تولید و کیفیت علوفه ذرت برای سیلو کردن در مناطقی با فصل رشد کوتاه در کانادا

توسعه هیبریدهای فصل کوتاه ذرت، تولید سیلوی ذرت در مناطق سردتر را ممکن کرده است. این مقاله تلاش می کند تا ...

توسعه هیبریدهای فصل کوتاه ذرت، تولید سیلوی ذرت در مناطق سردتر را ممکن کرده است. این مقاله تلاش می کند تا حجم مواد تولیدی و ارزش مواد مغذی هیبریدهای سیلوی ذرت فصل کوتاه را تعیین کند. 6 هیبرید ذرت در چهار منطقه از کانادا با 4 تکرار مزرعه ای رشد کردند. هیبریدها قبل از شروع سرما در ماده خشک 30 تا 40 درصد برداشت شدند. واحدهای گرمایی ذرت(CHU)  از بذرکاری تا برداشت(CHUseed-harv)  و مصرف اب اندازه گیری شد. نمونه ها برای مواد مغذی، شامل ماده خشک NDF، پروتئین، نشاسته و قابلیت هضم ماده خشک وNDF به صورت ازمایشگاهی (48 ساعت انکوباسیون) انالیز شدند. سپس CHUseed-harv ، اب مصرفی، قابلیت هضم ماده خشک، نرخCHU هیبرید، و درصد چوب ذرت برای تخمین میزان مواد مغذی ارزیابی شد. منطقه، نوع هیبرید، و سال بر غلظت مواد مغذی و تولید انها تاثیر گذاشتند. بطور کلی، تولید پروتئین وNDF با هم همبستگی مثبت داشتند (r = 0.48, p < 0.01) اما هر دو با تولید ماده خشک (r = -0.63, -0.28, p < 0.01) و نشاسته (r = 0.71, p < 0.01) همبستگی منفی داشتند. تفاوت داخل و بین مناطق مختلف ترکیب مواد مغذی و تولید ماده خشک را تحت تاثیر قرار داد. ولیکن، تولید ماده خشک بیشترین عامل قابل تخمین بود(R2 = 0.86)  و CHUseed-harv مهمترین عامل موثر(48%)  در تنوع کلی بود، که بعد از ان تامین اب (23%) بود. ماده خشک و CHUseed-harv همچنین شاخص های خوبی از تخمین میزان نشاسته بودند (R2 = 0.54). این مطالعه نشان داد که تنوع زیادی در تولید ماده خشک و کیفیت مواد مغذی در هیبریدهای فصل کوتاه ذرت وجود دارد.

بیشتر از 40 سال از اولین هیبرید ذرت برای مناطق فصل کوتاه، مناطقی با CHU کمتر از 2600، CHU برای بلوغ دانه از 2300 به 2000 کاهش یافته است. حتی در این صورت، تنوع عملکرد و دستیابی به بازدهی اقتصادی مداوم سیلوی ذرت همچنان یک چالش برای مناطق خنک شمالی است. این مشکلی در مناطق گرمتر نیست. رسیدن به سیلوی ذرت با ماده خشک 32 تا 38 درصد به علت تنوع سالانه CHU تجمعی ممکن است در بعضی از سال ها و بعضی از مناطق مشکل باشد. زمانیکه از سیستم بررسی هیبریدها بر اساس CHU استفاده می کنید، که براساس بلوغ دانه است، انتخاب هیبریدها برای سیلو کردن بستگی زیادی به منطقه دارد. در مناطق گرمتر استفاده از هیبریدهای ذرت دیررس می تواند ایده ال باشد زیرا حد بهینه ماده خشک برای سیلو کردن قبل از شروع سرمای پاییز می تواند تامین شود. در مقابل، در مناطق خنک هیبریدهایی با نرخ CHU  مشابه با CHU نرمال دمایی طولانی مدت توصیه می شود تا میزان ماده خشک را تا انتهای فصل رشد حداکثر کند. این امکان وجود دارد که سیلوی ذرت تولید شده در مناطق خنک در مقابل مناطق گرمتر میزان نشاسته کمتری داشته باشند اما فیبر انها قابلیت هضم بیشتری دارد. این تفاوت در ارزش مواد مغذی می تواند توجه به این تفاوت را در تنظیم جیره غذایی و احتمالا شرایط رشد ذرت برای انواع مختلف سیلوی ذرت تولید شده ضروری کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 33

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود