تحقیق در مورد کاربردهای کلسیم پروپیونات در گاوهای شیری- یک بررسی

در سیستم های مدرن تولید گاو شیری، مایکوتوکسین های موجود در خوراک و بیماری های متابولیکی، مانند کتوز و ...

در سیستم های مدرن تولید گاو شیری، مایکوتوکسین های موجود در خوراک و بیماری های متابولیکی، مانند کتوز و تب شیر، به طور جدی بر سلامتی و تولید شیر گاوهای شیری تأثیر می گذارند. کلسیم پروپیونات یک ماده غذایی و افزودنی بی خطر و قابل اعتماد است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده را می توان در سیلاژ و جیره مخلوط علیه تولید مایکوتوکسین استفاده کرد. در دوره قبل از زایش، بسیاری از گاوها نمی توانند با تغییرات فوق العاده متابولیکی، غدد درون ریز و فیزیولوژیکی سازگار شوند، در نتیجه کتوز و کبد چرب به دلیل تعادل منفی انرژی یا تب شیر ناشی از هیپوکلسمی ایجاد می شود، که به سلامتی آنها آسیب می زند و تولید را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده است که پروپیونات کلسیم می تواند نقش فعالی در حل این مشکلات داشته باشد. همچنین می تواند رشد شکمبه را در گوساله ها تنظیم کند. در این مقاله پیشرفت تحقیقات اخیر در مورد استفاده از پروپیونات کلسیم در گاوهای شیری و گوساله های شیری بررسی می شود. یافته ها و مکانیسم های کلیدی خلاصه شده و مطالعات بالقوه بیشتری پیشنهاد شده است.

پروپیونات کلسیم یک افزودنی غذایی و خوراکی ایمن و مطمئن است. می تواند به عنوان پیش ماده برای تولید گلوکز توسط انسان و حیوانات متابولیزه و جذب شود. علاوه بر این، کلسیم پروپیونات کلسیم ضروری را برای پستانداران فراهم می کند. در دوره پیش از زایش گاوهای شیری، بسیاری از گاوها نمی توانند خود را با تغییرات متابولیکی، غدد درون ریز و فیزیولوژیکی فوق العاده سازگار کنند، در نتیجه کتوز و کبد چرب به دلیل تعادل منفی انرژی یا تب شیر ناشی از هیپوکلسیمی ایجاد می شود. در هوای گرم، خوراک گاو (TMR یا سیلو) حساس به کپک است که مایکوتوکسین تولید می کند. این دو موضوع ارتباط تنگاتنگی با سلامت و عملکرد تولید شیر دارند. بیماری متابولیک دوره پیش از زایش به طور قابل توجهی تولید گاو را کاهش می دهد و میزان حذف دام را افزایش می دهد زیرا باعث کمبود عمده گلوکز و کلسیم می شود. تغذیه با رژیم غذایی آلوده به مایکوتوکسین منجر به اختلالات متابولیکی شکمبه، کاهش میزان تولیدمثل (افزایش میزان سقط جنین)، افزایش تعداد سلول های سوماتیک شیر و کاهش تولید شیر و همچنین افزایش ورم پستان و بیماری سم می شود. اسید پروپیونیک پیش ماده اولیه گلوکونئوژنیک در گاوهای شیری و یکی از ایمن ترین بازدارنده های کپک است. بنابراین، پروپیونات کلسیم، که می تواند در شکمبه به اسید پروپیونیک و + Ca2 هیدرولیز شود، می تواند یک ماده افزودنی خوراکی مناسب برای کاهش تعادل منفی انرژی و تب شیر در دوره پیش از زایش در گاوهای شیری باشد. همچنین می تواند برای مهار TMR یا خرابی سیلاژ در هوای گرم و تنظیم رشد شکمبه در گوساله ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله کاربرد پروپیونات کلسیم در گاوهای شیری بررسی می شود.

پروپیونات کلسیم یک افزودنی غذایی و خوراکی ایمن و مطمئن است. یون های کلسیم و اسید پروپیونیک تولید شده توسط هیدرولیز پروپیونات کلسیم از اجزای اصلی شکمبه گاوهای شیری هستند. کاربرد پروپیونات کلسیم در گاوهای شیری به طور خلاصه در شکل 1 آمده است. کلسیم پروپیونات می تواند به عنوان افزودنی سیلو برای جلوگیری از رشد کپک، کاهش مایکوتوکسین ها و بهبود پایداری هوازی استفاده شود. افزودن پروپیونات کلسیم به TMR می تواند از فساد خوراک در هوای گرم جلوگیری کند. بنابراین، پروپیونات کلسیم همچنین می تواند به عنوان ماده نگهدارنده در خوراک استفاده شود. اسید پروپیونیک تولید شده توسط هیدرولیز پروپیونات کلسیم پیش ماده اصلی گلوکز در گاوهای شیری است. افزودن پروپیونات کلسیم به جیره در طی دوره انتقال می تواند به طور موثری بیماری متابولیک تغذیه ای ناشی از تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری را کاهش دهد و یون های کلسیم تولید شده توسط هیدرولیز می تواند به عنوان یک منبع کلسیم برای کاهش موثر فلج ناشی از تب شیر باشد. پروپیونات کلسیم همچنین می تواند باعث توسعه اپیتلیوم شکمبه گوساله های شیری شود تا رشد گوساله را از طریق اسید پروپیونیک افزایش دهد. تغذیه مناسب برای سلامت گاوهای شیری مفید است، اما تغذیه بیش از حد ممکن است اشتها را مهار کرده و مصرف آنها را محدود کند. به طور خلاصه، کاربردهای پروپیونات کلسیم در گاوهای شیری عمدتاً شامل مهار کپک خوراکی، کاهش تعادل منفی انرژی، پیشگیری از تب شیر و تقویت رشد اپیتلیال شکمبه گوساله های شیری است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 58

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود