پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال بر اساس اندازه گیری رفتار قبل از زایش

گاوهای شیری اغلب بعد از زایش بیمار می شوند. ما مدلی را گسترش دادیم بر اساس اندازه گیری رفتار تغذیه ای و ...

گاوهای شیری اغلب بعد از زایش بیمار می شوند. ما مدلی را گسترش دادیم بر اساس اندازه گیری رفتار تغذیه ای و رقابت گاوها قبل از زایش برای پیش بینی اینکه کدام گاوها بیمار می شوند. مدل حساسیت بالا (73-71%)، دقت (80-84%)، ارزش تخمینی مثبت (73-77%) و ارزش تخمینی منفی (80-80%) برای گاوهای چند شکم و یک شکم داشت. نتیجه گرفتیم که رفتار در اخور قبل از زایش می تواند احتمال بیمار شدن گاوها را در هفته ها قبل از زایش پیش بینی کند.

گاوهای شیری عموما به متریت، کتوز، و ورم پستان در هفته های اول بعد از زایش حساس هستند. این بیماریهای با شیوع بالا به شدت بر اسایش گاوها، تولید شیر، و سوددهی تاثیر می گذارد. هدف ما استفاده از رفتار گاوها قبل از زایش برای پیش بینی این است که کدام گاوها افزایش احتمال ابتلا به این بیماری ها را بعد از زایش دارند. رفتار 213 گاو چند شکم و 105 گاو شکم یک هلشتاین برای تقریبا سه هفته قبل از زایش توسط یک سیستم تغذیه الکترونیکی رکوردبرداری شد. گاوها همچنین برای نشانه های متریت، کتوز، و ورم پستان در هفته های بعد از زایش بررسی شدند. حساسیت و دقت سیستم برای گاوهای چند شکم 73% و 80% بود، ارزش پیش بینی مثبت 73 درصد، و ارزش پیش بینی منفی 80 درصد بود. برای گاوهای شکم یک حساسیت و دقت 71 و 84 درصد بود، ارزش پیش بینی مثبت و منفی 77 و 80 درصد بود. ما نتیجه گرفتیم که رفتار قبل از زایش گاوها می تواند احتمال متریت، کتوز و ورم پستان بعد از زایش را پیش بینی کند.

ما مدلی را برای پیش بینی بیماری های بعد از زایش در گاوهای یک و چند شکم شیری بر اساس اندازه گیری رفتار قبل زا زایش گسترش دادیم. گاوهای چند شکم با افزایش وزن و رفتارهای تهاجمی بیشتر احتمال بیشتری داشت که به متریت، کتوز و ورم پستان بعد از زایش مبتلا شوند. همچنین اثر متقابلی بین مصرف خوراک و تعداد دفعات ویزیت از اخور در روز وجود داشت. برای گاوهای یک شکم، شاخص های اصلی برای پیش بینی بیماری ها ویزیت بیشتر از اخور در هر وعده و اثر متقابل بین مصرف خوراک و زمان مصرف خوراک در دوره قبل از زایش وجود داشت، بطوریکه افزایش زمان مصرف خوراک بیانگر کاهش ابتلا به بیماری است زمانیکه مصرف خوراک کم است، و احتمال بیماری افزایش می یابد همانطور که زمان مصرف خوراک افزایش می یابد وقتی که مصرف خوراک بالا است. مدل های پیش بینی با موفقیت می تواند دام های بیمار را از سالم تشخیص دهد. نتیجه گرفتیم که رفتارهای قبل از زایش می تواند برای پیش بینی دام هایی با احتمال ابتلا به در دوره انتقال استفاده شود، و توانایی ما را در جلوگیری و درمان این بیماری ها افزایش دهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 39

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود