بررسی موفقیت تولیدمثل تلیسه ها

زمانیکه صحبت از کارایی تولیدمثل گاوهای شیری می شود، شانس زیادی در بهاربند تلیسه ها وجود دارد طبق نظر دکتر ...

زمانیکه صحبت از کارایی تولیدمثل گاوهای شیری می شود، شانس زیادی در بهاربند تلیسه ها وجود دارد طبق نظر دکتر Luis Mendonca متخصص نشخوارکنندگان. ایشان به تازگی نظرات خود را تحت عنوان "تحقیق جدید در مدیریت تولیدمثل تلیسه های شیری" در یک وبینار در Dairy Calf and Heifer Association (DCHA) ارائه داده است.

طبق نظر مندوکا، تلیسه های غیرابستن نسبت به گاوهای شیری متابولیسم، فیزیولوژی و طول سیکل فحلی متفاوت دارند. انها همچنین در مقایسه باروری بالاتری دارند، که این دلیلی است که چرا بسیاری از گاودارها از اسپرم سکس برای تلیسه ها استفاده می کنند.

اما در حالیکه تلیسه ها به نظر می رسد که نسبتا آسان آبستن می شوند، مندوکا توصیه می کند که فرصتی برای بهبود آبستنی آنها وجود دارد و بنابراین درصد بیشتری از آنها در سن مطلوب زایش می کنند.

تاخیر در ابستنی تلیسه ها هزینه بر است، زیرا منجر به روزهای غیرتولیدی و مصرف خوراک بیشتر می شود. این موضوع همچنین اغلب باعث مشکلات زایش بیشتر می شود، زیرا انها ممکن است با افزایش چربی در کانال زایش چاق شوند.

مندوکا بیان می کند که یک برنامه ایده ال آمیزش تلیسه ها یک برنامه مناسب برای همه شرایط نیست. بلکه راه های دیگری وجود دارد که دامدارها می توانند عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها را در چهارچوب امکانات کارگری، تجهیزات و مدیریتی یک مزرعه بهبود ببخشند. اما بدون توجه به برنامه ای که انها انتخاب می کنند، تعیین هدف ضروری است.

هر گله باید یک هدف داشته باشد که چه درصدی از تلیسه ها را بعد از 150 روز از شروع امیزش می خواهند ابستن کنند، او بیان می کند که رسیدن به 90 درصد ابستنی در این دوره زمانی می تواند عالی باشد.

همانطور که دوره انتظار اختیاری بیان شده است که یک شروع استاندارد در اکثر پروتوکل های گله های شیری است، مندوکا بیان می کند که سیستم امیزش تلیسه ها نیاز به یک دوره اختیار وزنی Voluntary “Weighting” Period دارد، بطوریکه انها باید اول بلوغ فیزیکی قابل قبول داشته باشند. او استانداردهای طلاییDCHA  به میزان 55 درصد وزن بلوغ در شروع امیزش، و 85 درصد وزن بلوغ در بعد از زایش در شروع اولین شیردهی را توصیه می کند.

مندوکا گله هایی را دیده است که با استفاده برنامه های تشخیص فحلی و پروتوکل های همزمانی فحلی به کارایی عالی تولیدمثلی در تلیسه ها رسیده اند. بعضی اوقات تزریق پروستاگلاندین هر 11 روز و تلقیح دام در فحلی مشاهده شده خیلی خوب کار می کند. سایر گله ها ترجیح می دهند تا از پروتوکل همزمانی فحلی استفاده کنند و موفق هم هستند. برای انتخاب و بررسی مجدد پروتوکل های پرورش تلیسه، مندوکا توصیه می کند که از توصیه های Dairy Cattle Reproduction Council استفاده کنید.

با هر روشی، او می گوید که نتایج می تواند بهبود بیشتر یابد با تکنولوژی هایی مانند استفاده از سنسورهای بررسی حرکت دام برای بررسی دقیق تر فعالیت فحلی. زمانیکه از این سیستم ها استفاده می کنید از دستورالعمل های سازنده به دقت استفاده کنید زیرا هر کدام از این دستگاه ها تا حدودی با هم متفاوت کار می کنند.

نهایتا، مندوکا مطالعات جدید دکترRicardo Chebel  را از دانشگاه فلوریدا بررسی کرد. در این مطالعه 1027 تلیسه هلشتاین زمانیکه به وزن 326 کیلوگرم (متوسط سن 7/10 ماه) با استفاده از فناوری Allflex SCR activity monitors مجهز و بررسی شدند. تمام تلیسه ها وارد یک برنامه همزمانی فحلی 5 روزه شدند.

اگر میزان فعالیت به میزان لازم رسید که بیانگر فعالیت فحلی بود، تلیسه ها تلقیح شدند با یکی از سه تیمار 1- اسپرم معمولی یک ساعت بعد از اینکه فحلی انها تشخیص داده شد 2- اسپرم سکس یک ساعت بعد از تشخیص فحلی یا 3- اسپرم سکس تقریبا 12 ساعت بعد از تشخیص فحلی. انهایی که اصلا تشخیص فحلی نداشتند بعد از 72 ساعت یک تزریقGnRH  دریافت کردند و از طریق همزمانی فحلی یک ساعت بعد (گروه های معمولی و اسپرم سکس اولیه) یا 11 ساعت بعد (گروه اسپرم سکس با تاخیر) تلقیح شدند.

بعد از بررسی در روز 30 بعد از تلقیح، نرخ گیرایی بالاتری را برای اسپرم های معمولی (3/67 درصد) در مقایسه با اسپرم های سکس (2/45 درصد) و گروه با اسپرم سکس با تاخیر (8/46 درصد) مشاهده کردند. اگرچه هر دو گروه اسپرم سکس نهایتا نرخ گیرایی مشابهی داشتند، اما باروری برای اسپرم سکس اولیه ضعیف تر بود.

اگرچه نرخ گیرایی 30 روزه بالاتر بود، اما گروه اسپرم معمولی بطور معنی داری تعداد کمتری تلیسه های زنده (حدود 42 درصد) در مقایسه با هر دو تیمار گروه اسپرم سکس (حدود 89 درصد) تولید کرد. انالیز کامل اقتصادی تیم تحقیقاتی نشان داد که تفاوت معنی داری در سودمندی کلی هیچ کدام از تیمارها وجود نداشت، با این نتایج مندوکا پیشنهاد می کند که راه های مختلفی برای بهینه کردن عملکرد تولیدمثلی تلیسه ها برای هر گله متفاوت وجود دارد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 205

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود