استفاده از فن آوری سنسور نصب شده روی حیوانات و یادگیری ماشینی machine learning ​برای پیش بینی زمان زایش در گاوهای گوشتی و شیری

در سراسر جهان، گرایش به افزایش اندازه گله ها وجود دارد و نسبت دام به کارگر در بخش گاو گوشتی و شیری در حال افزایش است.

 در سراسر جهان، گرایش به افزایش اندازه گله ها وجود دارد و نسبت دام به کارگر در بخش گاو گوشتی و شیری در حال افزایش است. بنابراین، زمان موجود برای نظارت بر حیوانات کاهش می یابد. مشخص شده است که رفتار گاوها در ساعات قبل از زایش تغییر می کند، به عنوان مثال، کاهش زمان نشخوار و خوردن و افزایش فعالیت و حرکات دم. با استفاده از حسگرهای نصب شده روی حیوانات می توان این رفتارها را به صورت غیرتهاجمی بررسی کرد. بنابراین، صفات رفتاری متغیرهای ایده آلی برای پیش بینی زمان زایش هستند. این مطالعه به بررسی پتانسیل دو فناوری حسگر برای توانایی آنها در پیش بینی زمان زایش پرداخته است. دو آزمایش در مکان های جداگانه انجام شد: (1) گاو گوشتی (144 = n) و (2) گاو شیری (110 = n). دو حسگر بر روی هر گاو مستقر شده است: 1- گردنبند برای بررسی زمان نشخوار، خوردن و فعالیت نسبی دام، و 2- شتاب سنج متصل به دم برای تشخیص افزایش حرکات دم (TAIL). زمان دقیق زایش با مشاهده تصاویر دوربین مدار بسته مشخص شد. الگوریتم های جنگل تصادفی یادگیری ماشینی برای پیش بینی زمان زایش با استفاده از متغیرهای تک سنسور و با تلفیق داده های چند حسگر ایجاد گردید. عملکرد مدل ها با استفاده از ضریب همبستگی متیو (MCC) ، سطح زیر منحنی و حساسیت و ویژگی پیش بینی ها مورد آزمایش قرار گرفت. مدل استفاده از سنسور دم در پیش بینی زایش در یک پنجره 5 ساعته برای گاوهای گوشتی (MCC = 0.31) نسبت به گاوهای شیری (MCC = 0.29) کمی بهتر بود. مدل های استفاده از حرکات دم و نشخوار و خوردن در پیش بینی زایش در یک پنجره 5 ساعته برای گاوهای گوشتی و شیری به یک اندازه خوب بودند (MCC = 0.32 برای هر دو مدل). ترکیب جریان داده ها از سنسور گردنبندی و سنسورهای دم عملکرد را به صورت قابل توجهی نسبت به سنسورهای دم به تنهایی بهبود نمی بخشد. بنابراین، الگوریتم های ساعت به ساعت برای پیش بینی زمان زایش با استفاده از داده های سنسور دم ساخته شده است. دسته بندی مناسب در 2 ساعت قبل از زایش برای گاو گوشتی (MCC = 0.29) و شیری (MCC = 0.25) رخ داده است. این مطالعه نشان داد که سنسورهای دم به تنهایی برای پیش بینی زایش کافی هستند و زمان بهینه برای پیش بینی 2 ساعت قبل از خروج گوساله است.

در این مطالعه، امکان پیش بینی اینکه گاوهای گوشتی یا شیری تا 5 ساعت دیگر زایش می کنند با استفاده از فن آوری های نصب شده روی حیوانات وجود دارد. از متغیرهای اندازه گیری شده توسط حسگرها، زمان بالا نگه داشتن دم بهترین پیش بینی کننده زایش و در 2 ساعت قبل از خروج گوساله قدرت پیش بینی مناسبی داشت.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 40

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود