تشخیص مشکلات گاوهای دوره انتقال

دوره انتقال یکی از پرخطرترین زمان های مزرعه در سیکل تولیدی گله است. تنظیم این دوره برای موفقیت نیاز به توجه به ...

دوره انتقال یکی از پرخطرترین زمان های مزرعه در سیکل تولیدی گله است. تنظیم این دوره برای موفقیت نیاز به توجه به چند هفته قبل از زایش و بعد از زایش دارد. گزارش خلاصه DHIA 202 شامل برخی اطلاعات مفید برای تعیین این است که ایا مشکلی در دوره انتقال وجود دارد.

مشکلات تولیدی می تواند معمولا در دوره انتقال و خشکی پیگیری شود. مفید است قبل از حفاری برای حل مشکل بدانید که مسئله واقعاً چه چیزی است. اگر گله ای با تولید شیر کم و چربی شیر کم یا تولید شیر کم و چربی طبیعی شیر مواجه باشد، مقصر ممکن است دوره انتقال باشد. جدول 1 لیست دستورالعمل هایی است برای تعیین اینکه یک گله در دوره انتقال مشکلات زیاد یا کم دارد. اگر از سه معیار دو مورد در گروه پرخطر وجود داشته باشد، شواهد کافی برای بررسی بیشتر دوره انتقال وجود دارد. این شامل بررسی موارد زیر است:

  • 1-شاخص نمره بدنی در زمان خشکی و بعد از زایش
  • 2-مطابقت با جیره فرموله شده
  • 3-فضای کافی اخور بزرگتر از 75 سانتیمتر برای هر گاو

 

جدول 1- عوامل خطر افرین برای مشکلات تولیدی مرتبط با دوره انتقال

 

1- کم خطر برای مشکلات دوره انتقال، پر خطر برای مشکلات دوره انتقال

 

تولید شیر در 40 و 100 روز اول شیردهی می تواند این دید را بدهد که گاوها بعد از زایش چطوری عمل می کنند. همیشه بررسی کنید که چه تعداد دام در 40 روز اول شیردهی تست شده اند. این مهم است برای گله های کوچک زیرا مقادیر می تواند شامل تعداد اندکی دام باشد، مانند یک یا دو یا سه دام و نمی تواند بیانگر کل گله باشد. گاوهای شکم اول بطور متوسط 27 تا 30 کیلو شیر در 40 روز اول تولید می کنند. اگر این گروه به هدف نرسد، برنامه پرورش تلیسه باید بررسی شود.

ترکیبات شیر می تواند اطلاعات بیشتری فراهم کند که چرا دام ها عملکرد خوبی ندارند. اگر چربی شیر در 40 روز اول بیشتر از 6/4 درصد باشد و کاهش مهمی در 41 تا 100 روز شیردهی اتفاق بیافتد، این موضوع نشانگر این است که گاوها وزن از دست می دهند و مصرف ماده خشک و انرژی کافی نیست. گاوهای چاق در زمان زایش احتمالا کتوز دارند.

در زمانیکه گاوها با چربی شیر کمتر از 4/3 درصد شروع می کنند و 41 تا 100 روز شیردهی کاهش ادامه دارد، گاوها ممکن است زمان زایش خیلی لاغر بوده اند. اگر مصرف ماده خشک و انرژی کاهش یابد هم حجم و هم ترکیب شیر تحت تاثیر منفی قرار می گیرد. بررسی این اطلاعات به صورت ماهانه باید کمک کند به تشخیص مشکلات زودتر و یک راه حل موفقیت امیز می تواند به سرعت انجام شود.

چشم انداز اقتصادی

بررسی ها باید شامل یک ترکیب اقتصادی برای تعیین باشد که ایا استراتژی مدیریتی خوب کار می کند یا نه. برای گاوهای شیری، درامد بیشتر از هزینه خوراک روشی مناسب برای چک کردن این است که ایا هزینه خوراک همراه با سطح تولید شیر است یا نه.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 582

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود