تاثیر ارتفاع برداشت ذرت بر گاوها

افزایش ارتفاع برداشت ذرت به 30 تا 40 سانتیمتر در مقایسه با ارتفاع رایج 15 سانتیمتر می تواند منجر به ...

افزایش ارتفاع برداشت ذرت به 30 تا 40 سانتیمتر در مقایسه با ارتفاع رایج 15 سانتیمتر می تواند منجر به افزایش قابلیت هضم ماده خشک شود. این می تواند برای تغذیه گاوهای شیری سودمند باشد. چنین اطلاعاتی برای دامدارها و پرورش دهندگان علوفه ذرت برای بهینه کردن استفاده بیشتر از علوفه مفید است. در این مطالعه، 5 هیبرید ذرت در دو منطقه در فرانسه (مناطق غربی و شرقی) رشد کردند. متوسط ارتفاع گیاه 224 سانتیمتر بود. برای بدست اوردن اطلاعات کامل از تولید و ترکیب شیمیایی قسمت های پایینی ساقه، گیاه ذرت در سطح زمین (صفر سانتیمتر) برداشت شد و در 5 بخش ساقه بسته بندی شد: 0-15 سانتیمتر؛ 15-35 سانتیمتر؛ 35-55 سانتیمتر؛ 55-75 سانتیمتر و بالای 75 سانیتمتر (قسمت هایی که دارای بلال بودند).

 

تاثیر ارتفاع برداشت بیشتر

نتایج نشان داد که بین فاصله 0 تا 75 سانتیمتر از سطح زمین، تولید ماده خشک خیلی ثابت بود و 36 کیلوگرم ماده خشک در cm/ha بود. این نتایج کمی پایین تر از نتایج بین المللی با میزان 45kg/cm/ha  است (Wu and Roth, 2003). افزایش ارتفاع برداشت از 15 به 55 سانتیمتر میزان نشاسته را به میزان 100 گرم در کیلوگرم افزایش داد (جدول 1). میزان ساقه با فیبر زیاد، کاهش یافت بطوریکه میزانNDF  به میزان 70 گرم در کیلوگرم کاهش یافت. افزایش ارتفاع برداشت از 15 به 55 سانتیمتر میزان بلال علوفه برداشت شده را افزایش داد که باعث افزایش میزان ماده خشک تا 20 یا 30 گرم در کیلوگرم شد که برای رسیدن خیلی سریع تر به سطح مناسب ماده خشک و جلوگیری از نشت اب از سیلو ضروری است. قابلیت تجزیه پذیری شکمبه ای بخش ساقه ای (حدود 15 سانتیمتر) با یک ازمایش کیسه گذاری به دست امد. با اینکه قابلیت تجزیه پذیری موثر ماده خشک برای بخش های زیر 75 سانتیمتر خیلی ثابت بود، انها از بخش های بالای 75 سانتیمتر که حاوی بلال بودند، خیلی کمتر بودند. بنابراین قابلیت هضم ماده الی از 497/0 برای بخش های ساقه ای 15-75 سانتیمتر به 752/0 برای بخش های بالای 75 سانتیمتر افزایش یافت. علوفه برداشت شده در 55 سانتیمتری مورد بحث قرار گرفته بود که احتمال اسیدوز را به علت قابلیت تجزیه پذیری زیاد و سریع ان در شکمبه (بیشتر از 3 درصد) افزایش دهد. برای 5 هیبرید ذرت برداشت شده در 55 سانتیمتر، قابلیت هضم ماده الی به میزان 2/2 در مقایسه با ذرت برداشت شده در 15 سانتیمتر افزایش یافت. این قابلیت هضم بهتر انرژی خالص شیردهی را به میزان 4 درصد بهبود می بخشد و قابلیت مصرف علوفه را افزایش می دهد. ارزش پروتئینی بخش پروتئین نیز به علت میزان پروتئین خام و ماده الی تخمیر شده بالاتر در شکمبه افزایش می یابد.

 

استاندارد کردن کیفیت علوفه

تصحیح ارتفاع برداشت ذرت اجازه می دهد تا برای کاهش تنوع کیفیت سیلوی ذرت در مخزن سیلو در مزارع متفاوت یا در سال های مختلف برداشت، ترکیب و ارزش غذایی را اصلاح کنید. با این تکنیک افزایش میزان ماده خشک سیلوی برداشت شده به میزان 7/0 درصد برای هر 10 سانتیمتر افزایش ارتفاع برداشت وجود دارد. بنابراین، می توان برداشت زودتر 5 تا 15 روز بسته به خشک شدن ذرت (از 2/0 تا 1٪ ماده خشک در روز در طول پر کردن دانه) را پیش بینی کرد. اگر ماده خشک سیلو بالای 35-36 درصد باشد، توصیه نمی شود که سیلو را در ارتفاع 55 سانتیمتری برداشت کنید، این تا حدی بهتر است که ان را کمی دیرتر به صورتsnaplage  برداشت کنید و جیره ای با میزان بالای علوفه برای رسیدن به حداقل 22 درصدNDF  و تولید شیر بالا تنظیم کنید.

 

تغییر در فرمولاسیون جیره

نتایج افزایش ارتفاع برداشت سیلو از 15 به 55 سانتیمتر بر ترکیب جیره و عملکرد مزرعه ای گاوهای شیری (شیر تصحیح شده: 35 کیلوگرم در روز) با جیره بر اساس سیلوی ذرت، سیلوی گراس، دانه گندم و کنجاله سویا بررسی شد. این جایگزینی منجر به افزایش 5 درصدی نسبت علوفه به کنسانتره برای افزایش مصرف گراس و ذرت (جدول 2) بدون تاثیر بر سطحNDF  جیره یا کیفیت شیر گردید. به علت تولید محصول کمتر با افزایش ارتفاع برداشت، سطح برداشت علوفه نیاز بود که به میزان 10 تا 25 درصد افزایش یابد. در حالت جایگزینی علوفه 15 سانتیمتر برداشت با علوفه 55 سانتیمتر برداشت مطالعات امریکایی نشان داد که تولید شیر به میزان 4/1 کیلوگرم در روز افزایش یافت اما چربی شیر به میزان 3 گرم در کیلوگرم کاهش یافت.

 

نتایج

افزایش ارتفاع برداشت ذرت علوفه ای ارزش مواد مغذی برای علوفه برداشت شده را بهتر می سازد اما برداشت ماده خشک در هکتار را کاهش می دهد. تصحیح ارتفاع برداشت می تواند عاملی موثر در بهبود ترکیب شیمیایی علوفه برای تامین احتیاجات دام بسته به نیازهای دام باشد. استفاده از سیلوی ذرت با ارتفاع برداشت بالا برای افزایش نسبت علوفه در جیره ها کارامد است اما نیاز دارد که سطح برداشت علوفه افزایش یابد.

  

 

 

 

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 514

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود