اثر تغذیه آغوز از یک مادر یا آغوز مخلوط بر ایمنی مادری در گوساله های شیرخوار

نقش مدیریت آغوز در ایجاد حفاظت ایمونولوژیک کافی برای گوساله های نوزاد به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و ...

نقش مدیریت آغوز در ایجاد حفاظت ایمونولوژیک کافی برای گوساله های نوزاد به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و آستانه هایی برای کیفیت آغوز و همچنین حجم و زمان بهینه تغذیه آغوز ایجاد شده است. با این حال، اطلاعات محدودی در مورد تأثیر منبع آغوز (انفرادی یا مخلوط) بر ایمنی غیرفعال و همچنین بقای آنتی بادی بعدی در گوساله در دسترس است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر تغذیه آغوز انفرادی (مادر خود و مادر دیگر) یا آغوز مخلوط بر انتقال ایمنی غیرفعال و همچنین بررسی میزان کاهش آنتی بادی های خاص بیماری در گوساله های شیرخوار انجام شد. در مجموع، 320 راس گاو و 119 راس گوساله ماده شیرخوار وارد مطالعه شدند. از گوساله‌ها بلافاصله پس از تولد نمونه‌ خون گرفته شد و آغوز از مادر خود، یا آغوز گاو دیگر یا آغوز مخلوط دریافت کردند. از گوساله ها در 24 ساعت برای ارزیابی غلظت IgG سرم و در فواصل ماهانه پس از آن برای ثبت بقای آنتی بادی خاص بیماری، نمونه خون گرفتند. میانگین غلظت IgG آغوز برای گروه تیمار مادرهای دیگر بیشتر بود، در حالی که تیمارهای مادر خود و تیمار مخلوط مشابه بودند. برای همه گروه‌های تیمار، میانگین غلظت IgG > 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود که از آستانه کیفیت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر فراتر رفت. میانگین غلظت IgG سرم گوساله برای گوساله هایی که با آغوز مخلوط تغذیه شده بودند در مقایسه با آنهایی که آغوز از یک گاو واحد دریافت کردند کمتر بود. ارتباط منفی بین IgG سرم 24 ساعته و وزن بدن هنگام تولد گوساله وجود داشت، گوساله های با وزن تولد کمتر از 30 کیلوگرم دارای بالاترین غلظت IgG سرم 24 ساعته بودند. بقای آنتی بادی‌ها در برابر اسهال ویروسی گاوی، عفونت سالمونلا، لپتوسپیروز، ویروس پاراآنفلوآنزا 3 گاوی، ویروس سنسیتیکال تنفسی گاو، روتاویروس و کرونا با منبع آغوز مرتبط نبود. با این حال، آنتی بادی تولید شده در مقابل رینوتراکئیت عفونی گاوی در میان گوساله هایی که از آغوز مادر خود استفاده می کردند دوره بقای بیشتری داشتند. ما دریافتیم که تغذیه آغوز انفرادی می تواند ایمنی گوساله را از طریق افزایش سطح IgG سرم و میزان بقای آنتی بادی بهبود بخشد. علاوه بر این، ما فرض کردیم که کاهش ایمنی ممکن است با آغوز ترکیبی رخ دهد، بنابراین، تا زمانی که بتوان اطمینان حاصل کرد که برای مقابله با پاتوژن‌هایی که گوساله‌ها با آن‌ها مواجه می‌شوند، آنتی‌بادی‌های کافی در جریان خون جذب می‌شود، ممکن است تهیه آغوز ترکیبی هم‌چنان روش خوبی باشد، زیرا مادرهای مختلف ممکن است آنتی‌بادی‌هایی بر علیه گونه‌های مختلف ویروس‌ها و باکتری‌ها داشته باشند و نتیجه حفاظت متقاطع ایجاد کنند.

نتایج نشان داد که تغذیه آغوز از یک مادر (مادر خود یا مادر دیگر) منجر به ایمنی غیرفعال بالاتر در بین گوساله‌ها نسبت به آنهایی که آغوز ترکیبی دریافت کردند شد. با این حال، این نتایج ممکن است نشان دهد که کاهش ایمنی با آغوز ترکیبی اتفاق می افتد. تا زمانی که بتوان اطمینان حاصل کرد که آنتی بادی‌های کافی برای مقابله با پاتوژن‌هایی که گوساله‌ها ممکن است با آن‌ها مواجه شوند در جریان خون جذب می‌شود، آغوز ترکیبی ممکن است کار خوبی باشد، زیرا مادرهای مختلف ممکن است آنتی‌بادی‌هایی علیه گونه‌های مختلف ویروس‌ها و باکتری‌ها داشته باشند که باعث محافظت متقابل می‌شود. با این حال، این باید تایید شود. بقای آنتی بادی مادری در مطالعه حاضر ثبت شد و نشان می دهد که هنگامی که گوساله ها مقدار کافی آغوز با کیفیت بالا دریافت کنند، به ایمنی کامل در برابر طیف وسیعی از بیماری ها دست می یابند. اگرچه بین تیمارها از نظر آنتی‌بادی‌ ویروس‌های تنفسی تفاوت‌هایی وجود داشت که نیاز به بررسی بیشتر دارد، این مطالعه نشان داد که بیماری‌های تنفسی با تیمارهای آغوز مرتبط است. اگرچه هیچ ارتباطی بین تیمارهای آغوز و پاتوژن‌های روده شناسایی نشد، تحقیقات بیشتری لازم است که در آن سطح آنتی‌بادی‌های خاص بیماری در آغوز اندازه‌گیری شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 393

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود