اثر استارتر پلت در مقابل آسیاب با یا بدون علوفه بر گوساله های شیرخوار

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شکل فیزیکی استارتر و گنجاندن علوفه در جیره گوساله‌های شیرخوار بر ...

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شکل فیزیکی استارتر و گنجاندن علوفه در جیره گوساله‌های شیرخوار بر عملکرد، قابلیت هضم، رشد شکمبه و بیان mRNA ژن‌های دخیل در متابولیسم شکمبه بود. گوساله های نر دورگه هلشتاین ×Gyr (n = 38 1 یک روزه) به 3 تیمار به مدت 9 هفته اختصاص داده شدند: شاهد (13 عدد؛ استارتر پلت با قطر 4 میلی متر و طول 18 میلی متر و 4 درصد ذرت ورقه ای با بخار)، آسیاب (12 عدد، همان استارتر کنترل اما آسیاب شده با یک الک 4.0 میلی متری ، آسیاب به اضافه 5% علوفه تیفتون خرد شده (n = 13). همه گوساله ها تا سن 63 روزگی با 4 لیتر شیر کامل در روز تغذیه شدند و در سن 64 روزگی به طور ناگهانی از شیر گرفته شدند. آب و جیره های غذایی به صورت آزاد ارائه شد. نمونه هایی از محتویات شکمبه از تمام حیوانات در سنین 30، 45 و 60 روزگی برای ارزیابی pH، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار (VFA) به دست آمد. در سن 55 روزگی، قابلیت هضم ظاهری با استفاده از 18 حیوان (6 دام در هر تیمار) انجام شد. در سن 65 روزگی، 18 حیوان برای ارزیابی رشد دستگاه گوارش کشته شدند. شکل فیزیکی استارتر و گنجاندن علوفه بر مصرف استارتر (کنترل 326 گرم در روز، اسیاب 314 گرم در روز و علوفه 365 گرم در روز)، افزایش وزن روزانه (کنترل 541 گرم در روز، اسیاب 531 گرم در روز و علوفه 606 گرم در روز)، راندمان خوراک، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، تقسیم انرژی، تعادل نیتروژن، pH شکمبه، غلظت نیتروژن آمونیاکی، VFA، توسعه دستگاه گوارش و بیان mRNA ژن های دخیل در متابولیسم AGVتاثیر نداشت.
شکل فیزیکی استارتر ارزیابی شده در این مطالعه (استارتر پلت با ذرت ورقه شده، آسیاب یا آسیاب + 5 درصد علوفه خرد شده) بر عملکرد، راندمان خوراک، تقسیم مواد مغذی و رشد شکمبه گوساله‌های شیری تأثیری نداشت. ما تفاوتی در بیان mRNA ژن‌های دخیل در متابولیسم شکمبه پیدا نکردیم. به این ترتیب می توان از استارتر پلت با ذرت ورقه شده با بخار، آسیاب یا آسیاب + 5 درصد علوفه برای گوساله شیرخوار استفاده کرد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 367

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود