بهترین بستر برای استراحت

از آنجایی که تعداد باکتری های بستر با کاهش سلامت پستان مرتبط است، تمرکز زیادی بر بررسی بهداشت بستر و مدیریت مدفوع و...

از آنجایی که تعداد باکتری های بستر با کاهش سلامت پستان مرتبط است، تمرکز زیادی بر بررسی بهداشت بستر و مدیریت مدفوع و بستر در جایگاه ها شده است. ماسه خشک، مدفوع خشک شده یا کاه خشک و مواد دیگر بستر همچنین بر سلامت پستان تاثیر می گذارند.

Sandra Godden استاد دانشگاه مینه سوتا نتایج مطالعات تحت عنوان سه فاکتور از سلامت پستان، شامل بستر، باکتری و مدیریت بهتر را خلاصه کرده است. البته و حتما بستر بر ورم پستان تاثیر می گذارد، اما بستر شاخص های مهم دیگر نیز دارد. عامل اسایش، عامل کشش، قابلیت جذب، تمیزی، عواملی هستند که اگر تمام انها اجرا شود یا فراهم شود، می توانیم بستر خوبی داشته باشیم.

Godden  در مطالعه ای از 168 گله در 17 ایالت ب ماسه تازه، ماسه بازیافتی، مدفوع خشک، مواد الی غیرمدفوع استفاده شده به عنوان بستر را ررسی کرد. انها عمدتا بر ارتباط بین سطح باکتری ها در بستر و معیارهای سلامت گله، عمدتا شامل تعداد نمره بدنی شیر متمرکز شدند. همانطور که تعداد کلی فرم ها در بستر تازه افزایش یافت سلامت پستان بدتر شد. همچنین زمانیکه تعداد استرپتوکوکوس در بستر زیاد شد سلامت پستان کاهش یافت.

 

خطر را کاهش دهید

برای کاهش بهتر این خطر،Godden  توصیه می کند که بستری با خطر کمتر انتخاب کنید. من بسیاری از دامدارها را می شناسم که می گویند که مدفوع خشک بیشترین خطر و ماسه تازه یا بازیافتی احتمالا کمترین خطر را دارد و این جمله درست است. این نتیجه ای است که تحقیق نیز نشان داد. البته بعضی از گله ها موفقیت با بستر مدفوع خشک داشته اند، از طریق بررسی رطوبت، pH، و عوامل مدیریتی مانند فراوری، ذخیره سازی، فصل، و تفاوت های منطقه ای. مطالعات Godden همچنین بر اثر خشک کردن مکانیکی با هوای گرم یا drum composting  و تاثیر انها بر کاهش باکتری های بستر مطالعه کرد. انها یافتند که برای مدفوع خشک بازیافتی، گله هایی که ازdrum composters  یا خشک کننده با هوای گرم استفاده کرده بودند تعداد باکتری های کمتر و سلامت بهتر پستان داشتند.

بحث بیشتر

برای مدیریت بستر، Godden تعویض روزانه بستر، تصحیح طراحی استال، برداشتن بستر خیس، صاف کردن سطح بستر، و جلوگیری از تجمع اب را پیشنهاد می کند. هرچه در دفعات بیشتری بسترهای الی را اضافه کنید بستر تمیزتری خواهید داشت. برای ماسه، که بستر بهتری است، مواد الی کمتر و ماده خشک بیشتر با کاهش تعداد باکتری ها در ماسه مرتبط است. پوشش ماسه در انبار، فراوری، و اندازه ذارت همگی بر کیفیت بستر تاثیر می گذارند. بنابراین نکته نهایی این مقاله این است که ما بستر ماسه ای می خواهیم چه ماسه تازه و چه بازیافتی که ماده خشک بیشتر و ماده الی کمتر داشته باشد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 292

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود