استفاده استراتژیک از پروبیوتیک ها و پربیوتیک های میکروبی در پرورش گوساله های شیری

موضوع این بررسی توضیح اثر محصولات میکروبی بخصوص پروبیوتیک و پربیوتیک بر سلامت دستگاه گوارش، عملکرد و ...

موضوع این بررسی توضیح اثر محصولات میکروبی بخصوص پروبیوتیک و پربیوتیک بر سلامت دستگاه گوارش، عملکرد، و جلوگیری از بیماری در اوایل زندگی و شیرگیری گوساله های شیرخوار است. منبع اصلی اطلاعات و داده ها استفاده شده برای این مطالعه مقالات استفاده شده در سایت ها است. اسهال دلیل اصلی تلفات و بیماری در اوایل زندگی گوساله ها است. پروبیوتیک و پربیوتیک ها به عنوان روشی برای افزایش سلامت دستگاه گوارش و کاهش اسهال در گوساله های جوان به کار می روند. علاوه بر این، تغییر جیره گوساله ها که برای انتقال از شیر به استارتر انجام می شود در دوره کوتاهی از زندگی ممکن است همچنین یک موقعیت مناسب برای استفاده از محصولات میکروبی باشد.

بر اساس نتایج مطالعات جدید گوساله هایی که از پروبیوتیک و پربیوتیک استفاده کردند در اکثر مواقع رشد، کارایی خوراک، و سلامت یا بی معنی بوده است (39/68, 32/70, and 15/68) یا اینکه مثبت (22/68, 9/70, and 31/68) بوده است. نتایج این مطالعه مشخص کرد که سلامت و رشد بیشترین تاثیر مثبت را از افزودن گرفته است و بیشترین اثر مثبت زمانی مشاهده شد که این محصولات در زمان بیماری اضافه شدند. به نظر می رسد که افزودن پرو و پربیوتیک برای گوساله ها کم خطر و دارای مزایای بالقوه مثبتی است که شایسته بررسی بیشتر است. مکمل های پروبیوتیک و پربیوتیک برای نشخوارکنندگان جوان نیاز به تحقیقات بیشتر دارد تا درک بهتری از مکانیسم های اساسی مسئول پاسخ های فنوتیپی مشاهده شده برای اجرای استراتژی های مکمل بهتر باشد.

شایان ذکر است که بر اساس نتایج مطالعه موجود در این بررسی، پاسخ های منفی محدودی در رشد (68/2)، کارایی (70/4)، سلامت (68/3) و رشد روده (70/2) وجود داشته است. رشد، کارایی و پاسخ روده به مکمل های پروبیوتیک و پروبیوتیک منجر به پاسخ های مثبت حاشیه ای (68/22، 70/9 و 70/)، با بسیاری از نتایج بی معنی (68/39، 70/32 و 70/3) بود. با توجه به سلامت، بسیاری از مطالعات (68/31) پاسخ مثبت داشتند و فقط 15 از 68 مورد تفاوت نشان ندادند. روی هم رفته، به نظر می رسد که استفاده از پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در جیره گوساله، بیشترین تأثیر را بر سلامتی گوساله ها نشان می دهد و رشد صفت بعدی است که بیشتر تحت تأثیر مثبت قرار می گیرد. بدون آزمایش آماری رسمی و دقیق، نتیجه گیری از این پاسخ ها دقیق نیست، اما نشان می دهند که پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها باید بیشتر در گوساله ها مطالعه شوند تا مناسب ترین زمان برای مصرف تعیین شود. همانطور که قبلاً بحث شد و نشان داده شد تعداد زیادی از پاسخ های مثبت سلامتی زمانی دیده می شود که بیماری زیاد است. در مورد مفید بودن تغذیه گوساله با پروبیوتیک و پربیوتیک از نظر پیشگیری یا درمانی، کمبود اطلاعات وجود دارد و مطالعات آینده باید این موضوعات را بیشتر بررسی کند. به طور خاص، مطالعات با استفاده از مدل های عفونت های روده ای تجربی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد زمان و مدت زمان مصرف مکمل های پروبیوتیک و پربیوتیک فراهم کند. همچنین، اگرچه در منابع و در این بررسی به ندرت پرداخته می شود، اما مخلوط کردن مناسب و تجویز مکمل های پروبیوتیک و پربیوتیک از موارد مهمی است که باید در مطالعات بعدی برای تأیید مصرف مورد توجه قرار گیرد. در آخر، اگرچه سلامت ممکن است بیشترین تأثیر مثبت در داده های فعلی باشد، اما ممکن است اثرات مثبت بعدی بر رشد داشته باشد، زیرا گوساله ها مجبور نیستند انرژی را برای پاسخ های ایمنی تقسیم کنند یا مصرف خوراک کاهش یابد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 32

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود