایش نرخ ابستنی افزایش می یابد. دلیل این است که بهبود نرخ ابستنی بر بسیار از بخش های صنعت دامپروی تاثیر می گذارد. اینها دلایل این است که نرخ ابستنی بالاتر سود گله را افزایش می دهد:

 • 1-حفظ روزهای شیردهی در دامنه مناسب. روزهای شیردهی مناسب بین 150 تا 170 است. روزهای کمتر از این دامنه بیانگر تعداد بالای دام هایی است که در اوایل شیردهی هستند که منجر به افزایش تولید شیر می شود. به ازاء هر ده روز کاهش در روزهای شیردهی، تولید شیر به میزان 500 تا 700 گرم برای هر دام افزایش می یابد. کل کارایی گله به علت افزایش تولید شیر افزایش می یابد.
 • 2-نرخ حذف تولیدمثلی پایین تر. حذف گاوها به علت اینکه در زمان مناسب ابستن نمی شوند بزرگترین دلیل حذف در اکثر گله ها است. کاهش تعداد گاوهای حذف شده به علت مشکلات تولیدمثلی اجازه می دهد به تولیدکنندگان تا گاوهایی بیشتری را به علت تولید پایین حذف کنند.
 • 3-افزایش تعداد گوساله های متولد شده. این باعث افزایش تعداد گوساله های نر برای فروش می شود. افزایش تعداد گوساله های ماده باعث بهبود افزایش انعطاف گله می شود برای حذف تلیسه ها با ژنتیک پایین یا افزایش نرخ حذف کلی گله.
 • 4-کاهش تعداد گاوهای چاق در زمان زایش منجر به شیوع کمتر بیماری های دوره انتقال می شود.
 • 5-کاهش درصد گاوهایی با تعداد روزهای خشکی بالا.

هر گله باید هدف برای داشتن نرخ ابستنی 20 درصد یا بیشتر داشته باشد. بسیاری از گله ها به نرخ ابستنی 23 تا 25 درصد می رسند. با فهمیدن عوامل موثر بر نرخ ابستنی ما می توانیم رکوردهای خود را ارزیابی کنیم و یک برنامه برای بهبود ان گسترش بدهیم. نرخ ابستنی درصد گاوهای واجد شرایط برای تلقیح است ضرب در نرخ گیرایی گاوهایی که در هر دوره 21 روزه تلقیح شده اند. دوره 21 روزه استفاده می شود زیرا متوسط طول دوره سیکل فحلی 21 روز است.

یک مثال :

 • 50 گاو غیرابستن با توانایی ابستن شدن (بعد از دوره انتظار اختیاری)
 • 30 گاو تلقیح می شوند (30 تقسیم بر 50 = 60% نرخ تلقیح)
 • 12 عدد از این گاوها ابستن می شوند (12 تقسیم بر 30 = 40% نرخ گیرایی)
 • برای این دوره 21 روزه، نرخ ابستنی 12 گاو ابستن تقسیم بر 50 گاو اماده تلقیح می شود 24 درصد.
 • راه دیگر محاسبه نرخ ابستنی عبارت است از 60 ضرب در 40 = 24 درصد.

اول بیایید تا بررسی کنیم عواملی که بر نرخ تلقیح تاثیر می گذارند. لیست خیلی طولانی نیست. بزرگترین عامل این است که چقدر سریع گاوها بعد از اتمام دوره انتظار اختیاری تلقیح می شوند. بهبود نرخ تشخیص فحلی یا برنامه همزمانی فحلی این نرخ را افزایش می دهد. دلیل اینکه برنامه های همزمانی فحلی اغلب باعث بهبود نرخ ابستنی می شود این است که 100 درصد گاوها با فاصله کوتاهی بعد از اتمام دوره انتظار اختیاری تلقیح می شوند. بزرگترین عامل بعدی توانایی تشخیص و تلقیح مجدد گاوهای غیرابستن به سرعت است. بهترین گله ها دارای سیستم هایی هستند که گاوهای غیرابستن را از طریق فعالیت در زمان اولین فحلی بعد از تلقیح تشخیص می دهند. در بعضی از گله ها چندین مرتبه گله برای تعیین گاوهای غیرابستن و تلقیح مجدد انها در یک برنامه همزمانی چک می شود. رسیدن به نرخ بالای ابستنی بدون تلقیح مجدد گاوهای باز در یک برنامه زمان بندی شده سخت است.

درمان نرخ پایین گیرایی اندکی مشکل تر است. مقصر اصلی نرخ پایین گیرایی کارایی پایین برنامه های همزمانی یا انجام نامناسب ان است، سطح پایین انرژی گاوها منجر به درصد بالاتر گاوهایی می شود که سیکل منظم فحلی ندارند و همچنین برنامه های ضعیف دوره انتقال منجر به گاوهایی با باروری پایین می شود. سایر مشکلات رایج کم اهمیت تر شامل برنامه های واکسیناسیون نامناسب، باروری پایین گاو نر، و استفاده یا انتقال نامناسب اسپرم نیز می تواند عامل این موضوع باشد.

برای رسیدن به نرخ بالای ابستنی، هدف حداقل 65 درصد نرخ تلقیح و 35 درصد نرخ گیرایی داشته باشید. هدف مناسب دیگر باید حذف کمتر از 50 درصد به علت مشکلات تولیدمثلی در کل گله باشد.

رسیدن به تولیدمثل مناسب یک هدف قابل دسترس برای تمام گله دارها است. اگر برنامه تولیدمثلی کمتر از سطح ایده ال است، با تیم مدیریتی گله خود برای تعیین مکان هایی که نیاز به بهبود دارد صحبت کنید. تغییرات حاصل می تواند سود گله شما را بهبود ببخشد.

 

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 • تعداد بازدید: 54

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود