تأثیر محیط اجتماعی بر رفتار ایستادن و ایجاد ضایعات سم

هدف اصلی این مطالعه تجربی آینده‌نگر ارزیابی چگونگی تأثیر محیط اجتماعی پس از زایمان بر رفتار ایستادن در ...

هدف اصلی این مطالعه تجربی آینده‌نگر ارزیابی چگونگی تأثیر محیط اجتماعی پس از زایمان بر رفتار ایستادن در گاوهای شکم اول بود. در زمان زایش، گاوهای شکم اول با همتایان آشنا در یک جایگاه کم تراکم (33% تراکم؛ n = 22) نگهداری شدند یا با گاوهای مسن ناشناخته با تراکم 100% (n = 20) مخلوط شدند. همه گاوهای مورد مطالعه 3 هفته پس از زایمان با گاوهای مسن تر مخلوط شدند. زمان صرف شده برای ایستادن و پرچینگ (ایستادن با پای جلویی در استال) 1 تا 3 هفته پس از زایمان با استفاده از  اسکن 5 دقیقه‌ای اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی اینکه آیا تیمار کم تراکم یک محیط اجتماعی کم استرس را تشکیل می‌داد، برهمکنش‌های تهاجمی در اخور به مدت 90 دقیقه پس از تحویل خوراک برای یک نمونه فرعی از گاوها در هر دو تیمار (12 گاو / تیمار) اندازه‌گیری شد. بودجه زمان رفتاري روزانه، از جمله 90 دقيقه پس از دوشش، براي اين زير مجموعه از گاوها مورد بررسي قرار گرفت. هدف ثانويه ارزيابي اين بود که آيا محيط اجتماعي پس از زايمان با خطر ايجاد ضايعات سم در ادامه دوره شيردهي مرتبط است يا خير. زخم خط سفيد در هفته 6 و 12 پس از زايمان ثبت شد و گاوها به عنوان داراي يا نداشتن حداقل 1 خونريزي با شدت 3 (مقياس 1 تا 5) براي هر نوع ضايعه ارزيابي و طبقه بندي شدند. ايستادن طولاني‌مدت پس از گروه‌بندي مجدد مشاهده نشد، و هيچ تفاوتي در زمان ايستادن و پرچینگ بين تیمارها پيدا نکرديم. رفتارهاي تهاجمی در جایگاه کم تراکم در مقايسه با گروه شاهد کمتر رخ داد. تعداد و شدت ضايعات کف سم و خط سفيد پس از زايمان افزايش يافت. در هفته 6 پس از زايمان، يک تفاوت عددي (اما نه از نظر آماري معني‌دار) بين تیمارها در نسبت گاوهاي شکم اول که خونريزي‌هاي خط سفيد با نمره شدت 3 داشتند (محيط اجتماعي کم استرس: 20% در مقابل کنترل: 50%) وجود داشت. در نتيجه، تحت شرايط اين مطالعه، محيط اجتماعي بر رفتار ايستادن تأثير نمي‌گذارد، اما بر تعاملات تهاجمی تأثير مي‌گذارد و ممکن است بر خطر ضايعات سم در هفته‌هاي پس از زايمان تأثير بگذارد. مطالعات بيشتر بايد رابطه بين محيط اجتماعي و سلامت سم را ارزيابي کند.

در یک سیستم 2 ردیفه بدون استال سر به سر، گروه بندی مجدد در هنگام زایمان منجر به ایستادن یا پرچینگ طولانی مدت در گاوهای شکم اول تازه زا نشد، صرف نظر از محیط اجتماعی پس از گروه بندی مجدد. تعاملات تهاجمی در محیط اجتماعی کم استرس کمتر رخ می دهد. نتایج اولیه ما نشان می‌دهد که محیط اجتماعی ممکن است بر سلامت سم تأثیر بگذارد، اما برای ارزیابی این رابطه به مطالعه بیشتری نیاز است.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 389

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود