ارزش اقتصادی استفاده از فن آوری های خودکار تشخیص فحلی در گاوداری های شیری- یک بررسی

تشخیص دقیق و به موقع فحلی یکی از عناصر اصلی مدیریت مناسب گله های شیری است زیرا در نهایت سطح تولید شیر را تعیین می کند...

تشخیص دقیق و به موقع فحلی یکی از عناصر اصلی مدیریت مناسب گله های شیری است زیرا در نهایت سطح تولید شیر را تعیین می کند و یک موضوع اساسی برای پایداری اقتصاد مزرعه است. با این حال، روش سنتی تشخیص فحلی که با مشاهده گاوهای شیری در حالت بی حرکت ایستاده است که اجازه پریدن را به گاوهای دیگر می دهد، معمولاً وقت گیر است و برای دستیابی به سطح معقولی از کارایی، به مهارت و تجربه قابل توجهی از طرف دامدار نیاز دارد. با توجه به محدودیت روش سنتی تشخیص فحلی، تعدادی از فناوری های خودکار تشخیص فحلی (AOD) توسعه یافته است. با این حال، میزان پذیرش این فناوری ها همچنان پایین است. یکی از دلایلی که برای استقبال کم دامداران از چنین فناوری هایی مطرح شده است، عدم دانش آنها در مورد بازده اقتصادی بالقوه حاصل از سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی بوده است. در این مقاله، ما منابع تجربی در مورد برگشت سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی را از منظر اقتصادی مرور می کنیم. نتیجه گیری از این مطالعه شواهدی را فراهم می کند که دامدارها می توانند در رابطه با سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی آگاهانه تر تصمیم بگیرند. بررسی و انالیز برای بیان سیاست استفاده از این تکنولوژی ها نیز از اهمیت برخوردار است، زیرا بررسی انگیزه ها و اهرم هایی را که می تواند بهره وری را در گاوداری های شیری بهبود بخشد فراهم می کند.

تصمیم دامدارها برای سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی (AOD) شامل سنجش هزینه ها و مزایای اجرای آن است. در این مقاله، از طریق بررسی منابع موجود، تأثیرات سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی در رابطه با سودآوری و عملکرد فنی مزارع شیری را بررسی می کنیم. مقالاتی که بین سال های 1970 و 2019 در مورد قابلیت سرمایه گذاری فناوری های خودکار تشخیص فحلی منتشر شده است جمع آوری و تحلیل شد. ما اقدامات مختلف مورد استفاده در ارزیابی عملکرد اقتصادی سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی را در طول زمان شامل ارزش خالص فعلی (NPV)، تولید شیر، نسبت سود و هزینه (BCR)، نرخ بازگشت داخلی (IRR) و دوره بازپرداخت (PBP) بررسی کردیم. نتیجه این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری های خودکار تشخیص فحلی نه تنها ارزشمند است بلکه به سودآوری مزرعه نیز کمک می کند.

کشورهایی که در این مقاله مشخص شده اند، معدود کشورهایی هستند که مطالعات مربوط به توانایی اقتصادی استفاده از فن آوری های خودکار تشخیص فحلی در گاوداری های شیری در انها انجام شده است و جستجوی منابع بدون تأکید بر گروه خاصی از کشورها انجام شده است. این امر بر لزوم تحقیقات بیشتر در مورد پیامدهای اقتصادی سرمایه گذاری در فن آوری های دقیق به طور کلی و عوامل تأثیرگذار بر پذیرش آنها در گاوداری های شیری تأکید دارد. به عنوان مثال، جالب است که شاهد افزایش تعداد مقالات منتشر شده در این زمینه هستیم که از تکنیک های اقتصادسنجی برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر در پذیرش فن آوری های خودکار تشخیص فحلی و کارایی سیستم استفاده می کنند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 42

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود