مواد مغذی ضروری برای حمایت از سلامت گاوها در دوره انتقال

گاوهای دوره انتقال توجه زیادی را در گله جلب می کنند، زیرا دوره انتقال پرچالش ترین دوره گله است.

گاوهای دوره انتقال توجه زیادی را در گله جلب می کنند، زیرا دوره انتقال پرچالش ترین دوره گله است.

برای گاوهای شیری، دوره انتقال عموما اخرین سه هفته ابستنی و اولین سه هفته شیردهی است که در ان گاو دچار تغییرات متابولیکی و ایمنی خیلی زیادی می شود که حساسیت انها را به بیماری های متابولیکی و عفونی افزایش می دهد. در این زمان، تقاضای متابولیکی (نیازهای غذایی) افزایش می یابد تا گاو بتواد از رشد جنین در اواخر ابستنی و شروع و حفظ شیردهی حمایت کند. ولیکن، گاوها اغلب قادر نیستند برای تامین نیازهای تغذیه ای میزان کافی خوراک مصرف کنند، بنابراین وارد تعادل منفی انرژی می شوند. گاوهای دوره انتقال یک دوره تعادل منفی انرژی را تجربه می کنند که منجر به کاهش وزن بدن و نمره بدنی می شود.

در دوره تعادل منفی انرژی، چربی بدن به صورت NEFA بسیج می شود. NEFA می تواند توسط اکثر بافت های بدن به عنوان منبع سوخت برای سلول ها استفاده شود، این به حفظ سطح گلوکز در گردش خون کمک می کند. زمانی که بسیج چربی ها و کاهش وزن بدن شدید می شود، کبد توانایی متابولیزم کردن حجم زیادی از چربی وارد شده را ندارد. سپس، چربی از کبد خارج نمی شود و به صورت تری گلیسرید در کبد تجمع می یابد، که منجر به بیماری های متابولیک مانند کبد چرب می شود. همچنین، زمانیکه متابولیسم چربی در کبد به علت افزایش بسیج چربی کاهش می یابد، BHBA می تواند از اکسیداسیون ناقص NEFA تشکیل شود.BHBA بالا در خون با افزایش بیماری های متابولیک، شامل جابه جایی شیردان، کتوز حاد و متریت حاد مرتبط است، که می تواند تعادل منفی انرژی را بیشتر کند. مشخص شده است که غلظت بالایBHBA  وNEFA  در خون تولید شیر و تولیدمثل را کاهش می دهد.

ارتباط بین تعادل منفی انرژی و کاهش عملکرد ایمنی نگران کننده است. برای مثال، افزایش غلظت NEFA و BHBA  در خون با شرایط التهاب عمومی مرتبط است. علاوه بر این، عدم عملکرد سیستم ایمنی می تواند در دوره انتقال اتفاق بیافتد که باعث بیماری های عفونی مانند ورم پستان می شود. در دوره عفونت، فرایند کشتن عوامل بیماری زا شامل تولید رادیکال های ازاد است. این می تواند بر گاوهایی که دچار تنش هستند (تعادل منفی انرژی) تاثیر بگذارد. سلول ها به عنوان بخشی از متابولیسم نرمال رادیکال ازاد تولید می کنند، اما تجمع انها برای بدن مضر است. انتی اکسیدان ها در خنثی کردن رادیکال های ازاد نقش دارند، بنابراین سلول ها اسیب نمی بینند. ولیکن، زمانیکه سطح رادیکال های ازاد بیشتر از ظرفیت انتی اکسیدانی می شود، تنش اکسیداتیو اتفاق می افتد. گاوهای شیری دوره انتقال به ورود به تنش اکسیداتیو شناخته شده اند، که عمدتا توسط تجمع رادیکال های ازاد ایجاد شده است، که می تواند به کاهش ایمنی و افزایش تنش متابولیک منجر شود. علاوه بر این، شرایط التهابی، مانند ورم پستان، می تواند بدتر شود علاوه بر این، شرایط التهابی، مانند ورم پستان، می توانند با تحریک تولید رادیکال های آزاد یا کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی، تنش اکسیداتیو را بدتر کنند. عملکرد انتی اکسیدان های جیره، مانند پلی فنول های گیاهی، می توانند از چربی ها، اسیدهای نوکلئیک، پروتئین ها و سایر مولکول ها بر علیه شرایط اکسیداتیو حمایت کند. انها با افزایش سطوح خونی انزیم ها فعالیت می کنند که به صورت اولین خط دفاعی بر علیه تنش اکسیداتیو کار می کنند، مستقیما با حذف رادیکال های ازاد و افزایش دفاع انتی اکسیدانی، بنابراین کاهش تجمع رادیکال های ازاد. انها می توانند همچنین سطوح خونی ویتامین A و E را افزایش دهند. تغذیه انتی اکسیدان های جیره ای به گاوها از سلامت گاوها در دوره انتقال با کاهش شیوع بیماری های متابولیک، و بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و نهایتا تولید و کیفیت شیر حمایت می کند.

فاکتور مهم دیگر مکمل های مواد معدنی کم مصرف هستند. مواد معدنی کم مصرف برای فرایندهای حیاتی بدن ضروری هستند، که شامل عملکرد انتی اکسیدان ها نیز می شود. تغذیه میزان کافی از مواد معدنی کم مصرف می تواند عملکرد ایمنی، سلامت و تولید را بهبود ببخشد، نه فقط در گاوهای شیری بلکه در سایر دام ها. مانند انتی اکسیدان ها، مواد معدنی کم مصرف می توانند به سیستم ایمنی کمک کنند تا رادیکال های ازاد را شکار کنند و انها را به ترکیبات غیرخطرناک منتقل کنند. نکته جالب این است که مواد معدنی کم مصرف می توانند با انتی اکسیدان های گیاهی همکاری کنند، بطوریکه هر دو سطح انزیم های انتی اکسیدانی را افزایش می دهند که خط دفاعی اول بدن در تنش اکسیداتیو است. برای مثال، مس و منگنز ترکیبات انزیم های انتی اکسیدانی هستند، در حالیکه روی به عنوان کوفاکتور این انزیم ها نقش دارد، بطوریکه حضور این مواد معدنی کم مصرف برای فعالیت این انزیم ها ضروری است. اگرچه این مواد معدنی کم مصرفی نقش مهمی را در کاهش تنش اکسیداتیو بازی می کنند، انها همچنین در سایر فرایندهای مهم نقش دارند:

  • روی- تشکیل استخوان، کنترل اشتها و متابولیسم انرژی
  • مس تنظیم در دسترس بودن اهن، متابولیسم انرژی، تنفس سلولی و تشکیل استخوان
  • منگنز کراتینه شدن بافت، متابولیسم انرژی، تشکیل استخوان، عملکرد تولیدمثلی و عصبی

کنترل شرایط تنش در مزرعه می تواند خیلی چالش برانگیز باشد، بخصوص زمانیکه در مورد گاوهای شیری دوره انتقال است. شرایط مدیریتی برای جلوگیری یا حداقل کردن اثرات منفی تنش بر سلامت و تولید گاو باید همیشه در نظر گرفته شود. جیره ها می توانند برای کمک به گاوها برای مبارزه با تنش، با افزایش سیستم ایمنی و سلامت کلی فرموله شوند. تامین نیازهای تغذیه ای مواد معدنی کم مصرف و افزودن انتی اکسیدان ها به جیره می تواند ابزارهای مهمی برای حفظ سلامت گله و تولید شیر بیشتر باشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 243

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود