ضبط خودکار صدای فحلی در گاوهای شیری- توسعه نظارت بر صدای گاو

تشخیص فحلی همچنان یک مشکل در صنعت گاو شیری است. بنابراین، سیستم های تشخیص خودکار برای شناسایی تغییرات خاص رفتاری در ...

 تشخیص فحلی همچنان یک مشکل در صنعت گاو شیری است. بنابراین، سیستم های تشخیص خودکار برای شناسایی تغییرات خاص رفتاری در فحلی ایجاد شده اند. در چنین سیستم های تشخیص خودکار فحلی در گاو رفتار صوتی در نظر گرفته نشده است، اگرچه شناخته شده است که میزان صدا در هنگام فحلی افزایش می یابد. چالش اصلی در استفاده از صدا برای تشخیص فحلی شناسایی صحیح ان گاو است در زمانیکه حیوانات آزادانه در گروه های بزرگ حرکت می کنند، زیرا فحلی باید در سطح فردی تشخیص داده شود. بنابراین، هدف ما ضبط خودکار صدا و شناسایی دام در گله گاوهای شیری است. این مقاله ابتدا جزئیات چنین سیستمی را ارائه می دهد و سپس نتایج یک مطالعه آزمایشی در مورد اعتبار عملکرد آن را ارائه می دهد، که در آن تشخیص خودکار صدا از تلیسه های جداگانه با ارزیابی مبتنی بر ویدئو از این تماس ها توسط یک ناظر انسانی آموزش دیده مقایسه می شود، تکنیکی که تاکنون به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شده است. ما یک سیستم گردنبند بررسی صدای گاو (CCM) با دو میکروفون صوتی و یک واحد ضبط ایجاد کردیم و یک الگوریتم پردازش برای شناسایی دام با تطبیق اطلاعات هر دو میکروفون ایجاد کردیم. پنج تلیسه با زندگی در بهاربند گروهی، هر کدام در دوره پیرامون فحلی یا فحلی، به مدت 5 روز به سیستم گردنبند مجهز شدند. داده های صوتی ضبط شده پس از آن مورد انالیز قرار گرفت و با ضبط های سمعی و بصری مقایسه شد. به طور کلی، 1404 صدا از تلیسه های مورد بررسی و 721 صدا از هم گله ای ها به دست آمد. صدای ایجاد شده در هنگام تغییر یا عمکرد پایین گردنبند در ارزیابی حذف شد. نتایج نشان داد که سیستم گردنبند حساسیت 87% و ویژگی 94% دارد. ارزش پیش بینی منفی و مثبت به ترتیب 80 و 96 درصد بود. این نتایج نشان می دهد که تشخیص صداهای انفرادی و شناسایی صحیح گاو حتی در گاوهایی که به صورت دسته جمعی در حال زندگی هستند، امکان پذیر است. این نتایج امیدوارکننده برای استفاده در آینده از صدا در سیستم های تشخیص خودکار فحلی است.

به طور کلی، سیستم گردنبند تشخیص صوت این امکان را دارد که صدای گاو را ضبط و دام تولیدکننده صدا را در بهاربندها با زندگی گروهی به درستی شناسایی کند. انتساب اتوماتیک صداها به یک حیوان منفرد و یک زمان خاص باعث کاهش زمان مورد نیاز برای انالیز ویدئو در جستجوی صدای گاو می شود و بنابراین پیشرفت در جهت تشخیص صداهای خاص را افزایش می دهد. چنین یافته های علمی می تواند در سیستم گردنبند تشخیص صوت برای بهبود بیشتر کاربرد آن در مزرعه اجرا شود. این نتایج نویدبخش آینده استفاده از صدا در سیستم های تشخیص خودکار فحلی و کاربردهای بیشتر در نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت حیوانات است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 63

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود