اثرات بین نسلی استرس گرمایی مادر در اواخر آبستنی بر تولید، باروری و صفات طول عمر گاوهای شیری

این مقاله تحقیقاتی بر اثرات استرس گرمایی با تأخیر زمانی (HS) از دیدگاه بین نسلی تمرکز دارد.

این مقاله تحقیقاتی بر اثرات استرس گرمایی با تأخیر زمانی (HS) از دیدگاه بین نسلی تمرکز دارد. شاخص دما-رطوبت (THI) از 8 هفته آخر بارداری با عملکرد فرزندان ماده بعدی مرتبط بود. مجموعه داده حاوی فرزندان از 172905 گاو شیری هلشتاین از سال‌های زایش 2002 تا 2013 از 1968 گله، واقع در ایالت هسن آلمان را شامل می شد. صفات تولیدی شامل تولید شیر (MKG)، درصد پروتئین  (PRO%)، درصد چربی  (FAT%)، امتیاز سلول‌های سوماتیک (SCS) و نیتروژن اوره ای شیر (MUN) از اولین روز آزمایش رسمی در اولین شیردهی بود. صفات باروری ماده، نرخ عدم بازگشت پس از 56 روز (NRR56)  در تلیسه ها و فاصله زمانی از زایش تا اولین تلقیح (ICFI) در گاوهای شکم اول بررسی شد. صفات طول عمر عبارت بودند از طول عمر تولیدی (LPL)، بهره وری طولانی مدت در تولید شیر (LTP-MKG) و تولید شیر در روز (MKG-DL). تجزیه و تحلیل برای 10 صفت همراه با داده های هواشناسی از 8 هفته قبل از زایمان به طور ضمنی در مجموع 80 انالیز مختلف گردید. THI ≥50 از 8 هفته قبل از زایش اثرات نامطلوب قابل توجهی بر چربی، ICFI و LPL داشت. استرس گرمایی THI ≥60 از 3 هفته قبل از زایمان باعث اختلال در MKG شد. همانطور که برای تمام 6 هفته قبل از زایمان مشاهده شد، NRR56 با افزایش THI کاهش یافت. LTP-MKG و MKG-DL به دلیل THI بالا در 4 هفته قبل از زایمان کاهش یافت. استرس گرمایی (THI ≥60) در اواخر آبستنی تأثیر نامطلوبی بر PRO% و MUN نداشت. جالب توجه است که SCS در فرزندان با افزایش THI در اواخر آبستنی کاهش یافت. در نتیجه، برای بسیاری از صفات مهم و عملکردی، تأثیر نامطلوب تنش حرارتی از دوره خشکی بر عملکرد با تاخیر زمانی در فرزندان، حتی بر طول عمر، شناسایی شد. از منظر عملی، داده‌های ما پیشنهاد می‌کند که کاهش تنش حرارتی را برای مادرها در اواخر آبستنی فراهم کنیم تا از اثرات نامطلوب طولانی‌مدت بر فرزندان جلوگیری شود.

در نتیجه، استرس گرمایی در طول 8 هفته آخر آبستنی اثرات مضری بر تولید روز آزمایش، باروری و صفات طول عمر در فرزندان داشت. در این راستا، قوی ترین واکنش ها در تنش حرارتی از دیدگاه بین نسلی برای FAT مشاهده شد. به طور مشابه، THI بالا در تمام 8 هفته قبل از زایش به طور نامطلوبی بر ICFI و LPL تأثیر گذاشت. گرما از هفته های 1، 2 و 3 قبل از زایش تأثیر مخربی در نسل های مختلف بر MKG، NRR56، LTP-MKG و MKG-DL داشت. از این رو، بسته به فاصله هفتگی قبل از زایمان که در آن تنش حرارتی رخ داده است، پاسخ‌های مختص به صفت را شناسایی کردیم. در رویکرد مدل‌سازی ترکیبی آماری، ما اثر گله عمومی را برای بررسی تأثیر احتمالی ویژگی‌های خاص گله، مانند استراتژی‌های تغذیه یا مدیریت گاو خشک در نظر گرفتیم. در مطالعات تنش حرارتی با تأخیر زمانی در حال انجام، ممکن است استنباط اثرات از ویژگی‌های گله خاص بر عملکرد فرزندان جالب باشد، که مستلزم نظارت دقیق و سیستماتیک مدیریت گله است. از نقطه نظر عملی، نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت بهبود مدیریت تنش حرارتی در طول دوره خشکی، به منظور ایجاد شرایط بهینه برای رشد درون رحمی جنین و تاثیر بلندمدت مرتبط بر طول عمر تاکید می‌کند.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 383

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود