سن اولین زایش – تا چه میزان باید ان را کاهش داد

زمانیکه یک تلیسه فحل می شود، مهم است که زمان تولد ان را بررسی کنید قبل از اینکه تصمیم بگیرید که دام را تلقیح کنید یا ...

زمانیکه یک تلیسه فحل می شود، مهم است که زمان تولد ان را بررسی کنید قبل از اینکه تصمیم بگیرید که دام را تلقیح کنید یا نکنید. چرا؟ زیرا سنی که دام زایش می کند می تواند بر میزان تولید شیر در کل دوره اول شیردهی اثر بگذارد، بر طبق یک مطالعه 15 ساله توسط محققین دانشگاه هلند و بلژیک.

در حالیکه کاملا مشخص است که تولید شیر اولین شیردهی یک فاکتور اقتصادی مهم است. ولیکن، پیش بینی ان می تواند سخت باشد. طبق نظر متخصصین، یک راه برای کمک به پیش بینی میزان شیر تولیدی در اولین شیردهی ثبت سن اولین زایش انها است.

در کل مطالعه، اطلاعات از حدود 4 میلیون تلیسه شیری به دست امد. ولیکن، دام ها با اطلاعات ناقص پدر و مادر همراه با تلیسه هایی که قبل از سن 21 ماهگی یا بعد از سن 35 ماهگی زایش داشتند حذف شدند. علاوه بر این، دام هایی که دوره شیردهی 250 روز یا کمتر یا دوره شیردهی بیشتر از 730 روز داشتند نیز حذف شدند. این تعداد دام ها را در مطالعه به 8/3 میلیون کاهش داد.

بررسی دقیق تر

در طول 15 سال، تقریبا 60 درصد تلیسه ها بین سن 24 تا 27 ماهگی زایش کردند و تولید شیر 8032 کیلو داشتند. در مقابل کمترین تولید شیر از تلیسه هایی بود که در 21 ماهگی زایش کردند، با متوسط تولید 7380 کیلوگرم. نهایتا، بییشترین تولید شیر در دام هایی به دست امد که بین 33 تا 35 ماهگی زایش کردند، که تقریبا 8415 کیلو شیر تولید کردند.

در حالیکه تولید شیر بالاتر موضوعی مهم برای سوداوری در اولین شیردهی است، اما تنها عاملی که باید در نظر گرفته شود نیست. برای مثال، از یک طرف تلیسه هایی که زودتر زایش می کنند قادر هستند تا هزینه های پرورش خود را زودتر جبران کنند، مانند هزینه های مصرف خوراک، و تولید تلیسه های جایگزین بالاتری برای مزرعه بکنند.

از سوی دیگر، این مطالعه نشان داد که تلیسه های جوان تر تولید شیر کمتری دارند، بنابراین انها سود کمتری در اولین شیردهی خود تولید می کنند. نهایتا، درحالیکه تلیسه های مسن تر که بعد از 5/2 سالگی زایش کردند تولید شیر بیشتری در اولین شیردهی دارند انها همچنین خوراک بیشتری مصرف می کنند و باعث افزایش هزینه های پرورش می شوند.

در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که سن اولین زایش می تواند عامل مهمی در تولید شیر اولین شیردهی باشد. ولیکن، عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که بر سوددهی دامدارها تاثیر می گذارند که باید قبل از تلقیح تلیسه ها چه خیلی زود و چه خیلی دیر در نظر گرفته شود. 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 95

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود