تغذیه طولانی مدت با شیر انتقالی به مدت 3 هفته رشد را بهبود بخشید و حساسیت به اسهال را در گوساله های ماده هلشتاین تازه متولد شده کاهش داد

گوساله های شیری ممکن است از افزایش مدت زمان تغذیه با شیر انتقالی (TM؛ دو تا شش شیردوشی پس از زایمان) برای ...

 

گوساله های شیری ممکن است از افزایش مدت زمان تغذیه با شیر انتقالی (TM؛ دو تا شش شیردوشی پس از زایمان) برای افزایش عملکرد و سلامت در اوایل زندگی سود ببرند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر جایگزینی شیر پاستوریزه (شیر غیرقابل فروش حاوی آنتی بیوتیک و یا باقیمانده دارو) با TM پاستوریزه به مدت 3 هفته بر عملکرد رشد و سلامت گوساله‌های شیری بود. در مجموع 84 گوساله ماده هلشتاین سالم به ترتیب تولد انتخاب و به طور تصادفی به 4 گروه تیمار با جایگزینی نسبی شیر غیرقابل فروش پاستوریزه با TM (دومین دوشش بعد از زایمان) در 0 (0 لیتر در روزTM  + 6 لیتر در روز شیر)، 0.5 (0.5 لیتر در روز TM  + 5.5 لیتر در روز شیر)، 1 (1 لیتر در روزTM  + 5 لیتر در روز شیر) یا 2 لیتر (2 لیتر در روز TM  + 4 لیتر در روز شیر) برای یک دوره 21 روزه تقسیم شدند. از روز 22 به بعد، همه گوساله ها به صورت جداگانه با 6 لیتر شیر پاستوریزه در روز تغذیه شدند. گوساله ها در روز 60 از شیر گرفته شدند و تا روز 90 مطالعه تحت نظر بودند. مصرف ماده خشک خوراک مایع (DMI) با افزایش سطوح TM افزایش یافت. ماده خشک مصرفی از استارتر و کل ماده خشک مصرفی تحت تأثیر اثر تیمار قرار نگرفت. گوساله‌ها با 2 ليتر TM در روز تغذيه شدند در مقايسه با گروه شاهد در طول دوره‌هاي پس از شيرگيري و کل، وزن بيشتري به دست آوردند. ميانگين افزايش روزانه در گوساله‌هايي که 2 ليتر در روز TM تغذيه مي‌شوند در مقايسه با گوساله‌هايي که با 0 (+ 65 گرم در روز)، 0.5 (+ 53 گرم در روز)، يا 1 (+ 76 گرم در روز) ليتر TM در روز تغذيه مي‌شوند، در دوره قبل از شيرگیری بيشتر است.. افزايش وزن روزانه نيز در گوساله‌هايي که 2 ليتر در روز TM تغذيه مي‌کردند در مقايسه با گوساله‌هاي گروه کنترل در طول دوره پس از شيرگيري (+ 137 گرم در روز) و کل دوره (+ 89 گرم در روز) بيشتر بود. گوساله‌هاي تغذيه شده با 2 ليترTM در روز در مقايسه با گوساله‌هاي گروه شاهد در تمام دوره‌هاي مورد مطالعه راندمان بالاتري داشتند. گوساله هاي تغذيه شده با 2 لیتر  TMدر مقايسه با ساير گروه هاي درماني ابتلا به اسهال کمتری داشتند. مدت زمان، اما نه شدت اسهال در گوساله‌هاي تغذيه شده با TM2 در مقابل TM0 کمتر بود (2.5 در مقابل 4.2 روز). به طور کلي، جايگزيني نسبي شير غیرقابل فروش با TM (2 ليتر در روز) ممکن است براي تغذيه گوساله هاي شيري در مراحل اوليه زندگي براي حمايت از نرخ رشد بالاتر و مزاياي سلامتي توصيه شود.

یافته‌های ما نشان داد که جایگزینی نسبی (2 لیتر در روز) شیر غیرقابل فروش با TM برای یک دوره طولانی 3 هفته‌ای افزایش وزن گوساله‌های شیری را در مقایسه با تیمار فقط شیر غیرقابل فروش با بهبود کارایی و روزهای کمتر مبتلا به اسهال بهبود بخشید. اندازه اثر تأیید کرد که تغذیه TM (2 لیتر در روز) کارایی را در تبدیل مواد مغذی خوراک به افزایش توده بدن بهبود می بخشد. گوساله های دریافت کننده بالاترین سطح TM (2 لیتر در روز) کمترین خطر اسهال را داشتند و روزهای کوتاه تری را با اسهال در طول آزمایش تجربه کردند. این یافته ها درک ما را از اثرات تغذیه TM بر عملکرد رشد و سلامت گوساله های شیری گسترش می دهد. به طور کلی، جایگزینی نسبی شیر غیرقابل فروش پاستوریزه با TM برای گوساله های تازه متولد شده ممکن است به عنوان یک سیستم مدل جدید در نظر گرفته شود که می تواند بیشتر برای بهبود عملکرد رشد و سلامت گوساله های شیری مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 335

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود