چرا گوساله ها در زمستان به آب نیاز دارند

تغذیه اب در ماه های سرد زمستان به گوساله ها یک چالش است، اما هنوز این موضوع بسیار مهمی است.

تغذیه آب در ماه های سرد زمستان به گوساله ها یک چالش است، اما هنوز این موضوع بسیار مهمی است. شیر یا جایگزین شیر میزان کافی اب برای گسترش کافی دستگاه گوارش فراهم نمی کند. Jim Quigley می گوید که شیر یا جایگزین شیر اب ازاد ندارند زیرا انها از شکمبه عبور می کنند و مستقیما داخل شیردان می شوند از طریق ناودان مری که تا هفته 12 زندگی گوساله فعال است.

اب ازاد برای گسترش شکمبه مورد نیاز است، زیرا باکتری های شکمبه که خوراک را در شکمبه تخمیر می کنند و ان را به اسیدهای چرب ازاد تبدیل می کنند نیاز به یک محیط ابی برای رشد دارند. اسیدهای چرب ازاد برای رشد و توسعه شکمبه ضروری هستند. بدون اب ازاد و خوراک جامد در مراحل اولیه زندگی، توسعه شکمبه کاهش می یابد، و گوساله ها نمی توانند در زمان شیرگیری انتقال مناسبی به خوراک جامد داشته باشند.

مصرف اب در مراحل اولیه زندگی هم مصرف استارتر را تحریک می کند، و هم تخمیر را در شکمبه برای هضم و تبدیل خوراک به اسیدهای چرب با ارزش افزایش می دهد. تحقیقات در مورد اب در گوساله ها مکررا نشان داده است که گوساله هایی که دسترسی به اب ازاد داشتند استارتر بیشتری خوردند و رشد بیشتری داشتند نسبت به انهایی که فقط شیر یا شیر خشک می خوردند و دسترسی به اب ازاد نداشته اند.

کرتز و همکاران یافتند که گوساله هایی که به اب دسترسی داشتند 31 درصد استارتر بیشتر خوردند و 38 درصد رشد بیشتری نسبت به گوساله های دیگر در 4 هفته اول زندگی داشتند. مطالعه دیگری در انگلستان در سال 2017 نشان داد که در 11 هفته اول زندگی دسترسی به اب ازاد در مقابل عدم تغذیه اب باعث افزایش 19 درصدی رشد برای گوساله هایی شد که طبق روش سنتی شیر مصرف می کردند و باعث افزایش 24 درصدی رشد در گوساله هایی شد که طبق روش های نوین شیر مصرف می کردند. متاسفانه در امریکا متوسط سنی که گوساله ها به اب ازاد دسترسی دارند 17 روزگی است. متخصصین پرورش گوساله اعتقاد دارند که دسترسی به اب باید خیلی زودتر حتی در روز اول زندگی انجام شود.

اگرچه گوساله های جوان اب خیلی کمی در روزهای اول مصرف می کنند، اما در دسترس بودن ان مهم است چون گوساله ها به دسترسی داشتن به اب ازاد عادت می کنند. متاسفانه، این موضوع می تواند در زمستان چالش برانگیز باشد، اما اهمیت ان کمتر نمی شود.Jim Salfer  محقق دانشگاه مینه سوتا موارد زیر را برای تغذیه اب در زمستان توصیه کرده است:

اب گرم به سرعت بعد از خوردن شیر در اختیار دام قرار دهید، سطل ها را برای جلوگیری از یخ زدن بعد از ده دقیقه خالی کنید.

به عنوان یک جایگزین، اب گرم را در دوره کوتاهی در روز در اختیار دام قرار دهید در زمان هایی جدا از تغذیه شیر.

در هر صورت مهم است که آب را هر روز در یک زمان ثابت تأمین کنید، بنابراین گوساله ها به روال معمول عادت می کنند. و با وجود دمای سرد محیط، گوساله ها دمای بدن و دمای شکمبه را بین 38.5 تا 39.5 حفظ می کنند. گرم كردن آب در دمای مشابه باعث مصرف انرژی كمتری از گوساله ها برای تنظیم دمای داخلی بدن می شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 
  • تعداد بازدید: 506

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود