سطوح چربی در جایگزین شیر

جایگزین شیر یک ماده خوراکی عالی برای گوساله ها تا پیش از شیر گیری می باشد. در صورتی که جایگزین شیر به خوبی فرموله شده باشد. قیمت آن ارزان تر از شیر کامل بوده و در عین حال حاوی برخی از خطرات امنیت زیستی شیر زباله یا پس زده نیز نمی باشد. با این حال محتوای مواد مغذی در جایگزین های شیر مشابه شیر کامل نمی باشد. در عوض آنها برای ارائه مقدار مواد مغذی کافی برای عملکرد رشد قابل قبول فرموله شده اند به نحوی که موجب ترویج استفاده از خوراک استارتر نیز شود (امکان از شیرگیری زودرس را بوجود می آورد)، به همراه ثبات گوساله ها در جایگاه های انفرادی و نگهداری و حمل و نقل فوق العاده خوب و قابلیت مخلوط پذیری عالی

 

جایگزین های شیر مقدار پروتئین ، انرژی (کربوهیدرات ها و چربی ها) ، ویتامین ها و مواد معدنی را فراهم می کند. آنها معمولاً به نحوی فرموله می شوند که حاوی 10% ، 15% و یا 20% چربی باشند. در طی سالیان گذشته از لحاظ تاریخی بسیاری از جایگزین های شیر که به بازار عرضه شده بود حاوی 10 درصد چربی بود با این حال در طی 10 تا 15 سال گذشته جایگزین های شیر با 20درصد چربی فرموله و به بازار عرضه شده است و کمتر جایگزین های شیر با 10 تا 15 درصد چربی فرموله وتولید شده است . سؤال مهم این است که مقدار مطلوب چربی برای گوساله ها به جه میزان می باشد؟ ما سعی داریم در این مقاله در حد امکان به این سؤال پاسخ دهیم.

هرچه میزان چربی در فرمولاسیون جایگزین های شیر افزایش یابد ، مقدار سایر ترکیبات می بایست کاهش یافته تا فضای کافی برای چربی اضافه شده در فرمولاسیون ایجاد شود. به طور معمول مقدار مواد حاوی پروتئین بالا (کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC ) ) افزایش و مقدار آب پنیر در آن محصول کاهش می یابد. نمونه ای از تفاوت در فرمولاسیون جایگزین شیر گوساله با استفاده از فرمول در زیر بیان شده است. تمام فرمول ها مقدار مشابهی پروتئین (20 درصد) و مکمل های ویتامینی و مواد معدنی مشابهی داشتند . فرمول ها در جدول 1 نشان داده شده اند.


جدول 1 – نمونه هایی از فرمول های جایگزین شیر با سطوح چربی متفاوت

مواد تشکیل دهنده

10درصد چربی

15 درصد چربی

20 درصد چربی

آب پنیر

36

24

13

کنسانتره آب پنیر(24%)

45

48

50

چربی (60/7 )

16

25

33

مواد افزودنی

3

3

4

کل

100%

100%

100%

 

مزایای چربی بالاتر

*  افزایش مصرف انرژی : برای هر 5 درصد افزایش در مقدار چربی در جایگزین شیر چگالی انرژی جایگزین های شیر به میزان تقریباً 6 درصد افزایش می یابد. بیشتر جایگزین های شیر که حاوی 20 درصد چربی میباشد، انرژی قابل قبول متابولیسم برای حمایت از افزایش وزن بدن به میزان تقزیباً 250 گرم علاوه بر فراهم نمودن انرژی قابل متابولیسم برای نگهداری ، فراهم می کند . این امر به ویژه در آب و هوای سرد دارای اهیت زیادی می باشد. یعنی زمانی که احتیاجات انرژی گوساله ها افزایش می یابد (برای نگهداری درجه حرارت بدن در سطح ثابت و طبیعی).

* کاهش اسهال: محققان پیشنهاد کرده اند که چربی بالاتر در جایگزین های شیر موجب کاهش وقوع و شدت اسهال می شود.دلیل این امر به وضوح مشخص نمی باشد اما ممکن است غلظت پایین تر لاکتوز به کاهش وقوع اسهال کمک نماید. 

* کاهش استرس: گوساله ها در معرض اورگانیسم های بیماری زا قبل از شیرگیری قرار داشته که ممکن است موجب افزایش احتیاجات انرژی در صورت بروز اسهال و یا سایر بیماری ها شوند. بدین خاطر که گوساله ها ذخیره انرژی کافی و قابل توجهی نداشته ، آنها باید به طور مداوم مصرف خوراک داشته باشند تا احتیاجات انرژی شان تأمین گردد. جایگزین های شیر با چربی پایین تر ( کمتر از 15 درصد) ممکن است کمبود انرژی برای نگهداری زمانی که گوساله ها دچار اسهال و یا سایر انواع استرس ها می شوند ، باشد.این امر می تواند منجر به کاهش و از دست دادن قابل توجه وزن و احتمالاً مرگ شود. در مقابل جایگزین های شیر با چربی بالاتر (حاوی انرژی اضافی) میزان انرژی بیشتری را فراهم نموده که می تواند احتیاجات نگهداری حیوان را در طی این دوره مواجه با استرس فراهم نماید.

 مشکلات ناشی از چربی بالا در جایگزین شیر:

بین مصرف استارتر توسط گوساله با مصرف انرژی از جایگزین شیر یک همبستگی منفی وجود دارد. به عبارت دیگر اگر گوساله مصرف انرزی بیشتری از جایگزین شیر داشته باشد ، نیاز به انرژی کمتری از استارتر گوساله دارد. در نتیجه گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر حاوی انرژی بالاتر تمایل به مصرف استارتر گوساله کمتری نسبت به گوساله هایی که از جایگزین های شیر با مقدار انرژی پایین تغذیه شده اند ، دارا می باشند. این امر ممکن است منجر به تأخیر در توسعه شکمبه و از شیرگیری شود که می تواند موجب رشد کمتری در بلند مدت نیز شود. با این حال برخی از اطلاعات منتشر شده نشان دهنده تأثیر پایین سطح چربی جایگزین شیر برروی مصرف استارتر توسط گوساله ها می باشد. محققان در مینستوتات گزارش نموده اند که گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر با 15 درصد چربی نرخ رشد مشابهی با گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر با 20 درصد چربی دارا بوده اند . به علاوه این محققان گزارش نموده اند که چربی بالاتر در جایگزین های شیر موجب کاهش مصرف ماده خشک قبل و بعد از شیر گیری می شود(گوساله هایی که در 42 روزگی از شیر گرفته می شوند) به علاوه قبل از شیرگیری گوساله ها افزایش وزن بیشتری هنگامی که با 15 درصد چربی تغذیه شده بودند در مقایسه با 20 درصد چربی داشتند. البته باید ب این موضوع باید به این موضوع نیز توجه نمود که گوساله هایی که در این مطالعات مورد بررسی قرارگرفته بودند تحت مدیریت قوی قرار داشتند و این نتایج بدست آمده ممکن است در طی شرایط مدیریت ضعیف تر تفاوت باشد.

به طور معمول جایگزین شیری که حاوی 20 درصد چربی باشد بهترین ترکیب از رشد حیوان ، کنترل اسهال و مصرف استارتر را فراهم نموده است. در حالی که برخی از تولید کنندگان د رحال حاضر نیز اعتقاد به 15 درصد چربی در جایگزین شیر ده اند ، و تقریباً بیشتر تولید کنندگان در فرموله کردن جایگزین شیر خود از 10 درصد چربی استفاده نمی کنند . برخی از شرکت ها نیز جایگزین های شیر خود را با مقدار متوسطی از چربی 18% به طور معمول فرموله می کنند. به طور معمول یک جایگزین شیر با 18 درصد چربی 2 تا 3 درصد انرژی کمتری نسبت به جایگزین شیر با 20 درصد چربی و حدود 3% انرژی بیشتری نسبت به جایگزین شیر با 15 درصدچربی فراهم می کند.

جدول 2 راهنمای کلی برای انتخاب جایگزین شیر می باشد. فاکتورهایی که در جدول گنجانده شده عبارتند از: درجه حرارت محیط خارج، سطح استرس در مزرعه و روز وسن از شیرگیری می باشد. گوساله ها در شرایط آب و هوایی سرد نیازمند انرژی بیشتر و چربی بالاتری می باشند و فارم هایی با سطوح استرس بالاتر (که در ارتباط با مدیریت ضعیف ،انتقال گوسااله به داخل فارم ، بروز مکرر بیماری یا قرار گرفتن در معرض پاتوژن ها به صورت گسترده) نیازمند انرژی بیشتری می باشند و گوساله هایی که در زود از شیر گرفته شده اند نیازمند انرژی کمتری در جایگزین شیر برای تحریک مصرف استارتر گوساله می باشند . لطفاً توجه داشته باشید که جدول ارائه شده در ذیل تنها به عنوان یک راهنمای کلی می باشد. مشاوره از متخصصان تغذیه و دامپزشکان حرفه ای می تواند بسیار مفید در انتخاب جایگزین شیر مناسب برای فارم شما باشد.


جدول 2 – دستورالعمل کلی برای انتخاب جایگزین شیر با توجه به سطح چربی

چربی در جایگزین شیر

 

درجه حرارت

 

سطح استرس در گله

 

روز از سن در زمان از شیرگیری

 

بیشتر از 50 درجه فارنهایت

 

60-50 F

 

کمتر از F o30

 

پایین

 

متوسط

 

بالا

 

کمتر از30

 

30-40

 

بیشتر از 40

 

10 درصد

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

15 درصد

 

*

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

*

 

20 درصد

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

  • تعداد بازدید: 4377

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود