دستگاه گوارش گوساله

درهنگام تولد دستگاه گوارش گوساله به صورت توسعه يافته و کامل نمي باشد. از بدو تولد تا حدود 2 هفتگي گوساله به صورت تک معده اي بوده و يا اينکه حيوان داراي يک معده ساده مي باشد و شيردان در محفظه معده به صورت فعال وجود دارد و درگير هضم است و شير و جايگزين هاي شير مواد مغذي مورد نياز حيوان را تامين مي نمايد.

 

 

زماني که گوساله شروع به تغذيه با خوراک خشک مي نمايد به خصوص دانه هاي حاوي کربوهيدرات هايي که قابل هضمي بالايي دارند، نقش شکمبه مهم تر مي شود به مرور زمان آن محفظه اي معده اي توسعه يافته و حيوان تبديل به يک نشخوارکننده کامل مي شود.

بر خلاف شير و جايگزين هاي شير آب در گوساله هاي جوان وارد شکمبه مي شود و از طريق ناودان مري به سمت شيردان انتقال داده نمي شود.

ناودان مري زماني که شير با جايگزين هاي شير و آغوز به ابتداي ماهيچه هاي نگاري رسيدند و با تحريک آن ناحيه تشکيل مي شود. اين فرآيند با تحريک هاي عصبي، نوشيدن شير توسط گوساله و پروتئين هاي شير تحرک مي شود که منجر به تشکيل ناودان مي مي شود. بنابراين شير، جايگزين هاي شير و آغوز از شيردان عبور داده مي شوند. با اين حال آب وارد شکمبه مي شود مگر اينکه بلافاصله پس از شير مصرف شده باشد. پس از 10 دقيقه از شروع تغذيه با شير يا آغوز، شکل مايع آن ها در شيردان به صورت لخته در مي آيد که اين عمل در نتيجه فعاليت آنزيم ها (کيموزين و پپسين) و فعاليت اسيد هيدروليک برروي کازئين (پروتئين شير) و چربي در شير حاصل مي شود.
هضم کربوهيدرات ها توسط گوساله هاي تازه متولد شده به استثناي لاکتوز يا قند شير، نسبتاً ضعيف مي باشد. هضم نشاسته با توجه به منشاء و روش هاي فرآوري آن متفاوت مي باشد. در سن 3 هفتگي، بهبود قابل توجهي در توانايي گوساله در هضم نشاسته به وجود مي آيد. پس از اين دوره آنزيم ها فعال تر شده و توانايي هضم پروتئين هاي گياهي موجود در خوراک افزايش مي يابد.
توسعه شکمبه:
پاپيلاهايي که به صورت زائده هاي انگشت مانند در شکمبه وجود دارد، موجب افزايش سطح شکمبه مي شود که مواد مغذي نيز از اين طريق مي توانند جذب شوند. توسعه پاپيلاها بوسيله محصولات نهايي فرآيند تخمير ميکروبي به خصوص اسيد بوتريک و به ميزان کمتر اسيد پروپيونيک تحريک مي شود.
اگر آب به ميزان کافي براي گوساله هاي تازه متولد شده فراهم نشود، رشد ميکروب هاي شکمبه اي محدود مي شود.

  • تعداد بازدید: 14716

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود