استفاده از ترکیبات ضد قارچ در گیاه ذرت علوفه ای برای بهبود ترکیب سیلوی ذرت در گاوهای شیری

هدف این مطالعه بررسی مطالعات انجام شده بر استفاده از ترکیبات ضدقارچ در ذرت علوفه ای به منظور بهبود عملکرد سیلوی ذرت و...

هدف این مطالعه بررسی مطالعات انجام شده بر استفاده از ترکیبات ضدقارچ در ذرت علوفه ای به منظور بهبود عملکرد سیلوی ذرت و عملکرد گاوهای شیری است. سیلوی ذرت رایج ترین علوفه استفاده شده در جیره های گاوهای شیری در امریکا است. وجود قارچ ها در ذرت باعث کاهش تولید، کاهش کارایی تولید، و ارزش غذایی و کمی این مواد می شود زمانیکه به نشخوارکنندگان تغذیه می شود. زمانیکه ذرت علوفه ای به قارچ الوده می شود، این الودگی میزان مواد مغذی دردسترس در درون گیاه مانند مواد قندی را کاهش می دهد. استفاده از ترکیبات ضد قارچ در گیاه ذرت می تواند از گیاه در مقابل الودگی قارچی حمایت کند، در نتیجه کاهش تولید را محدود کند و کیفیت گیاه را افزایش دهد. اطلاعات محدودی در رابطه با تغذیه سیلوی ذرت حاصل از گیاه ذرت تیمار شده با ترکیبات ضد قارچی وجود دارد. ولیکن، یافته های قبلی اثرات منفی تولید و تغذیه سیلوی ذرت حاصل از گیاه ذرت دچار قارچ را نشان داده است. به هرحال، استفاده از ترکیبات ضد قارچ در گیاه ذرت برای تولید سیلوی ذرت باعث بهبود ارزش غذایی ان برای گاوهای شیری می شود. عمدتا، عواملی که با ان مرتبط است عبارتند از افزایش ترکیبات شیر و کارایی خوراک، کاهش غلظت فیبر، و بهبود قابلیت هضم شکمبه ای.

به خوبی مشخص شده است که استفاده از ترکیبات ضد قارچ در گیاه ذرت به جلوگیری از کاهش تولید کمک می کند. گاوهایی که سیلوی ذرت با قارچ کش مصرف کردند کارایی خوراک را افزایش دادند و سودمندی بیشتری نسبت به گاوهایی که گیاه سیلوی ذرت بدون قارچ کش خوردند داشتند. سیلوی ذرت حاصل از گیاه ذرت به همراه قارچ کش غلظت فیبر را کاهش داد و بنابراین ارزش تغذیه ای را بهبود بخشید. علاوه بر این، گیاه ذرت حاوی قارچ کش در مقایسه با ذرت تیمار نشده فرایند تخمیر را در زمان سیلو کردن به علت غلظت بالاتر اسید لاکتیک و قند بهبود بخشید. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است برای درک این موضوع که چگونه انواع مختلف قارچ ها و میکروبیولوژی خاک تحت تاثیر استفاده از ترکیبات ضد قارچ قرار می گیرند. گاوهای دوره انتقال از استفاده از سیلوی ذرت تمیار شده با قارچ کش ها سود بیشتری می برند. بطور کلی استفاده از قارچ کش ها به نظر می رسد که تاثیر زیادی دارد زمانیکه به صورت سیلوی ذرت توسط گاوهای شیری مصرف می شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 33

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود