بهینه سازی نرخ تراکم گله های شیری

بهترین حالت نرخ تراکم می تواند بدون تاثیر منفی بر تولید شیر، تولیدمثل و آسایش کلی دام هزینه ها را به ازای هر راس دام ...

بهترین حالت نرخ تراکم می تواند بدون تاثیر منفی بر تولید شیر، تولیدمثل و آسایش کلی دام هزینه ها را به ازائ هر راس دام حداقل کند. افزایش نرخ تراکم می تواند تولید را افزایش دهد در حالیکه هزینه ثابت به ازاء هر راس دام را کاهش می دهد. اما تراکم بیش از حد تاثیر منفی بر اسایش، مصرف خوراک، تولیدمثل و تولید شیر گاوها می گذارد.

در وبیناری که این اواخر در گروه آسایش گاوهای شیری توسط Rick Grant انجام شد محدودیت های عملی تراکم زیاد مورد بحث قرار گرفت. دامدارها باید بر یک مرز باریکی بین نرخ تراکم که به انها سود می رساند بدون تاثیر منفی بر سلامت، آسایش و عملکرد حرکت کنند.

Grant تراکم زیاد را بر اساس سه پارامتر مشخص می کند:

  • بیشتر از یک گاو به ازائ هر گردن گیر
  • کمتر از 60 سانتیمتر طول اخر برای هر گاو
  • کمتر از یک استال برای هر گاو

تحقیقات نشان داد که حدود 58 درصد از گله های شیری کمتر از 60 سانتیمتر طول اخور دارند و 43 درصد نیز کمتراز یک استال برای هر گاو دارند.

گرانت می گوید که با بررسی سناریوهای مختلف نرخ تراکم 120 درصد برای سوداوری مناسب است. حداکثر سود به ازائ هر استال در نرخ تراکم بالای 100 درصد در 67 درصد سناریوهای بررسی شده، و در تراکم بالای 120 درصد در 42 درصد سناریوهای بررسی شده اتفاق می افتد.

Grant می گوید که تراکم زیاد یک عامل تنش زای تحت حاد در گله های شیری است. در حالیکه نشانه های فیزیکی ظاهری وجود ندارد، تنش تحت حاد باعث می شود تا یک دام کمتر بتواند و قادر باشد تا با سایر عوامل تنش زا مقابله کند. تفاوت ها مزرعه به مزرعه در واکنش به تراکم بالا وجود دارد، احتمالا به علت تنوع در سایر عوامل تنش زا در مزرعه ها.

بررسی فشار تراکم نیاز به درک این دارد که چگونه بر رفتار طبیعی یک گاو تاثیر می گذارد. بطور متوسط، گاوها حدود 70 تا 80 درصد زمان خود را یا استراحت می کنند یا می خورند. انها زمان استراحت را نسبت به زمان خوردن مقدم می دارند، و زمان خوابیدن در تراکم بالا کاهش می یابد. با خلاصه کردن چندین مطالعه، گرانت می گوید که بعضی از ازمایشات کاهش خطی در زمان خوابیدن با افزایش تراکم به بالای 100 درصد نشان دادند. سایر مطالعات کاهش زیادی نشان ندادند تا زمانیکه نرخ تراکم به 120 درصد رسید، اما تمام مطالعات نشان دادند که زمان خوابیدن در نرخ تراکم بالای 120 درصد کاهش می یابد. اگر نرخ تراکم تاثیری بر زمان خوابیدن نداشت، عملکرد احتمال کمی دارد که تحت تاثیر قرار بگیرد.

گاوهای تحت تراکم می توانند رفتار خوردن خود را تا حدی تصحیح کنند، اما از برخی جهات، تراکم بالا باعث رفتارهای تهاجمی و جابه جایی بالاتر می شود، زمان خوردن را تغییر می دهد، تعداد وعده ها را کاهش می دهد و سرعت خوردن را بالا می برد. گاوهای جوانتر به علت رقابت در اخور احتمالا از اخور دور می مانند.

نرخ تراکم، و تاثیر ان بر رفتار خوراک همچنین بر شیوع اسیدوز تحت حاد تاثیر می گذارد. در حقیقت، محققان نشان دادند که محیط تغذیه برpH  شکمبه به اندازه و یا حتی بیشتر از ترکیب جیره تاثیر می گذارد.

تحقیقات نشان دادند که گاوهای شکم اول در تراکم بالا کاهش بیشتری را در مصرف خوراک نسبت به گاوهای چند شکم تجربه می کنند. در مطالعه سال 2012، محققین به گاوهای شکم اول حق انتخاب جیره با خوش خوراکی پایین و بی کیفیت را بدون رقابت در اخور، یا یک خوراک با کیفیت با رقابت در اخور، یا یک خوراک با کیفیت با رقابت در اخور همراه با گاوهای چند شکم تهاجمی دادند. اکثر گاوها خوراک بی کیفیت بدون رقابت را انتخاب کردند. سایر مطالعات کاهش تولید شیر، نرخ ابستنی، و نرخ گیرایی را نشان دادند همانطور که تراکم افزایش یافت. در ازمایش سال 2008، محققین افزایش مداوم تولید شیر را مشاهده کردند وقتیکه استال به ازائ هر گاو از 4/0 به 6/1 افزایش یافت. تحقیقات همچنین نشان داد که فاصله افزایش تولید شیر بین گاوهای یک و چند شکم بیشتر شد زمانیکه نرخ تراکم افزایش یافت، که نشان دهنده اسیب بیشتر گاوهای شکم اول از تراکم بالا در بهاربند مختلط است. همچنین، تحقیقات نشان داد که گله هایی که در انها چربی شیرde novo  بالاتر است فضای اخور بیشتری به ازائ هر گاو دارند.

بطور ایده ال، از نظر دیدگاه مدیریتی و تولیدی، Grant می گوید که مزارع در جایگاه فری استال باید به ازائ هر گاو یک استال تهیه کنند. این ممکن است از لحاظ اقتصادی در خیلی موارد عملی نباشد، و در شرایط مدیریت خوب می توان بطور متوسط تراکم را بالا برد. نرخ تراکم ایده ال بر اساس سیستم مدیریت متفاوت است، اما Grant توصیه های کلی زیر را دارد:

  • برای گاوهای شیری در بهاربندهای 4 ردیفه، نرخ تراکم را کمتر از 120 درصد حفظ کنید. در بهاربندهای مختلط گاوهای یک و چند شکم، نرخ تراکم را در حد 100 درصد نگه دارید.
  • برای گاوهای شیری در بهاربند 6 ردیفه، نرخ تراکم را به حدود 100 درصد کاهش دهید.
  • برای گاوهای انتظار زایش و تازه زا، نرخ تراکم را تا حدود 80 درصد اخور حفظ کنید، یا حدود 75 سانتیمتر اخور برای هر گاو در نظر بگیرید.
  • همیشه اجازه دسترسی کافی به خوراک، اب و استال ها را بدهید.

Grant نتیجه گرفت که:

سوددهی و آسایش مناسب در گاوها با مدیریت مناسب قابل دسترسی است. با تراکم زیاد که به عنوان یک عامل تنش زای تحت حاد عمل می کند، اثرات اقتصادی اسایش گاوها بین گله ها خیلی متفاوت است. ما نیاز داریم که امکانات را طوری طراحی کنیم و گاوها را طوری مدیریت کنیم که سوداوری و آسایش گاوها را بهینه کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 427

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود