افزودن دانه کلزا بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاو تأثیر می‌گذارند- یک متاآنالیز

شیر و محصولات لبنی همراه با چربی های حیوانی منابع اصلی اسیدهای چرب اشباع نامطلوب (SFA) در رژیم غذایی انسان هستند.

شیر و محصولات لبنی همراه با چربی های حیوانی منابع اصلی اسیدهای چرب اشباع نامطلوب (SFA) در رژیم غذایی انسان هستند. تغییر ترکیب چربی شیر که جایگزین بخشی از SFAs با اسیدهای چرب غیراشباع می شود، فرصتی برای کاهش مصرف SFAs فراهم می کند. مکمل کردن جیره گاوهای شیرده با دانه های روغنی یک روش عملی برای بهبود ترکیب چربی شیر است. کلزا منبع اصلی چربی برای تغذیه دام در کشورهای مناطق معتدل است. داده‌های 22 مطالعه منتشر شده در طول سال‌های 2010 تا 2019، مکمل‌های روزانه 20 تا 292 گرم به ازای هر کیلوگرم DM (ماده خشک) از محصولات مختلف کلزا (گروه‌بندی شده در سه دسته، 1) کنجاله با میزان چربی > 5 گرم در هر 100 گرم DM، ب) دانه های سالم یا فراوری شده مکانیکی و 3) روغن)، ارزیابی شدند. متاآنالیز داده ها (83 آزمایش، به ترتیب 30 عدد شاهد و 53 عدد حاوی افزودنی کتان) بهبود قابل توجهی را در ترکیب اسیدهای چرب شیر نشان داد. مکمل محصولات کلزا به طور قابل توجهی نسبت SFAs (به جز اسید استئاریک) را به نفع اسید اولئیک و در نتیجه اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه کاهش داد. میزان اسیدهای لینولئیک و α-لینولنیک مورد نیاز از نظر تغذیه به میزان محدودی تحت تأثیر قرار گرفتند. اثربخشی اشکال مختلف کلزای مکمل بر اسیدهای چرب اصلی و گروه های آنها متفاوت است. بنابراین به سختی می توان یک توصیه یکجانبه در مورد یک فرم بهینه از کلزا برای افزودن به جیره ارائه کرد. با این وجود، به نظر می‌رسد افزودن کنجاله برای دامداران قابل اجرا باشد. متاآنالیز اثرات ناچیزی را بر تولید و ترکیب شیر نشان داد، به جز میزان چربی.

کنجاله کلزا و کنجاله کلزا استخراج شده با حلال در جیره گاوهای شیرده به عنوان جایگزین ارزان‌تری برای پروتئین سویا استفاده شده است. تقاضا برای بهبود تغذیه‌ای ترکیب اسیدهای چرب شیر گاو، آزمایش مکمل‌های غذایی را با دانه کلزای کامل یا مکانیکی تیمار شده یا روغن کلزا افزایش داده است. همانطور که از متاآنالیز 22 مقاله اصلی حاوی اشکال مختلف کلزا در جیره های پایه مختلف بدست آمده است، مکمل ها بر تولید شیر، میزان پروتئین و لاکتوز شیر تأثیری نداشتند. با این وجود، مدل های مختلف کلزا بر میزان چربی شیر تأثیر گذاشت. این داده ها نتایج متاآنالیزهای قبلی را برای دانه‌های روغنی تأیید کرد: نسبت SFAs  (C4: 0-C16: 0 با زنجیره‌های یکنواخت کربن) در کل اسیدهای چرب کاهش یافت در حالی که میزان اسید استئاریک افزایش یافت. نسبت اسید اولئیک از نظر تغذیه ای مناسب به طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که تغییرات در اسیدهای چرب غیراشباع مطلوب، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک بسیار محدود بود. نسبت آنها در چربی شیر کم باقی ماند. نسبت اسیدهای چرب غیراشباع ترانس، یعنی ترانس واکسینیک اسید و رومنیک اسید، عمدتا به میزان محدودی افزایش یافت. بنابراین، ترکیب تغذیه‌ای چربی شیر گاو را می‌توان با استفاده از محصولات کلزا بهبود بخشید. قابلیت پخش شدن چربی شیر اصلاح شده بهبود یافته است، اما حساسیت آن به ترشیدگی افزایش می یابد.

با این وجود، متاآنالیز اثر متفاوتی از اشکال مختلف مکمل‌های کلزا را بر پارامترهای فردی تولید و ترکیب شیر و بر روی گروه‌های فردی از اسیدهای چرب اصلی چربی شیر نشان داد. بنابراین به سختی می توان یک توصیه یکجانبه در مورد یک فرم بهینه از کلزا برای تکمیل شدن ارائه کرد. علاوه بر این، چندین عامل تداخلی که در این متاآنالیز در نظر گرفته نشده اند، عمدتا نوع علوفه، می توانند بر نتایج نهایی تأثیر بگذارند.

تحقیقات آتی باید پایداری پاسخ‌ها را بر ترکیب اسیدهای چرب شیر در شیردهی‌های متوالی بررسی کند زیرا بیشتر گزارش‌های موجود با دوره‌های آزمایشی نسبتا کوتاهی بوده اند. علاوه بر این، نیاز به استفاده از تحقیقات تجربی در دامپروری تجاری وجود دارد که در آن تغییرات در شرایط پس‌زمینه می‌تواند اثرات متفاوتی را نسبت به آنهایی که تحت شرایط آزمایشی کنترل‌شده به دست می‌آیند، افزایش دهد.

برای کاربرد عملی، شیر به دست آمده با ترکیب اسیدهای چرب بهبود یافته باید در طول فرآوری تا خرده فروشی جدا شود.

 

 

گروه علمی آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 560

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود